GET MEDI - Zlecenia MZ - Refundacja - nowotwory układu wewnątrzwydzielniczego
Poziom dostępu do funkcji: OPEN+
Dostęp do tej funkcji mają Użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.
Zaloguj się
Szanowny Użytkowniku, Twój dostęp do tej funkcji został tymczasowo wstrzymany.

Do bezpłatnego dostępu uprawnieni są Użytkownicy, którzy zgodnie z regulaminem serwisu w procesie rejestracji podali pełne i prawdziwe dane: imię, nazwisko, firma oraz służbowy adres e-mail.

W celu przywrócenia dostępu uzupełnij prawidłowo swój profil. W razie jakichkolwiek pytań
Poziom dostępu do funkcji: EASY DATA
Firma
Nie posiadasz jeszcze dostępu do tej funkcjonalności. Zapytaj o warunki pełnego dostępu.
Skontaktuj się z nami
Poziom dostępu do funkcji: EASY DATA
Firma
Skontaktuj się z nami, aby otrzymać dostęp do tej funkcjonalności. Jeżeli posiadasz już dostęp, funkcjonalność dostępna będzie po zalogowaniu.
Zaloguj się

Klasyfikacja GET MEDI
stanowisk i rekomendacji refundacyjnych


?
 
Poziom dostępu do funkcji: OPEN+
Dostęp do tej funkcji mają Użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.
Podstawa prawna
Filtruj
nowotwory układu wewnątrzwydzielniczego
1-9 z 9
Treść zlecenia:
Wydanie opinii oraz opracowanie materiałów analitycznych dla substancji oktreotyd
Wskazanie:
we wskazaniu pozarejestracyjnym: przysadka (nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze gruczołów wydzielania wewnętrznego) - w przypadku guzów typu tyreotropinoma ( w przypadkach innych niż określone w CHPL) oraz kortykotropinoma (ICD-10: D44.3)
Dotyczy:
przygotowania materiałów analitycznych i opinii
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Temozolomide Accord, Temozolomide Fair-Med., Temostad, Temozolomide Glenmark, Temostad Temozolomidum, Blastomat, Temozolomide Teva, Temomedac, Temozolomide Polpharma, Temodal; Temozolomidum
Wskazanie:
C75.9 Gruczoł wydzielania wewnętrznego, nieokreślony
Dotyczy:
przygotowania opinii Rady Przejrzystości w sprawie wydania z urzędu decyzji MZ o objęciu refundacją leków wymienionych w załączniku do pisma, przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego oraz w związku z art. 31n zlecam przygotowanie materiałów analitycznych w przedmiotowym zakresie zgodnych z wytycznymi HTA
Dokumenty:
Tytuł:

Opinia Rady Przejrzystości nr 199/2015 z dnia 21 września 2015 r. w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancję czynną: temozolomidum w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Schemat DOTA TATE 90Y177LU
Wskazanie:
we wskazaniach określonych kodami ICD-10; C17 (nowotwór złośliwy jelita cienkiego); C20 (nowotwór złośliwy odbytnicy); C26 (nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych); C73 (nowotwór złośliwy tarczycy); C74.0 (nowotwór złośliwy nadnerczy - kora nadnerczy) i C75.9 (nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych - gruczoł wydzielania wewnętrznego, nie określony)
Dotyczy:
wydania rekomendacji w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych rozumianych, jako wchodzących w skłąd programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze środków publicznych
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Vamin 18
Wskazanie:
ICD-10 C75.9 (Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych - gruczoł wydzielania wewnętrznego, nie określony)
Dotyczy:
wydania rekomendacji w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych rozumianych, jako wchodzących w skłąd programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze środków publicznych
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Pegvisomant
Wskazanie:
D35.0 (Niezłośliwy nowotwór innych i nieokreślonych gruczołów wydzielania wewnętrznego - nadnercza) i D44.3 (Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze gruczołów wydzielania wewnętrznego - przysadka)
Dotyczy:
wydania rekomendacji w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych rozumianych, jako wchodzących w skłąd programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze środków publicznych
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Oktreotyd
Wskazanie:
w rozpoznaniach, dla których wydano zgody na finansowanie w ramach chemioterapii niestandardowej w latach 2012-2013; kody ICD-10: C37 (Nowotwór złośliwy grasicy); C73 (Nowotwór złośliwy tarczycy); D44 (Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze gruczołów wydzielania wewnętrznego); D44.3 (Przysadka)
Dotyczy:
wydania rekomendacji w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych rozumianych, jako wchodzących w skłąd programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze środków publicznych
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Schemat DOTA TATE 177LU
Wskazanie:
w rozpoznaniach, dla których wydano zgody na finansowanie w ramach chemioterapii niestandardowej w latach 2012-2013, zakwalifikowanych do kodów ICD-10: C17.9 (Jelito cienkie, nie określone); C18 (Nowotwór złośliwy jelita grubego); C20 (Nowotwór złośliwy odbytnicy); C25.4 (Nowotwór złośliwy trzustki - Część wewnątrzwydzielnicza trzustki); C34.9 (Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca - Oskrzele lub płuco, nie określone); C74.0 (Nowotwór złośliwy nadnerczy - Kora nadnerczy); (Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych - Gruczoł wydzielania wewnętrznego, nie określony); C80 (Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia)
Dotyczy:
wydania rekomendacji w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych rozumianych, jako wchodzących w skłąd programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze środków publicznych
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Schemat DOTA TATE 90Y
Wskazanie:
w rozpoznaniach, dla których wydano zgody na finansowanie w ramach chemioterapii niestandardowej w latach 2012-2013 w zakresie kodów ICD-10: C17 (Nowotwór złośliwy jelita cienkiego); C17.8 (Zmiana przekraczająca granice jelita cienkiego); C17.9 (Jelito cienkie, nie określone); C18 (Nowotwór złośliwy jelita grubego); C20 (Nowotwór złośliwy odbytnicy); C25 (Nowotwór złośliwy trzustki); C25.4 (Część wewnątrzwydzielnicza trzustki); C34.9 (Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca - Oskrzele lub płuco, nie określone); C73 (Nowotwór złośliwy tarczycy); C74.0 (Nowotwór złośliwy nadnerczy - Kora nadnerczy); C74.1 (Nowotwór złośliwy nadnerczy - Rdzeń nadnerczy); C75.9 (Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych - Gruczoł wydzielania wewnętrznego, nie określony); C80 (Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia)
Dotyczy:
wydania rekomendacji w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych rozumianych, jako wchodzących w skłąd programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze środków publicznych
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Zastosowanie schematu DOTA TATE + 90Y
Wskazanie:
rozpoznania wg ICD 10: C.17 Nowotwór złośliwy jelita cienkiego, C.25 Nowotwór złośliwy trzustki, C.34 Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca, C.75.9 Nowotwór złośliwy gruczołu wydzielania wewnętrznego, C.80 Nowotwór złośliwy bez określonego umiejscowienia
Dotyczy:
wydania rekomendacji w przedmiocie usunięcia z wykazu świadczeń gwarantowanych realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej lub dokonania zmiany sposobu finansowania świadczenia opieki zdrowotnej
Dokumenty:
1-9 z 9