GET MEDI - Zlecenia MZ - Refundacja - arytmia serca
Poziom dostępu do funkcji: OPEN+
Dostęp do tej funkcji mają Użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.
Zaloguj się
Szanowny Użytkowniku, Twój dostęp do tej funkcji został tymczasowo wstrzymany.

Do bezpłatnego dostępu uprawnieni są Użytkownicy, którzy zgodnie z regulaminem serwisu w procesie rejestracji podali pełne i prawdziwe dane: imię, nazwisko, firma oraz służbowy adres e-mail.

W celu przywrócenia dostępu uzupełnij prawidłowo swój profil. W razie jakichkolwiek pytań
Poziom dostępu do funkcji: EASY DATA
Firma
Nie posiadasz jeszcze dostępu do tej funkcjonalności. Zapytaj o warunki pełnego dostępu.
Skontaktuj się z nami
Poziom dostępu do funkcji: EASY DATA
Firma
Skontaktuj się z nami, aby otrzymać dostęp do tej funkcjonalności. Jeżeli posiadasz już dostęp, funkcjonalność dostępna będzie po zalogowaniu.
Zaloguj się

Klasyfikacja GET MEDI
stanowisk i rekomendacji refundacyjnych


?
 
Poziom dostępu do funkcji: OPEN+
Dostęp do tej funkcji mają Użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.
Podstawa prawna
Filtruj
arytmia serca
1-9 z 9
Treść zlecenia:
Przygotowanie rekomendacji dla zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego z zakresu leczenia szpitalnego
Wskazanie:
monitorowanie zdarzeń arytmicznych przy użyciu wszczepialnych rejestratorów zdarzeń (ILR)”: (1) u chorych po kryptogennym udarze mózgu, (2) u chorych po nawracających utratach przytomności, których przyczyny nie udało się ustalić pomimo rozszerzonej diagnostyki
Dotyczy:
Przygotowania rekomendacji
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Zbadanie zasadności wydawania zgody na refundację produktów leczniczych: zawierających substancję czynną flecainidum: Apocard Retard, kapsułki à 150 mg; Flecaine, kapsułki à 100 mg; Flecaine LP, kapsułki à 150 m; Flecainid Hexal, kapsułki à 100 mg; Tambocor,kapsułki à 100 mg; Tambocor Mite, kapsułki à 50 mg
Wskazanie:
arytmie nadkomorowe (migotanie przedsionków, trzepotanie przedsionków, częstoskurcz przedsionkowy, przedwczesne pobudzenie przedsionkowe); arytmie komorowe (przedwczesne pobudzenie komorowe, częstoskurcz komorowy)
Dotyczy:
Zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktów leczniczych zawierających substancję czynną flecainidum
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Orcibest, orciprenaline sulfate, tabletki
Wskazanie:
blok przedsionkowo-komorowy, dysfunkcja węzła zatokowego, zaburzenia rytmu serca w postaci rytmu węzłowego
Dotyczy:
zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego
Dokumenty:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 115/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację leku Orcibest (orciprenaline sulfate) we wskazaniach: blok przedsionkowo-komorowy, dysfunkcja węzła zatokowego, zaburzenia rytmu serca w postaci rytmu węzłowego

Uzasadnienie:
Tytuł:

Rekomendacja nr 113/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego: Orcibest, siarczan orcyprenaliny, w postaci tabletek oraz syropu we wskazaniach: blok przedsionkowo-komorowy, dysfunkcja węzła zatokowego, zaburzenia rytmu serca w postaci rytmu węzłowego

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Produkty lecznicze zawierające substancję czynną disopyramidum: Rythmodan, disopyramidum, kapsułki / tabletki à 100 mg; Rythmodan Retard, disopyramidum, kapsułki à 250 mg
Wskazanie:
arytmie nadkomorowe (migotanie przedsionków, trzepotanie przedsionków, częstoskurcz przedsionkowy, przedwczesne pobudzenia przedsionkowe); arytmie komorowe (przedwczesne pobudzenia komorowe, częstoskurcz komorowy, migotanie i trzepotanie komór); kardiomiopatia przerostowa z zawężeniem drogi odpływu lewej komory, kardiomiopatia rozstrzeniowa (dodano pismem z dn. 26.03.2018 r.)
Dotyczy:
zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktów leczniczych
Dokumenty:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 67/2018 z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację leków Rythmodan (dyzopiramid) i Rythmodan Retard (dyzopiramid) w różnych wskazaniach

Uzasadnienie:
Tytuł:

Rekomendacja nr 66/2018 z dnia 6 lipca 2018 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację produktów leczniczych: Rythmodan (dyzopiramid), kapsułki / tabletki á 100 mg; Rythmodan (dyzopiramid), kapsułki á 250 mg, we wskazaniach: arytmie nadkomorowe (migotanie przedsionków, trzepotanie przedsionków, częstoskurcz przedsionkowy, przedwczesne pobudzenie przedsionkowe), arytmie komorowe (przedwczesne pobudzenie komorowe, częstoskurcz komorowy, migotanie i trzepotanie komór), kardiomiopatia przerostowa z zawężeniem drogi odpływu lewej komory, kardiomiopatia rozstrzeniowa

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Apocard Retard, flecainidum, kapsułki á 150 mg; Flecaine, flecainidum, tabletki á 100 mg; Flecaine LP, flecainidum, kapsułki á 150; Flecainid Hexal, flecainidum, tabletki á 100 mg; Tambocor, flecainidum, tabletki á 100 mg; Tambocor Mite, flecainidum, tabletki á 50 mg
Wskazanie:
arytmie nadkomorowe (migotanie przedsionków, trzepotanie przedsionków, częstoskurcz przedsionkowy, przedwczesne pobudzenia przedsionkowe); arytmie komorowe (przedwczesne pobudzenie komorowe,częstoskurcz komorowy)
Dotyczy:
zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktów leczniczych
Dokumenty:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 166/2017 z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację produktów leczniczych, zawierających substancję czynną flecainidum we wskazaniu: arytmie nadkomorowe, arytmie komorowe

Uzasadnienie:
Tytuł:

Rekomendacja nr 95/2017 z dnia 10 stycznia 2018 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację produktów leczniczych zawierających substancję czynną flecainidum: Apocard Retard, kapsułki à 150 mg; Flecaine, kapsułki à 100 mg; Flecaine LP, kapsułki à 150 m; Flecainid Hexal, kapsułki à 100 mg; Tambocor, kapsułki à 100 mg; Tambocor Mite, kapsułki à 50 mg, we wskazaniach: arytmie nadkomorowe (migotanie przedsionków, trzepotanie przedsionków, częstoskurcz przedsionkowy, przedwczesne pobudzenie przedsionkowe); arytmie komorowe (przedwczesne pobudzenie komorowe, częstoskurcz komorowy)

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Bisoratio 10, Bisoratio 5, Coronal 10, Coronal 5, Sobycor (Bisoprololum)
Wskazanie:
tachyarytmie nadkomorowe – u pacjentów powyżej 6 roku życia
Dotyczy:
przygotowania opinii Rady Przejrzystości w sprawie wydania z urzędu decyzji MZ o objęciu refundacją leków wymienionych w załączniku do pisma, przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego
Dokumenty:
Tytuł:

Opinia Rady Przejrzystości nr 319/2014 z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zasadności finansowania produktów leczniczych zawierających substancję czynną bisoprololum w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Diagnostyka chorych z omdleniami z zastosowaniem wszczepialnego rejstratora arytmii
Wskazanie:
omdlenia
Dotyczy:
dokonania analizy i przedstawienie opinii Prezesa Agencji w sprawie zasadności objęcia refundacją stanu klinicznego - aktualizacja kosztów
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Kiniduron (chinidinum), tabletki a 200 mg
Wskazanie:
arytmia, przy założeniu, że wykorzystano u pacjenta dostępne alternatywne metody leczenia lub istnieją przeciwwskazania do prowadzenia terapii z użyciem takich metod
Dotyczy:
zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego
Dokumenty:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 169/2014 z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego Kiniduron (Chinidinum) we wskazaniach: arytmia i napadowe migotanie przedsionków przy założeniu, że wykorzystano u pacjenta dostępne alternatywne metody leczenia lub istnieją przeciwwskazania do prowadzenia terapii z użyciem takich metod

Uzasadnienie:
Tytuł:

Rekomendacja nr 143/2014 z dnia 2 czerwca 2014 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego Kiniduron (Chinidinum) tabletki a 200 mg we wskazaniach: arytmia i napadowe migotanie przedsionków przy założeniu, że wykorzystano u pacjenta dostępne alternatywne metody leczenia lub istnieją przeciwwskazania do prowadzenia terapii z użyciem takich metod

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
wszczepialny rejestrator arytmii
Wskazanie:
diagnostyka chorych z omdleniami
Dotyczy:
przygotowanie rekomendacji w sprawie zakwalifikowania przedmiotowego świadczenia jako świadczenia gwarantowanego, wraz z określeniem poziomu finansowania w sposób kwotowy lub procentowy lub sposobu jego finansowania, lub warunków jego realizacji
Dokumenty:
1-9 z 9