GET MEDI - Zlecenia MZ - Refundacja - rak gruczołu krokowego (rak prostaty)
Poziom dostępu do funkcji: OPEN+
Dostęp do tej funkcji mają Użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.
Zaloguj się
Szanowny Użytkowniku, Twój dostęp do tej funkcji został tymczasowo wstrzymany.

Do bezpłatnego dostępu uprawnieni są Użytkownicy, którzy zgodnie z regulaminem serwisu w procesie rejestracji podali pełne i prawdziwe dane: imię, nazwisko, firma oraz służbowy adres e-mail.

W celu przywrócenia dostępu uzupełnij prawidłowo swój profil. W razie jakichkolwiek pytań
Poziom dostępu do funkcji: EASY DATA
Firma
Nie posiadasz jeszcze dostępu do tej funkcjonalności. Zapytaj o warunki pełnego dostępu.
Skontaktuj się z nami
Poziom dostępu do funkcji: EASY DATA
Firma
Skontaktuj się z nami, aby otrzymać dostęp do tej funkcjonalności. Jeżeli posiadasz już dostęp, funkcjonalność dostępna będzie po zalogowaniu.
Zaloguj się

Klasyfikacja GET MEDI
stanowisk i rekomendacji refundacyjnych


?
 
Poziom dostępu do funkcji: OPEN+
Dostęp do tej funkcji mają Użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.
Podstawa prawna
Filtruj
rak gruczołu krokowego (rak prostaty)
1-10 z 41
Treść zlecenia:
Xtandi, enzalutamidum, kapsułki miękkie, 40 mg, 112 kapsułek, EAN: 05909991080938; Xtandi, enzalutamidum, tabletki powlekane, 40 mg, 112 tabl., EAN: 05909991415242
Wskazanie:
w ramach uzgodnionego programu lekowego: „Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego (ICD-10 C61)”
Dotyczy:
przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Nubeqa, darolutamidum, tabletki powlekane, 300 mg, 112 tabl, EAN: 05908229303337
Wskazanie:
w ramach uzgodnionego programu lekowego: „Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego (ICD-10 C61)”
Dotyczy:
przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Zytiga, octan abirateronu, tabletki powlekane á 500 mg
Wskazanie:
rak gruczołu krokowego (ICD-10: C61) - rozsiew do węzłów chłonnych zaotrzewnowych i kości
Dotyczy:
zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Xgeva, roztwór do wstrzykiwań, fiolka 120 mg/1,7 ml
Wskazanie:
rak gruczołu krokowego (ICD-10: C61) – rozsiew do układu kostnego
Dotyczy:
zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
Dokumenty:
Tytuł:

Opinia Rady Przejrzystości nr 280/2020 z dnia 19 października 2020 roku w sprawie oceny zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku Xgeva (denosumab) we wskazaniu: rak gruczołu krokowego (ICD-10: C61) – rozsiew do układu kostnego

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Xtandi, enzalutamid, kapsułka 40 mg
Wskazanie:
rak gruczołu krokowego oporny na kastrację (ICD-10: C.61) w ramach V linii leczenia
Dotyczy:
zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
Dokumenty:
Tytuł:

Opinia Rady Przejrzystości nr 156/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie oceny zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku Xtandi (enzalutamid) we wskazaniu: rak gruczołu krokowego oporny na kastrację (ICD-10: C.61) w ramach V linii leczenia

Uzasadnienie:
Tytuł:

Opinia nr 76/2020 z dnia 1 lipca 2020 r. Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych leku Xtandi (enzalutamid) we wskazaniu: rak gruczołu krokowego oporny na kastrację (ICD-10: C61) w ramach V linii leczenia w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Przygotowanie opinii dotyczącej oceny zmienionego programu lekowego B.56.
Wskazanie:
B.56. "Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego (ICD-10: C61)"
Dotyczy:
przygotowania opinii
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Erleada, apalutamidum, tabletki powlekane, 60 mg, 120 tabl. w blistrze, EAN: 05413868117059
Wskazanie:
w ramach uzgodnionego programu lekowego: „Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego (ICD-10: C61)”
Dotyczy:
przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji
Dokumenty:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 22/2020 z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie oceny leku Erleada (apalutamidum) w ramach programu lekowego „Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego (ICD-10 C61)”

Uzasadnienie:
Tytuł:

Rekomendacja nr 22/2020 z dnia 12 marca 2020 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie objęcia refundacją produktu leczniczego: Erleada (apalutmid) w ramach programu lekowego: „Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego (ICD-10 C61)”

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Xtandi, enzalutamid, kapsułki miękkie 40 mg
Wskazanie:
rak gruczołu krokowego oporny na kastrację (ICD-10: C61) u pacjentów po leczeniu abirateronem, u których nie wystąpiła oporność krzyżowa
Dotyczy:
zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
Dokumenty:
Tytuł:

Opinia Rady Przejrzystości nr 183/2019 z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie oceny zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku Xtandi (enzalutamid) we wskazaniu: rak gruczołu krokowego oporny na kastrację (ICD-10: C61) u pacjentów po leczeniu abirateronem, u których nie wystąpiła oporność krzyżowa

Uzasadnienie:
Tytuł:

Opinia nr 50/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych leku Xtandi (enzalutamid) we wskazaniu: rak gruczołu krokowego oporny na kastrację (ICD-10: C61) u pacjentów po leczeniu abirateronem, u których nie wystąpiła oporność krzyżowa, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Jevtana, kabazytaxel, koncentrat i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka à 60 mg/1,5 ml
Wskazanie:
rak prostaty z przerzutami do kosci i węzłów chłonnych jamy brzusznej (ICD-10: C61)
Dotyczy:
zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
Dokumenty:
Tytuł:

Opinia Rady Przejrzystości nr 80/2019 z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie oceny zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku Jevtana (kabazytaksel) we wskazaniu: rak prostaty z przerzutami do kości i do węzłów chłonnych jamy brzusznej (ICD10: C61)

Uzasadnienie:
Tytuł:

Opinia nr 28/2019 z dnia 28 marca 2019 r. Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych leku Jevtana (kabazytaksel) we wskazaniu: rak prostaty z przerzutami do kości i do węzłów chłonnych jamy brzusznej (ICD10: C61), w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Przygotowanie opinii, dotyczącej populacji pacjentów, leczonych lekiem Zytiga (abirateroni acetas) w ramach programu lekowego: B.56 "Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego (ICD-10: C61)" po wprowadzeniu zmiany w zapisach treści programu lekowego. Podlegająca oceniemodyfikacja polega na usunięciu zapisu w pkt. 1.1. ppkt 5) w brzmieniu: "stopień złośliwości wg sumy Gleasona
Wskazanie:
leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego (ICD-10: C61)
Dotyczy:
przygotowania opinii
Dokumenty:
1-10 z 41