GET MEDI - Zlecenia MZ - Refundacja - biegunka
Poziom dostępu do funkcji: OPEN+
Dostęp do tej funkcji mają Użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.
Zaloguj się
Szanowny Użytkowniku, Twój dostęp do tej funkcji został tymczasowo wstrzymany.

Do bezpłatnego dostępu uprawnieni są Użytkownicy, którzy zgodnie z regulaminem serwisu w procesie rejestracji podali pełne i prawdziwe dane: imię, nazwisko, firma oraz służbowy adres e-mail.

W celu przywrócenia dostępu uzupełnij prawidłowo swój profil. W razie jakichkolwiek pytań
Poziom dostępu do funkcji: EASY DATA
Firma
Nie posiadasz jeszcze dostępu do tej funkcjonalności. Zapytaj o warunki pełnego dostępu.
Skontaktuj się z nami
Poziom dostępu do funkcji: EASY DATA
Firma
Skontaktuj się z nami, aby otrzymać dostęp do tej funkcjonalności. Jeżeli posiadasz już dostęp, funkcjonalność dostępna będzie po zalogowaniu.
Zaloguj się

Klasyfikacja GET MEDI
stanowisk i rekomendacji refundacyjnych


?
 
Poziom dostępu do funkcji: OPEN+
Dostęp do tej funkcji mają Użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.
Podstawa prawna
Filtruj
biegunka
1-10 z 11
Treść zlecenia:
Zasadność wydawania zgody na refundację produktów leczniczych zawierających substancję czynną colestyraminum: Vasosan S, granulat 0,74 g/g (saszetki 5,4 g; puszka 400 g); Vasosan P, granulat 0,74 g/g (saszetki 5,4 g; puszka 400 g); Quantalan, proszek, saszetki 4 g; Questran, proszek, saszetki 4 g; Questran light, proszek, saszetki 4 g; Colestyramin-Ratiopharm, proszek, saszetki 4 g; Lipocol, tabletki do żucia 2 g
Wskazanie:
1. biegunka przewlekła, w tym: biegunka chologenna, sekrecyjna, biegunka w przebiegu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, biegunka po usunięciu pęcherzyka żółciowego, biegunka w przebiegu polipowatości rodzinnej jelita grubego; 2. choroba Hirschsprunga; 3. choroba Leśniowskiego-Crohna; 4. ciężkie zaburzenia wchłaniania jelitowego spowodowane: resekcją odcinka jelita cienkiego, enterostomią; 5. dyslipidemia, w tym: hiperlipidemia mieszana, hipercholesterolemia; 6. pierwotna żółciowa marskość wątroby; 7. wtórna marskość wątroby z cechami cholestazy, będąca następstwem zakażenia wirusem HCV; 8. pierwotne stwardniające zapalenie dróg żółciowych; 9. postępująca rodzinna cholestaza wewnątrzwątrobowa; 10.świąd skóry w przebiegu: cholestatycznego polekowego zapalenia wątroby, zespołu Alagille’a, cholestazy wewnątrzwątrobowej, resekcji części jelita grubego
Dotyczy:
zbadania zasadności wydawania zgód na refundację środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Bebilon Pepti 2 Syneo, proszek, 400 g, kod EAN: 5900852033971
Wskazanie:
zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergie pokarmowe i biegunki przewlekłe
Dotyczy:
przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji
Dokumenty:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 72/2018 z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie oceny środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego Bebilon Pepti 2 Syneo we wskazaniach: zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergie pokarmowe i biegunki przewlekłe

Uzasadnienie:
Tytuł:

Rekomendacja nr 70/2018 z dnia 27 lipca 2018r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie objęcia refundacją środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego Bebilon Pepti 1 Syneo, proszek, 400g, Bebilon Pepti 2 Syneo, proszek, 400g we wskazaniach: zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergie pokarmowe i biegunki przewlekłe

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Bebilon Pepti 1 Syneo, proszek, 400 g, kod EAN: 5900852033957
Wskazanie:
zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergie pokarmowe i biegunki przewlekłe
Dotyczy:
przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji
Dokumenty:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 71/2018 z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie oceny środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego Bebilon Pepti 1 Syneo we wskazaniach: zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergie pokarmowe i biegunki przewlekłe

Uzasadnienie:
Tytuł:

Rekomendacja nr 70/2018 z dnia 27 lipca 2018r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie objęcia refundacją środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego Bebilon Pepti 1 Syneo, proszek, 400g, Bebilon Pepti 2 Syneo, proszek, 400g we wskazaniach: zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergie pokarmowe i biegunki przewlekłe

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Vasosan S, colestyraminum, granulat 0,74g/g (saszetki 5,4g, puszka 400g); Vasosan P, colestyraminum, granulat 0,74g/g (saszetki 5,4g, puszka 400g); Quantalan, colestyraminum, proszek, saszetki 4g; Questran, colestyraminum, proszek, saszetki 4g; Questran Light, colestyraminum, proszek, saszetki 4g; Colestyramin-Ratiopharm, colestyraminum, proszek, saszetki 4g; Lipocol, colestyraminum, tabletki do żucia 2g
Wskazanie:
biegunka przewlekła w tym: biegunka chologenna, sekrecyjna, biegunka w przebiegu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, biegunka po usunięciu pęcherzyka żółciowego, biegunka w przebiegu żółciowego zapalenia żołądka, biegunka w przebiegu polipowatości rodzinnej jelita grubego; choroba Hirschsprunga; choroba Leśniowskiego-Crohna; ciężkie zaburzenia wchłaniania jelitowego spowodowane: resekcją odcinka jelita cienkiego, enterostomią; dyslipidemia w tym: hiperlipidemia mieszana, hipercholesterolemia; pierwotna żółciowa marskość wątroby; pierwotne stwardniające zapalenia dróg żółciowych; postępująca rodzinna cholestaza wewnątrzwątrobowa; świąd skóry w przebiegu: cholestatycznego polekowego zapalenia wątroby, zespołu Alagille'a, cholestazy wewnątrzwątrobowej, resekcji części jelita grubego

Pismem z dn. 13.12.2017 r. znak PLD.46434.5590.2017.AK dodano do listy wskazań problem zdrowotny: wtórna marskość wątroby z cechami cholestazy będąca następstwem zakażenia wirusem HCV.
Dotyczy:
zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktów leczniczych
Dokumenty:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 14/2018 z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację leków: Vasosan S, Vasosan P, Quantalan, Queastran, Queastran Light, Colestyramin-Ratiopharm, Lipocol (colestyraminum) w różnych wskazaniach

Uzasadnienie:
Tytuł:

Rekomendacja nr 13/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację produktów leczniczych zawierających substancję czynną colestyraminum: Vasosan S, granulat 0,74 g/g (saszetki 5,4 g; puszka 400 g); Vasosan P, granulat 0,74 g/g (saszetki 5,4 g; puszka 400 g); Quantalan, proszek, saszetki 4 g; Questran, proszek, saszetki 4 g; Questran light, proszek, saszetki 4 g; Colestyramin-Ratiopharm, proszek, saszetki 4 g; Lipocol, tabletki do żucia 2 g, we wskazaniach: biegunka przewlekła, w tym: biegunka chologenna, sekrecyjna, biegunka w przebiegu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, biegunka po usunięciu pęcherzyka żółciowego, biegunka w przebiegu polipowatości rodzinnej jelita grubego; choroba Hirschsprunga; choroba Leśniowskiego-Crohna; ciężkie zaburzenia wchłaniania jelitowego spowodowane: resekcją odcinka jelita cienkiego, enterostomią; dyslipidemia, w tym: hiperlipidemia mieszana, hipercholesterolemia; pierwotna żółciowa marskość wątroby; wtórna marskość wątroby z cechami cholestazy, będąca następstwem zakażenia wirusem HCV; pierwotne stwardniające zapalenie dróg żółciowych; postępująca rodzinna cholestaza wewnątrzwątrobowa; świąd skóry w przebiegu: cholestatycznego polekowego zapalenia wątroby, zespołu Alagille’a, cholestazy wewnątrzwątrobowej, resekcji części jelita grubego

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Przeprowadzenie oceny skuteczności klinicznej, bezpieczeństwa stosowania, wpływu na budżet podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń ze środków publicznych dla substancji czynnych: 1. famotydyna, 2. ranitydyna, 3. loperamid oraz dla leku Gastrolit objętych refundacją w kategorii dostępności refundacyjnej: lek dostepny w aptece na receptę w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń
Wskazanie:
-
Dotyczy:
przygotowania opinii Rady Przejrzystości i opinii Prezesa Agencji
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Hidrasec 30 mg, racecadotrilum, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 30 mg, 16 szt., EAN 5909990924035 Hidrasec 10 mg, racecadotrilum, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 10 mg, 16 szt., EAN 5909990923878
Wskazanie:
leczenie komplementarne ostrej biegunki u niemowląt i dzieci powyżej 3 miesiąca życia do 5 lat
Dotyczy:
przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego
Dokumenty:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 117/2014 z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie oceny leku Hidrasec (racecadotrilum) (kod EAN: 5909990923878) we wskazaniu leczenie komplementarne ostrej biegunki u niemowląt i dzieci (powyżej 3 miesiąca życia do 5 lat)

Uzasadnienie:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 118/2014 z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie oceny leku Hidrasec (racecadotrilum) (kod EAN: 5909990924035) we wskazaniu leczenie komplementarne ostrej biegunki u niemowląt i dzieci (powyżej 3 miesiąca życia do 5 lat)

Uzasadnienie:
Tytuł:

Rekomendacja nr 105/2014 z dnia 7 kwietnia 2014 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych w sprawie objęcia refundacją produktu leczniczego Hidrasec 30 mg, racecadotrilum, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 30 mg, 16 szt., Hidrasec 10 mg, racecadotrilum, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 10 mg, 16 szt., we wskazaniu leczenie komplementarne ostrej biegunki u niemowląt i dzieci powyżej 3 miesiąca życia do 5 lat

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Vasosan P (Colestyraminum), granulat a 0,74 g/g
Wskazanie:
biegunka chologenna
Dotyczy:
zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego
Dokumenty:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 88/2013 z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego Vasosan P (cholestyramina) we wskazaniach: choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, zespół krótkiego jelita, biegunka chologenna, celiakia, hipercholesterolemia rodzinna, pierwotna żółciowa marskość wątroby, autoimmunologiczne zapalenie wątroby, dyslipidemia, pierwotne stwardniające zapalenie dróg żółciowych

Uzasadnienie:
Tytuł:

Rekomendacja nr 65/2013 z dnia 10 czerwca 2013 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego Vasosan P (Colestyraminum) we wskazaniach: choroba Leśniowkiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, zespół krótkiego jelita, biegunka chologenna, celiakia, hipercholesterolemia rodzinna, pierwotna żółciowa marskość wątroby, autoimmunologiczne zapalenie wątroby, dyslipidemia, pierwotne stwardniające zapalenie dróg żółciowych (PSC)

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Utworzenie odrębnej grupy limitowej dla środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego zawierających izolat białka soi Humana SL, Isomil, Isomil 2, Bebilon sojowy 2 we wskazaniu refundacyjnym: zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergie pokarmowe i biegunki przewlekłe
Wskazanie:
zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergie pokarmowe i biegunki przewlekłe
Dotyczy:
wydania opinii w przedmiocie zasadności utworzenia odrębnych grup limitowych dla środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Utworzenie odrębnej grupy limitowej dla środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego zawierających hydrolizat białka serwatkowego Bebilon pepti 1 i 2 we wskazaniu refundacyjnym: zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergie pokarmowe i biegunki przewlekłe
Wskazanie:
zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergie pokarmowe i biegunki przewlekłe
Dotyczy:
wydania opinii w przedmiocie zasadności utworzenia odrębnych grup limitowych dla środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Utworzenie odrębnej grupy limitowej dla środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego zawierających hydrolizat kazeiny: Nutramigen 1 i 2, Nutramigen LGG 1 i 2 we wskazaniu refundacyjnym: zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergie pokarmowe i biegunki przewlekłe
Wskazanie:
zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergie pokarmowe i biegunki przewlekłe
Dotyczy:
wydania opinii w przedmiocie zasadności utworzenia odrębnych grup limitowych dla środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
Dokumenty:
1-10 z 11