GET MEDI - Zlecenia MZ - Refundacja - nowotwory
Poziom dostępu do funkcji: OPEN+
Dostęp do tej funkcji mają Użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.
Zaloguj się
Szanowny Użytkowniku, Twój dostęp do tej funkcji został tymczasowo wstrzymany.

Do bezpłatnego dostępu uprawnieni są Użytkownicy, którzy zgodnie z regulaminem serwisu w procesie rejestracji podali pełne i prawdziwe dane: imię, nazwisko, firma oraz służbowy adres e-mail.

W celu przywrócenia dostępu uzupełnij prawidłowo swój profil. W razie jakichkolwiek pytań
Poziom dostępu do funkcji: EASY DATA
Firma
Nie posiadasz jeszcze dostępu do tej funkcjonalności. Zapytaj o warunki pełnego dostępu.
Skontaktuj się z nami
Poziom dostępu do funkcji: EASY DATA
Firma
Skontaktuj się z nami, aby otrzymać dostęp do tej funkcjonalności. Jeżeli posiadasz już dostęp, funkcjonalność dostępna będzie po zalogowaniu.
Zaloguj się

Klasyfikacja GET MEDI
stanowisk i rekomendacji refundacyjnych


?
 
Poziom dostępu do funkcji: OPEN+
Dostęp do tej funkcji mają Użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.
Podstawa prawna
Filtruj
nowotwory
1-10 z 48
Treść zlecenia:
Przygotowanie oceny poziomu dostępności w Polsce do terapii onkologicznych zarejestrowanych centralnie w UE i umieszczonych w aktualnych wytycznych międzynarodowych towarzystw naukowych
Wskazanie:
terapie onkologiczne
Dotyczy:
przygotowania oceny
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Sporządzenie opinii w zakresie zaleceń postępowania w przypadkach choroby nowotworowej u kobiet w ciąży: cz.I. Wiadomości ogólne: epidemiologia, diagnostyka, leczenie, poradnictwo genetyczne; cz. II. Rak szyjki macicy, guzy jajnika; cz. III. Rak piersi, rak tarczycy; cz. IV. Nowotwory układu pokarmowego, rzadkie nowotwory
Wskazanie:
-
Dotyczy:
przygotowania opinii
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Opdivo, nivolumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka à 4 ml
Wskazanie:
rak języka (ICD-10: C01)
Dotyczy:
zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
Dokumenty:
Tytuł:

Opinia Rady Przejrzystości nr 23/2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie oceny zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku Opdivo (nivolumab) we wskazaniu: rak języka (ICD-10: C01)

Uzasadnienie:
Tytuł:

Opinia nr 5/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych leku Opdivo (niwolumab), koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka á 4ml , we wskazaniu: rak języka (ICD-10: C01), w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Opdivo, nivolumab, roztwór dożylny 10 mg/ml, fiolki à 4 ml
Wskazanie:
wtórny nowotwór układu oddechowego i pokarmowego (ICD-10: C78.0)
Dotyczy:
zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
Dokumenty:
Tytuł:

Opinia Rady Przejrzystości nr 22/2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie oceny zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku Opdivo (nivolumab) we wskazaniu: wtórny nowotwór złośliwy płuc (ICD-10: C78.0) u pacjenta z pierwotnym rozpoznaniem: nowotwór złośliwy nasady języka

Uzasadnienie:
Tytuł:

Opinia nr 4/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych leku Opdivo (niwolumab), koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka á 4ml, we wskazaniu: wtórny nowotwór złośliwy płuc (ICD-10: C78.0) u pacjenta z pierwotnym rozpoznaniem: nowotwór złośliwy nasady języka, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Przygotowanie w oparciu o przegląd systematyczny analizy klinicznej (zawierającej ocenę skuteczności i bezpieczeństwa) metod z obszaru medycyny alternatywnej traktowanych jako metody o charakterze terapeutycznym w leczeniu chorób nowotworowych oraz przedstawienie opinii Prezesa oraz opinii Rady Przejrzystości. W pierwszej kolejności - Ocena i zaopiniowanie zabiegu hipertermii w leczeniu chorób nowotworowych
Wskazanie:
choroby nowotworowe
Dotyczy:
przygotowania materiałów analitycznych, opinii Prezesa Agencji, opinii Rady Przejrzystości
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Program polityki zdrowotnej pn. "Program identyfikacji osób z wysokim ryzykiem nowotworów dziedzicznych z udziałem poradni genetycznych i lekarzy rodzinnych"
Wskazanie:
nowotwory dziedziczne
Dotyczy:
zaopiniowania programu polityki zdrowotnej
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Program polityki zdrowotnej pn. ABCDE samokontroli znamion - ogólnopolski program profilaktyki nowotworów skóry
Wskazanie:
profilaktyka nowotworów skóry
Dotyczy:
zaopiniowania programu polityki zdrowotnej
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Dexamethasone phosphate SF, dexamethasoni phosphas, roztwór do wstrzykiwań, 4 mg/ml, 5 ampułek po 1 ml, EAN 5907464420700
Wskazanie:
w ramach chemioterapii w premedykacji przed podaniem paklitakselu w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia reakcji nadwrażliwości u pacjentów z nowotworem złośliwym
Dotyczy:
przygotowania rekomendacji Prezesa Agencji poprzedzonej opinią Rady Przejrzystości
Dokumenty:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 26/2017 z dnia 13 marca 2017 roku w sprawie oceny leku Dexamethasone Phosphate SF (dexamethasoni phosphas) kod EAN: 5907464420700, we wskazaniu: „Premedykacja przed podaniem paklitakselu w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia reakcji nadwrażliwości u pacjentów z nowotworem złośliwym”

Uzasadnienie:
Tytuł:

Rekomendacja nr 17/2017 z dnia 17 marca 2017 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie objęcia refundacją produktu leczniczego Dexamethasone Phosphate SF (dexamethasoni phosphas), we wskazaniu: „Premedykacja przed podaniem paklitakselu w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia reakcji nadwrażliwości u pacjentów z nowotworem złośliwym”

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Dexamethasone phosphate SF, dexamethasoni phosphas, roztwór do wstrzykiwań, 4 mg/ml, 5 ampułek po 1 ml, EAN 5907464420700
Wskazanie:
w premedykacji przed podaniem paklitakselu w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia reakcji nadwrażliwości u pacjentów z nowotworem złośliwym, dostępny w aptece na receptę
Dotyczy:
przygotowania rekomendacji Prezesa Agencji poprzedzonej opinią Rady Przejrzystości
Dokumenty:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 25/2017 z dnia 13 marca 2017 roku w sprawie oceny leku Dexamethasone Phosphate SF (dexamethasoni phosphas) kod EAN: 5907464420700, we wskazaniu: „Premedykacja przed podaniem paklitakselu w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia reakcji nadwrażliwości u pacjentów z nowotworem złośliwym”

Uzasadnienie:
Tytuł:

Rekomendacja nr 17/2017 z dnia 17 marca 2017 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie objęcia refundacją produktu leczniczego Dexamethasone Phosphate SF (dexamethasoni phosphas), we wskazaniu: „Premedykacja przed podaniem paklitakselu w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia reakcji nadwrażliwości u pacjentów z nowotworem złośliwym”

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Przygotowanie opinii Rady Przejrzystości w sprawie wydania z urzędu decyzji o objęciu refundacją leków wymienionych w załączniku do pisma (posaconazolum) przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania (określonych w załaczniku do pisma) odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego
Wskazanie:
-
Dotyczy:
Opinia Rady Przejrzystości
Dokumenty:
Tytuł:

Opinia Rady Przejrzystości nr 241/2016 z dnia 8 sierpnia 2016 roku w sprawie objęcia refundacją leku Noxafil (posaconazolum) w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego

Uzasadnienie:
1-10 z 48