GET MEDI - Zlecenia MZ - Refundacja - amifampridinum
Poziom dostępu do funkcji: OPEN+
Dostęp do tej funkcji mają Użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.
Zaloguj się
Szanowny Użytkowniku, Twój dostęp do tej funkcji został tymczasowo wstrzymany.

Do bezpłatnego dostępu uprawnieni są Użytkownicy, którzy zgodnie z regulaminem serwisu w procesie rejestracji podali pełne i prawdziwe dane: imię, nazwisko, firma oraz służbowy adres e-mail.

W celu przywrócenia dostępu uzupełnij prawidłowo swój profil. W razie jakichkolwiek pytań
Poziom dostępu do funkcji: EASY DATA
Firma
Nie posiadasz jeszcze dostępu do tej funkcjonalności. Zapytaj o warunki pełnego dostępu.
Skontaktuj się z nami
Poziom dostępu do funkcji: EASY DATA
Firma
Skontaktuj się z nami, aby otrzymać dostęp do tej funkcjonalności. Jeżeli posiadasz już dostęp, funkcjonalność dostępna będzie po zalogowaniu.
Zaloguj się

Klasyfikacja GET MEDI
stanowisk i rekomendacji refundacyjnych


?
 
Poziom dostępu do funkcji: OPEN+
Dostęp do tej funkcji mają Użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.
Podstawa prawna
Filtruj
amifampridinum
1-2 z 2
Treść zlecenia:
Firdapse, amifampridinum, tabletki á 10 mg
Wskazanie:
zespół miasteniczny Lamberta-Eaton
Dotyczy:
zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Firdapse, amifampridinum, tabletki, 10 mg, 100 tabl., EAN 5909991274054
Wskazanie:
w ramach programu lekowego: "Leczenie amifamprydyną w zespole miastenicznym Lamberta-Eatona (ICD-10: G73.1)"
Dotyczy:
przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji
Status zlecenia:
Pismem znak PLR.4600.37.2018.24.MS z dn. 17.09.2018 zawieszono postępowanie
Pismem znak PLR.4600.37.2018.25.MS z dn. 02.01.2019 wznowiono postępowanie
Dokumenty:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 7/2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie oceny leku Firdapse (amifampridinum) w ramach programu lekowego „Leczenie amifamprydyną w zespole miastenicznym Lamberta-Eatona (ICD-10 G73.1)”

Uzasadnienie:
Tytuł:

Rekomendacja nr 5/2019 z dnia 1 lutego 2019 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie oceny leku Firdapse (amifamprydyna) w ramach programu lekowego: „Leczenie amifamprydyną w zespole miastenicznym Lamberta-Eatona (ICD-10: G73.1)”

Uzasadnienie:
1-2 z 2