GET MEDI - Zlecenia MZ - Refundacja - brentuximabum vedotinum
Poziom dostępu do funkcji: OPEN+
Dostęp do tej funkcji mają Użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.
Zaloguj się
Szanowny Użytkowniku, Twój dostęp do tej funkcji został tymczasowo wstrzymany.

Do bezpłatnego dostępu uprawnieni są Użytkownicy, którzy zgodnie z regulaminem serwisu w procesie rejestracji podali pełne i prawdziwe dane: imię, nazwisko, firma oraz służbowy adres e-mail.

W celu przywrócenia dostępu uzupełnij prawidłowo swój profil. W razie jakichkolwiek pytań
Poziom dostępu do funkcji: EASY DATA
Firma
Nie posiadasz jeszcze dostępu do tej funkcjonalności. Zapytaj o warunki pełnego dostępu.
Skontaktuj się z nami
Poziom dostępu do funkcji: EASY DATA
Firma
Skontaktuj się z nami, aby otrzymać dostęp do tej funkcjonalności. Jeżeli posiadasz już dostęp, funkcjonalność dostępna będzie po zalogowaniu.
Zaloguj się

Klasyfikacja GET MEDI
stanowisk i rekomendacji refundacyjnych


?
 
Poziom dostępu do funkcji: OPEN+
Dostęp do tej funkcji mają Użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.
Podstawa prawna
Filtruj
brentuximabum vedotinum
1-10 z 10
Treść zlecenia:
Przygotowanie opinii oceniającej zasadność wprowadzenia zmian w dotychczasowym opisie programu lekowego B.77
Wskazanie:
B.77. Leczenie opornych i nawrotowych postaci chłoniaków CD30 (C81 Choroba Hodgkina, C84.5 Inne i nieokreślone chłoniaki T)
Dotyczy:
przygotowania opinii Prezesa Agencji
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Adcetris, brentuximab vedotin, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, fiolka à 50 mg
Wskazanie:
ziarniniak grzybiasty
Dotyczy:
zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
Dokumenty:
Tytuł:

Opinia Rady Przejrzystości nr 398/2019 z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie oceny zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku Adcetris (brentuksymab vedotin) we wskazaniu: ziarniniak grzybiasty (ICD-10: C84.0)

Uzasadnienie:
Tytuł:

Opinia nr 109/2019 z dnia 13 grudnia 2019 r. Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych leku Adcetris (brentuksymab vedotin) we wskazaniu ziarniniak grzybiasty (ICD-10: C84.0), w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Adcetris, Brentuximabum vedotinum, proszek do sprządzania koncentratu roztworu do infuzji, 50 mg, 1, fiol. proszku, kod EAN: 5909991004545
Wskazanie:
w ramach programu lekowego: „Leczenie opornych i nawrotowych postaci chłoniaków CD30+ (C81 Choroba Hodgkina; C84.5 Inne i nieokreślone chłoniaki T)” - u pacjentów z wysokim ryzykiem nawrotu lub progresji choroby po autologicznym przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych
Dotyczy:
przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji
Dokumenty:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 93/2019 z dnia 14 października 2019 roku w sprawie oceny leku Adcetris (brentuximabum vedotinum) w ramach programu lekowego „Leczenie opornych i nawrotowych postaci chłoniaków CD30+ (C81 Choroba Hodgkina; C84.5 Inne i nieokreślone chłoniaki T)”

Uzasadnienie:
Tytuł:

Rekomendacja nr 91/2019 z dnia 18 października 2019 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie oceny leku Adcetris (brentuksymab vedotin) w ramach programu lekowego: „Leczenie opornych i nawrotowych postaci chłoniaków CD30+ (C81 Choroba Hodgkina; C84.5 Inne i nieokreślone chłoniaki T)

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Adcetris, brentuximabum vedotinum, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka à 50 mg
Wskazanie:
układowy chłoniak anaplastyczny z dużych komórek T CD30 (ICD-10: C84.5) u pacjenta z przeciwwskazaniami do allogenicznego przeszczepu komórek macierzystych
Dotyczy:
zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
Dokumenty:
Tytuł:

Opinia Rady Przejrzystości nr 132/2019 z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie oceny zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku Adcetris (brentuximab vedotin) we wskazaniu: układowy chłoniak anaplastyczny z dużych komórek T CD30+ (ICD-10: C84.5) u pacjenta z przeciwwskazaniami do allogenicznego przeszczepu komórek macierzystych

Uzasadnienie:
Tytuł:

Opinia nr 38/2019 z dnia 24 maja 2019 r. Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych leków Adcetris (brentuximab vedotin), we wskazaniu: układowy chłoniak anaplastyczny z dużych komórek T CD30+ (ICD-10: C84.5) z przeciwwskazaniami do allogenicznego przeszczepu komórek macierzystych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Adcetris, brentuximabum vedotinum, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 50 mg, 1, fiol. proszku; kod EAN: 5909991004545
Wskazanie:
w ramach programu lekowego: „Brentuksymab vedotin w leczeniu skórnego chłoniaka T-komórkowego (ICD-10: C84)”
Dotyczy:
AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji
Dokumenty:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 48/2019 z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie oceny leku Adcetris (brentuximabum vedotinum) w ramach programu lekowego „Brentiksymab Vedotin w leczeniu skórnego chłoniaka T-komórkowego (ICD-10: C84)”

Uzasadnienie:
Tytuł:

Rekomendacja nr 46/2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie oceny leku Adcetris (brentuksymab vedotin) w ramach programu lekowego: „Brentuksymab vedotin w leczeniu skórnego chłoniaka T-komórkowego (ICD-10: C84)”

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Objęcie refundacją leku Adcetris, brentuximabum vedotinum, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 50 mg, 1 fiol., EAN 5909991004545 przy danych klinicznych w zakresie dawkowania odmiennych niż określone w ChPL, poprzez zróżnicowanie opisu dawkowania w programie lekowym: Leczenie opornych i nawrotowych postaci chłoniaków CD30 (C81 choroba Hodgkina; C84,5 Inne i nieokreślone chłoniaki T) w zależności od wieku pacjentów
Wskazanie:
oporne i nawrotowe postaci chłoniaków CD30 (C81 choroba Hodgkina; C84,5 Inne i nieokreślone chłoniaki T)
Dotyczy:
przygotowania opinii Rady Przejrzystości
Dokumenty:
Tytuł:

Opinia Rady Przejrzystości nr 217/2017 z dnia 24 lipca 2017 roku w sprawie zasadności wprowadzenia zmian w schemacie dawkowania leku Adcetris (Brentuximabum vedotinum) w ramach programu lekowego: „Leczenie opornych i nawrotowych postaci chłoniaków CD30+ (C 81 Choroba Hodgkina; C 84.5 Inne i nieokreślone chłoniaki T)” poprzez zróżnicowanie opisu dawkowania w zależności od wieku pacjentów

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Ocena zasadności wprowadzenia zmian w schemacie dawkowania leku: Adcetris, brentuximabum vedotin, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 50 mg, 1 fiol., EAN 5909991004545, w programie lekowym "Leczenie opornych i nawrotowych postaci chłoniaków CD30 (C81 choroba Hodgkina, C84.5 inne i nieokreślone chłoniaki T)" poprzez zróżnicowanie opisu dawkowania w zależności od wieku pacjentów
Wskazanie:
oporne i nawrotowe postaci chłoniaków CD30 (C81 choroba Hodgkina, C84.5 inne i nieokreślone chłoniaki T)
Dotyczy:
przygotowania opinii Prezesa Agencji poprzedzonej opinią Rady Przejrzystości
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Adcetris, brentuksymab vedotin, 50 mg, proszek do sporządzania koncentratu do infuzji, 1 fiolka, EAN 59099910004545
Wskazanie:
w ramach programu lekowego: Leczenie opornych i nawrotowych postaci chłoniaków CD 30+ (C81 Choroba Hodgkina; C84.5 Inne i nieokreślone chłoniaki T)
Dotyczy:
przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego
Dokumenty:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 136/2015 z dnia 26 października 2015 roku w sprawie oceny leku Adcetris (brentuksymab vedotin) kod EAN: 5909991004545, w ramach programu lekowego: „Leczenie opornych i nawrotowych postaci chłoniaków CD30+ (C81 Choroba Hodgkina; C84.5 Inne i nieokreślone chłoniaki T)”

Uzasadnienie:
Tytuł:

Rekomendacja nr 83/2015 z dnia 28 października 2015 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie objęcia refundacją produktu leczniczego Adcetris (brentuksymab vedotin), 50 mg, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 1 fiolka, w ramach uzgodnionego programu lekowego „Leczenie opornych i nawrotowych postaci chłoniaków CD30+ (C81 Choroba Hodgkina; C84.5 Inne i nieokreślone chłoniaki T)”

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Adcetris, brentuksymab vedotin, proszek do sporządzenia koncentratu roztworu do infuzji, 50 mg EAN 5909991004545,
Wskazanie:
-
Dotyczy:
przeprowadzenia aktualnego przeglądu systematycznego dla leku Adcetris w celu stwierdzenia czy od ostatniej rekomendacji pojawiły się nowe dowody naukowe dotyczące przedmiotowego leku wraz z oceną wartościującą tych dowodów oraz o przygotowanie pogłębionej i szczegółowej weryfikacji analizy ekonomicznej załączonej do wniosku o objęcie refundacją brentuksymab vedotin również pod kątem nowego zaproponowanego instrumentu dzielenia ryzyka
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Adcetris, brentuksymab vedotin, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 50 mg, EAN 5909991004545
Wskazanie:
chłoniaki CD30+
Dotyczy:
przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją i ustalenie ceny urzędowej produktu leczniczego
Dokumenty:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 150/2013 z dnia 5 sierpnia 2013 r. w sprawie oceny leku Adcetris (brentuksymab vedotin), EAN: 5909991004545 we wskazaniu „Leczenie chłoniaków CD30+ (C81 Choroba Hodgkina; C84.5 Inne i nieokreślone chłoniaki T)”

Uzasadnienie:
Tytuł:

Rekomendacja nr 96/2013 z dnia 5 sierpnia 2013 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych w sprawie objęcia refundacją produktu leczniczego Adcetris, brentuksymab vedotin, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 50 mg, w ramach programu lekowego: leczenie chłoniaków CD 30+ (C 81 Choroba Hodgkina; C 84.5 Inne i nieokreślone chłoniaki T)

Uzasadnienie:
1-10 z 10