GET MEDI - Zlecenia MZ - Refundacja - sunitinibum
Poziom dostępu do funkcji: OPEN+
Dostęp do tej funkcji mają Użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.
Zaloguj się
Szanowny Użytkowniku, Twój dostęp do tej funkcji został tymczasowo wstrzymany.

Do bezpłatnego dostępu uprawnieni są Użytkownicy, którzy zgodnie z regulaminem serwisu w procesie rejestracji podali pełne i prawdziwe dane: imię, nazwisko, firma oraz służbowy adres e-mail.

W celu przywrócenia dostępu uzupełnij prawidłowo swój profil. W razie jakichkolwiek pytań
Poziom dostępu do funkcji: EASY DATA
Firma
Nie posiadasz jeszcze dostępu do tej funkcjonalności. Zapytaj o warunki pełnego dostępu.
Skontaktuj się z nami
Poziom dostępu do funkcji: EASY DATA
Firma
Skontaktuj się z nami, aby otrzymać dostęp do tej funkcjonalności. Jeżeli posiadasz już dostęp, funkcjonalność dostępna będzie po zalogowaniu.
Zaloguj się

Klasyfikacja GET MEDI
stanowisk i rekomendacji refundacyjnych


?
 
Poziom dostępu do funkcji: OPEN+
Dostęp do tej funkcji mają Użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.
Podstawa prawna
Filtruj
sunitinibum
1-10 z 20
Treść zlecenia:
Sutent, sunitynib, kapsułki á 50 mg
Wskazanie:
rak nerkowokomórkowy niejasnokomórkowy (ICD-10: C64) w stadium rozsiewu w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej
Dotyczy:
zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Przygotowanie opinii Rady Przejrzystości w zakresie zasadności wprowadzenia zmian kryteriów kwalifikacji do programu lekowego "Leczenie raka nerki". Ocena zasadności zmiany kryterium kwalifikacji w programie leczenia raka nerki (dla wszystkich leków w programie oprócz temsyrolimusu): "uprzednie wykonanie nefrektomii (radykalnej lub oszczędzającej)" poprzez następujące doprecyzowanie: uprzednie wykonanie nefrektomii (radykalnej lub oszczędzającej) z wyjątkiem sytuacji, gdy: a) śródoperacyjnie stwierdzono brak możliwości wykonania nefrektomii; b) w badaniach obrazowych wykonanych przed zabiegiem jednoznacznie wykazano niemożność wykonania nefrektomii z powodu znacznego zaaawansowania miejscowego nowotworu (wymagane szczegółowe uzasadnienie braku możłiwości wykonania nefrektomii przez urologa, potwierdzone opinią konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie urologii)
Wskazanie:
rak nerki
Dotyczy:
przygotowania opinii Rady Przejrzystości
Dokumenty:
Tytuł:

Opinia Rady Przejrzystości nr 223/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie oceny zasadności wprowadzenia zmian w zapisach programu lekowego: „Leczenie raka nerki (ICD-10 C 64)”

Uzasadnienie:
Tytuł:

Opinia Rady Przejrzystości nr 224/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie oceny zasadności zmiany kryterium kwalifikacji w zapisach programu lekowego: „Leczenie raka nerki (ICD-10 C 64)”

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Sutent, sunitinibum, kaps.twarde, 12,5 mg, 28 kaps., EAN 5909990079377; Sutent, sunitinibum, kaps.twarde, 25 mg, 28 kaps., EAN 5909990079384
Wskazanie:
w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania (określonych w załaczniku do pisma) odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego (Leczenie mięsaków tkanek miękkich (ICD-10 C48, C49))
Dotyczy:
przygotowania opinii Rady Przejrzystości
Dokumenty:
Tytuł:

Opinia Rady Przejrzystości nr 206/2016 z dnia 18 lipca 2016 roku w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancję czynną sunitynibum, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Wprowadzenie zmian do opisu programu lekowego określonych w załączniku do zlecenia
Wskazanie:
"Leczenie raka nerki (ICD-10 C64)"
Dotyczy:
przygotowania materiałów analitycznych uwzględniających skuteczność kliniczną i praktyczną, bezpieczeństwo stosowania, relację korzyści zdrowotnych do ryzyka stosowania, wpływ na wydatki podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń ze środków publicznych i świadczeniobiorców
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Sutent, sunitinibum, kaps. twarde, 12,5 mg, 28 kaps., kod EAN: 5909990079377; Sutent, sunitinibum, kaps. twarde, 25 mg, 28 kaps., kod EAN: 5909990079384
Wskazanie:
Leczenie mięsaków tkanek miękkich (ICD- 10 C48, C49)
Dotyczy:
przygotowania materiałów analitycznych pozwalających ocenić zasadnośc dalszego finansowania ze środków publicznych
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Sunitynib
Wskazanie:
we wskazaniu określonym kodem ICD-10: C25.8 Nowotwór złośliwy trzustki - Zmiana przekraczająca granice trzustki
Dotyczy:
wydania rekomendacji w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych rozumianych, jako wchodzących w skłąd programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze środków publicznych
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Glivec, Imatynib, tabl. powl., 100 mg, 60 tabl., EAN: 5909990001057; Glivec, Imatynib, tabl. powl., 400 mg, 30 tabl., EAN: 5909990001071; Sutent, sunitynib, kaps. twarde, 25 mg 28 kaps. (4 blist. po 7 szt.) 5909990079384; Sutent, sunitynib, kaps. twarde, 50 mg 28 kaps. (4 blist. po 7 szt.) 5909990079391; Sutent, sunitynib, kaps. twarde, 12,5 mg 28 kaps. (4 blist. po 7 szt.) 5909990079377
Wskazanie:
w ramach programu lekowego: leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST) (ICD-10: C15, C16, C17, C18, C20, C48)
Dotyczy:
przygotowania opinii Rady Przejrzystości w sprawie wydania z urzędu decyzji MZ o objęciu refundacją leków wymienionych w załączniku do pisma, przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego
Dokumenty:
Tytuł:

Opinia Rady Przejrzystości nr 53/2014 z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie zasadności dalszego finansowania produktów leczniczych zawierających substancje czynne: imatynib, sutynib w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Sunitynib
Wskazanie:
we wskazaniu określonym kodem ICD-10: C25.9 (Nowotwór złośliwy trzustki)
Dotyczy:
-
Dokumenty:
Treść zlecenia:
leczenie sunitynibem chorych z rozpoznaniem mięsaka pęcherzykowatego - Alveolar soft part sarcoma, u których nie jest możliwe chirusgiczne leczenie radykalne z powodu miejscowego zaawansowania lub uogólnienia ICD-10: C48, C49
Wskazanie:
mięsak pęcherzykowaty
Dotyczy:
przygotowanie opinii Rady Przejrzystości w sprawie wydania z urzędu decyzji MZ o objęciu refundacją leków wymienionych w załączniku do pisma, przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego
Dokumenty:
Tytuł:

Opinia Rady Przejrzystości nr 309/2013 z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie objęcia refundacją leku sunitynib, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Sunitynib
Wskazanie:
Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich: C49.1 - tkanka łączna i tkanka miękka kończyny górnej łącznie z barkiem, C49.2 - tkanka łączna i tkanka miękka kończyny dolnej łącznie z biodrem; C41.4 - Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu: kości miednicy, kość krzyżowa i guziczna
Dotyczy:
wydania rekomendacji w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych rozumianych, jako wchodzących w skłąd programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze środków publicznych
Dokumenty:
1-10 z 20