GET MEDI - Zlecenia MZ - Refundacja - ustekinumabum
Poziom dostępu do funkcji: OPEN+
Dostęp do tej funkcji mają Użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.
Zaloguj się
Szanowny Użytkowniku, Twój dostęp do tej funkcji został tymczasowo wstrzymany.

Do bezpłatnego dostępu uprawnieni są Użytkownicy, którzy zgodnie z regulaminem serwisu w procesie rejestracji podali pełne i prawdziwe dane: imię, nazwisko, firma oraz służbowy adres e-mail.

W celu przywrócenia dostępu uzupełnij prawidłowo swój profil. W razie jakichkolwiek pytań
Poziom dostępu do funkcji: EASY DATA
Firma
Nie posiadasz jeszcze dostępu do tej funkcjonalności. Zapytaj o warunki pełnego dostępu.
Skontaktuj się z nami
Poziom dostępu do funkcji: EASY DATA
Firma
Skontaktuj się z nami, aby otrzymać dostęp do tej funkcjonalności. Jeżeli posiadasz już dostęp, funkcjonalność dostępna będzie po zalogowaniu.
Zaloguj się

Klasyfikacja GET MEDI
stanowisk i rekomendacji refundacyjnych


?
 
Poziom dostępu do funkcji: OPEN+
Dostęp do tej funkcji mają Użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.
Podstawa prawna
Filtruj
ustekinumabum
1-9 z 9
Treść zlecenia:
Stelara, ustekinumab
Wskazanie:
wrzodziejące zapalenie jelita grubego (ICD-10: K51.9) u pacjenta pediatrycznego
Dotyczy:
zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
Dokumenty:
Tytuł:

Opinia Rady Przejrzystości nr 350/2019 z dnia 28 października 2019 roku w sprawie oceny zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku Stelara (ustekinumab) we wskazaniu: wrzodziejące zapalenie jelita grubego (ICD-10: K51.9) u pacjenta pediatrycznego

Uzasadnienie:
Tytuł:

Opinia nr 93/2019 z dnia 30 października 2019 r. Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych leku Stelara (ustekinumab), we wskazaniu: wrzodziejące zapalenie jelita grubego (ICD-10: K51.9) u pacjentów pediatrycznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Stelara, ustekinumab, roztwór do podawania dożylnego, fiolki à 130 mg; Stelara, ustekinumab, roztwór do wstrzykiwań podskórnych, fiolki à 90 mg
Wskazanie:
choroba Crohna (ICD-10: K50.0) w populacji pacjentów dorosłych
Dotyczy:
zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
Dokumenty:
Tytuł:

Opinia Rady Przejrzystości nr 159/2019 z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie oceny zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku Stelara (ustekinumabum) we wskazaniu: choroba Crohna (ICD10: K50.0) w populacji pacjentów dorosłych

Uzasadnienie:
Tytuł:

Opinia nr 48/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r. Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych leku Stelara (ustekinumabum), roztwór do podania dożylnego, fiolka à 130 mg, Stelara (ustekinumabum), roztwór do wstrzykiwań podskórnych, fiolka à 90 mg, we wskazaniu: choroba Crohna (ICD10: K50.0) w populacji pacjentów dorosłych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Stelara, ustekinumab, roztwór do podawania dożylnego, fiolka à 90 mg
Wskazanie:
choroba Crohna (ICD-10: K50.8) u pacjenta pediatrycznego
Dotyczy:
zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
Dokumenty:
Tytuł:

Opinia Rady Przejrzystości nr 68/2019 z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie oceny zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku Stelara (ustekinumabum) we wskazaniu: Choroba Crohna (ICD 10: K 50.8) u pacjenta pediatrycznego

Uzasadnienie:
Tytuł:

Opinia nr 22/2019 z dnia 21 marca 2019 r. Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych leku Stelara (ustekinumab), koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 130 mg, we wskazaniu: choroba Crohna (ICD-10: K50.8) u pacjenta pediatrycznego, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Stelara, ustekinumab, roztwór do podawania dożylnego, fiolka à 130 mg
Wskazanie:
choroba Crohna (ICD-10: K50.8) u pacjenta pediatrycznego
Dotyczy:
zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
Dokumenty:
Tytuł:

Opinia Rady Przejrzystości nr 67/2019 z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie oceny zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku Stelara (ustekinumabum) we wskazaniu: Choroba Crohna (ICD 10: K 50.8) u pacjenta pediatrycznego

Uzasadnienie:
Tytuł:

Opinia nr 21/2019 z dnia 21 marca 2019 r. Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych leku Stelara (ustekinumab), roztwór do wstrzykiwań podskórnych, fiolka à 90 mg, we wskazaniu: choroba Crohna (ICD-10: K50.8) u pacjenta pediatrycznego, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Stelara, ustekinumabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 130 mg, 1 fiol. 30 ml, EAN 5909991307066 oraz Stelara, ustekinumabum, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 90 mg/ml, 1 amp.-strzyk. 1 ml, EAN 5909997077512
Wskazanie:
w ramach programu lekowego: "Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna (chLC) (ICD-10: K50)"
Dotyczy:
przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji
Status zlecenia:
Pismami znaki PLR.4600.1600.2017.19.KW, PLR.4600.1601.2017.19.KW z dn. 19.09.2018 zawieszono postępowanie
Pismami znaki PLR.4600.1600.2017.21.KW, PLR.4600.1601.2017.21.KW z dn. 16.10.2018 podjęto postępowanie.
Dokumenty:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości Nr 118/2018 z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie oceny leku Stelara (ustekinumabum) w ramach programu lekowego „Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna (ChLC) (ICD-10 K50)”

Uzasadnienie:
Tytuł:

Rekomendacja nr 114/2018 z dnia 16 listopada 2018 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie objęcia refundacją produktów leczniczych: Stelara (ustekinumabum), koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 130 mg, 1 fiol. 30 ml; Stelara (ustekinumabum), roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 90 mg/ml, 1 amp.-strzyk., 1 ml, w ramach programu lekowego: „Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna (chLC) (ICD-10 K50)”

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Stelara, Ustekinumabum, roztwór do wstrzykiwań, 45 mg, 1 amp-strz., EAN 5909997077505
Wskazanie:
w ramach programu lekowego "Leczenie ustekinumabem umiarkowaneji ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej (ICD-10 L40.0)"
Dotyczy:
przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego
Dokumenty:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 133/2015 z dnia 5 października 2015 roku w sprawie oceny leku Stelara (ustekinumab), kod EAN: 5909997077505, we wskazaniu: leczenie ustekinumabem umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej (ICD-10: L40.0)

Uzasadnienie:
Tytuł:

Rekomendacja nr 79/2015 z dnia 5 października 2015 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie objęcia refundacją produktu leczniczego Stelara (ustekinumab) roztwór do wstrzykiwań, 45 mg, 1 amp.-strz., w ramach programu lekowego: „Leczenie ustekinumabem umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej (ICD-10 L40.0)"

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Stelara (ustekinumab), 45 mg, roztwór do wstrzykiwań 1 fiolka 05, ml (90mg/ml)
Wskazanie:
w ramach programu lekowego: leczenie ciężkiej postaci łuszczycy pospolitej z zastosowaniem ustekinumabu
Dotyczy:
przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją
Dokumenty:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 58/2012 z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie zasadności finansowania produktu leczniczego Stelara (ustekinumab) (EAN:5909997077505) we wskazaniu: leczenie ciężkich postaci łuszczycy pospolitej u osób dorosłych, u których nie powiodło się leczenie lub występują przeciwwskazania, lub występuje nietolerancja w stosunku do innego rodzaju terapii systemowych obejmujących leczenie cyklosporyną, metotreksatem i metodą PUVA.

Uzasadnienie:
Tytuł:

Rekomendacja nr 50/2012 Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie objęcia refundacją produktu leczniczego Stelara (ustekinumab) 45 mg, roztwór do wstrzykiwań, 1 fiolka 0,5 ml (90 mg/ml) w ramach programu lekowego: "Leczenie ciężkich postaci łuszczycy pospolitej z zastosowaniem ustekinumabu”

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Leczenie łuszczycy plackowatej lekami biologicznymi
Wskazanie:
łuszczyca plackowata
Dotyczy:
przygotowania rekomendacji odnośnie zakwalifikowania przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej, jako świadczenia gwarantowanego realizowanego w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego w kształcie zaproponowanym w załączniku do zlecenia
Dokumenty:
Treść zlecenia:
STELARA (Ustekinumab)
Wskazanie:
leczenie łuszczycy plackowatej (zwykłej)
Dotyczy:
przygotowania rekomendacji dla świadczenia opieki zdrowotnej w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego NFZ w sprawie zakwalifikowania produktu jako świadczenia gwarantowanego, wraz z określeniem poziomu finansowania w sposób kwotowy albo procentowy lub sposobu jego finansowania, lub warunków jego realizacji
Dokumenty:
1-9 z 9