GET MEDI - Zlecenia MZ - Refundacja - pixantroni dimaleas
Poziom dostępu do funkcji: OPEN+
Dostęp do tej funkcji mają Użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.
Zaloguj się
Szanowny Użytkowniku, Twój dostęp do tej funkcji został tymczasowo wstrzymany.

Do bezpłatnego dostępu uprawnieni są Użytkownicy, którzy zgodnie z regulaminem serwisu w procesie rejestracji podali pełne i prawdziwe dane: imię, nazwisko, firma oraz służbowy adres e-mail.

W celu przywrócenia dostępu uzupełnij prawidłowo swój profil. W razie jakichkolwiek pytań
Poziom dostępu do funkcji: EASY DATA
Firma
Nie posiadasz jeszcze dostępu do tej funkcjonalności. Zapytaj o warunki pełnego dostępu.
Skontaktuj się z nami
Poziom dostępu do funkcji: EASY DATA
Firma
Skontaktuj się z nami, aby otrzymać dostęp do tej funkcjonalności. Jeżeli posiadasz już dostęp, funkcjonalność dostępna będzie po zalogowaniu.
Zaloguj się

Klasyfikacja GET MEDI
stanowisk i rekomendacji refundacyjnych


?
 
Poziom dostępu do funkcji: OPEN+
Dostęp do tej funkcji mają Użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.
Podstawa prawna
Filtruj
pixantroni dimaleas
1-3 z 3
Treść zlecenia:
Pixuvri, piksantron, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka à 29 mg
Wskazanie:
nawracający i oporny chłoniak o wysokim stopniu złośliwości B-komórkowy (ICD-10: C85.7)
Dotyczy:
zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Przygotowanie opinii oceniającej zasadność wprowadzenia zmian w dotychczasowym opisie programu lekowego B.93
Wskazanie:
B.93 - Piksantron w leczeniu chłoniaków złośliwych (ICD-10: C83, C85)
Dotyczy:
przygotowania opinii
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Pixuvri (piksantron), proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 29 mg, 1 fiol., EAN: 5909991206475
Wskazanie:
w ramach programu lekowego: „Piksantron w leczeniu chłoniaków złośliwych (ICD-10 C 83, C 85)”
Dotyczy:
przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji orazweryfikacji zasadności uwzględnienia uwagi zaproponowanej przes NFZ, polegającej na dodaniu kolejnego kryterium kwalifikacji (pkt 1e) do ww. programu: udokumentowane niepowodzenie leczenia lekiem rytuksymab (zwłąszcza w kontekście populacji, która wzięła udział w badaniach klinicznych dotyczacych leku piksantron w przedmiotowym wskazaniu).
Dokumenty:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 93/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 roku w sprawie oceny leku Pixuvri (piksantron) kod EAN: 5909991206475, w ramach programu lekowego: Piksantron w leczeniu chłoniaków złośliwych (ICD-10 C83, C85)

Uzasadnienie:
Tytuł:

Rekomendacja nr 54/2016 z dnia 26 sierpnia 2016 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie objęcia refundacją produktu leczniczego: Pixuvri (piksantron) koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji; 29 mg; 1 fiol. w ramach programu lekowego: „Piksantron w leczeniu chłoniaków złośliwych (ICD-10 C 83, C 85)”

Uzasadnienie:
1-3 z 3