GET MEDI - Zlecenia MZ - Refundacja - nivolumabum
Poziom dostępu do funkcji: OPEN+
Dostęp do tej funkcji mają Użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.
Zaloguj się
Szanowny Użytkowniku, Twój dostęp do tej funkcji został tymczasowo wstrzymany.

Do bezpłatnego dostępu uprawnieni są Użytkownicy, którzy zgodnie z regulaminem serwisu w procesie rejestracji podali pełne i prawdziwe dane: imię, nazwisko, firma oraz służbowy adres e-mail.

W celu przywrócenia dostępu uzupełnij prawidłowo swój profil. W razie jakichkolwiek pytań
Poziom dostępu do funkcji: EASY DATA
Firma
Nie posiadasz jeszcze dostępu do tej funkcjonalności. Zapytaj o warunki pełnego dostępu.
Skontaktuj się z nami
Poziom dostępu do funkcji: EASY DATA
Firma
Skontaktuj się z nami, aby otrzymać dostęp do tej funkcjonalności. Jeżeli posiadasz już dostęp, funkcjonalność dostępna będzie po zalogowaniu.
Zaloguj się

Klasyfikacja GET MEDI
stanowisk i rekomendacji refundacyjnych


?
 
Poziom dostępu do funkcji: OPEN+
Dostęp do tej funkcji mają Użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.
Podstawa prawna
Filtruj
nivolumabum
1-10 z 35
Treść zlecenia:
Opdivo, nivolumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 10 mg/ml
Wskazanie:
rozsiany rak nerki (ICD-10: C64) w I linii leczenia w przypadku przeciwwskazań do stosowania inhibitorów receptorowych kinaz tyrozynowych
Dotyczy:
zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
Dokumenty:
Tytuł:

Opinia Rady Przejrzystości nr 374/2019 z dnia 18 listopada 2019 roku w sprawie oceny zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku Opdivo (nivolumab) we wskazaniu: rozsiany rak nerki (ICD-10: C64) w I linii leczenia w przypadku przeciwskazań do stosowania inhibitorów receptorowych kinaz tyrozynowych

Uzasadnienie:
Tytuł:

Opinia nr 104/2019 z dnia 20 listopada 2019 r. Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych leku Opdivo (niwolumab), we wskazaniu: rozsiany rak nerki (ICD-10: C64) w I linii leczenia w przypadku przeciwskazań do stosowania inhibitorów receptorowych kinaz tyrozynowych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Opdivo, nivolumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka à 10 mg/ml (4ml)
Wskazanie:
chłoniak Hodgkina NS (ICD-10: C81.1) u pacjenta, u którego nie przeprowadzono wcześniej procedury ASCT
Dotyczy:
zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
Dokumenty:
Tytuł:

Opinia Rady Przejrzystości nr 332/2019 z dnia 21 października 2019 roku w sprawie oceny zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku Opdivo (niwolumab) we wskazaniu: chłoniak Hodgkina NS (ICD-10: C81.1) u pacjenta, u którego nie przeprowadzono wcześniej procedury ASCT

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Yervoy, ipilimumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji (jałowy koncentrat), 5 mg/ml, 1 fiol. 40 ml; Yervoy, ipilimumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji (jałowy koncentrat), 5 mg/ml, 1 fiol. 10 ml; Opdivo, nivolumabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml, 1 fiol. 10 ml; Opdivo, nivolumabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml, 1 fiol. 4 ml
Wskazanie:
w ramach programu lekowego: B.10. Leczenie raka nerki (ICD-10: C64)
Dotyczy:
przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Przygotowanie materiałów analitycznych, zgodnych z HTA, dotyczących zmian w programach lekowych: B.48. Leczenie czerniaka skóry (ICD-10: C43), B.72. Leczenie czerniaka skojarzoną terapią dabrafenibem i trametynibem (ICD-10: C43) oraz B.59. Leczenie czerniaka skóry lub błon śluzowych (ICD-10: C43) polegających na złączeniu ww. programów w jeden program lekowy B.59. Leczenie czerniaka skóry lub błon śluzowych (ICD-10: C43) wraz z ujednoliceniem kryteriów wejścia oraz wyjścia i monitorowania terapii dla skojarzonego leczenia z zastosowaniem wemurafenibu oraz kobimetynibu, a także dabrafenibu oraz trametynibu
Wskazanie:
Leczenie czerniaka skóry lub błon śluzowych (ICD-10: C43)
Dotyczy:
przygotowania materiałów analitycznych zgodnych z HTA oraz wydanie opinii Prezesa Agencji poprzedzonej opinią Rady Przejrzystości, oceniającej zasadność wprowadzenia zmian w dotychczasowych opisach ww. programów lekowych
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Opdivo, nivolumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka à 10 mg/ml
Wskazanie:
chłoniak Hodgkina - postać pierwotnie oporna (ICD-10: C81.1) u pacjenta, u którego nie można zastosować procedury auto-HSCT
Dotyczy:
zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
Dokumenty:
Tytuł:

Opinia Rady Przejrzystości nr 300/2019 z dnia 23 września 2019 roku w sprawie oceny zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku Opdivo (nivolumab) we wskazaniu: chłoniak Hodgkina – postać pierwotnie oporna (ICD-10: C81.1) u pacjenta, u którego nie można zastosować procedury auto-HSCT

Uzasadnienie:
Tytuł:

Opinia nr 80/2019 z dnia 23 września 2019 r. Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych leku Opdivo (nivolumab) we wskazaniu: chłoniak Hodgkina – postać pierwotnie oporna (ICD-10: C81.1) u pacjenta u którego nie można zastosować procedury auto-HSCT, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Opdivo, niwolumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka à 100 mg
Wskazanie:
rak krtani - rozsiew do płuc (ICD-10: C32.9)
Dotyczy:
zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
Dokumenty:
Tytuł:

Opinia Rady Przejrzystości nr 285/2019 z dnia 9 września 2019 roku w sprawie oceny zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku Opdivo (niwolumab) we wskazaniu: rak krtani - rozsiew do płuc (ICD-10: C32.9)

Uzasadnienie:
Tytuł:

Opinia nr 74/2019 z dnia 12 września 2019 r. Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych leku Opdivo (niwolumab), we wskazaniu: rak krtani - rozsiew do płuc (ICD-10: C32.9), w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Opdivo, Nivolumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka à 10 mg/ml (4 ml)
Wskazanie:
rak zachyłka gruszkowatego (ICD-10: C12)
Dotyczy:
zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
Status zlecenia:
Pismem znak: PLD.46434.2903.2019.3.AK za dnia 21.08.2019 r. wycofano zlecenie
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Opdivo, niwolumab
Wskazanie:
rak jasnokomórkowy nerki (ICD-10: C64) w stadium rozsiewu jako III lub kolejna linia terapii
Dotyczy:
zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
Dokumenty:
Tytuł:

Opinia Rady Przejrzystości nr 224/2019 z dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie oceny zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku Opdivo (niwolumab) we wskazaniu: rak jasnokomórkowy nerki (ICD10: C64) w stadium rozsiewu jako III lub kolejna linia

Uzasadnienie:
Tytuł:

Opinia nr 59/2019 z dnia 31 lipca 2019 r. Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych leku Opdivo (niwolumab), we wskazaniu rak jasnokomórkowy nerki w stadium rozsiewu (III lub kolejna linia terapii) (ICD-10: C64), w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Opdivo, nivolumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka à 10 mg/ml (4 ml)
Wskazanie:
rak jamy ustnej (ICD-10: C04.0)
Dotyczy:
zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
Dokumenty:
Tytuł:

Opinia Rady Przejrzystości nr 213/2019 z dnia 15 lipca 2019 roku w sprawie oceny zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku Opdivo (nivolumab) we wskazaniu: rak jamy ustnej (ICD-10: C04.0)

Uzasadnienie:
Tytuł:

Opinia nr 55/2019 z dnia 19 lipca 2019 r. Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych leku Opdivo (niwolumab), we wskazaniu: rak jamy ustnej (ICD-10: C04.0) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Opdivo, nivolumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka à 10 mg/ml (10 ml); Opdivo, nivolumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka à 10 mg/ml (4 ml)
Wskazanie:
rak nerki (ICD-10: C64) w ramach III linii leczenia, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
Dotyczy:
zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
Dokumenty:
Tytuł:

Opinia Rady Przejrzystości nr 214/2019 z dnia 15 lipca 2019 roku w sprawie oceny zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku Opdivo (nivolumab) we wskazaniu: rak nerki w ramach III linii leczenia (ICD-10: C64)

Uzasadnienie:
Tytuł:

Opinia nr 56/2019 z dnia 18 lipca 2019 r. Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych leku Opdivo (niwolumab), we wskazaniu: rak nerki w ramach III linii leczenia (ICD-10: C64), w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej

Uzasadnienie:
1-10 z 35