GET MEDI - Zlecenia MZ - Refundacja - środek spożywczy s.p.ż.
Poziom dostępu do funkcji: OPEN+
Dostęp do tej funkcji mają Użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.
Zaloguj się
Szanowny Użytkowniku, Twój dostęp do tej funkcji został tymczasowo wstrzymany.

Do bezpłatnego dostępu uprawnieni są Użytkownicy, którzy zgodnie z regulaminem serwisu w procesie rejestracji podali pełne i prawdziwe dane: imię, nazwisko, firma oraz służbowy adres e-mail.

W celu przywrócenia dostępu uzupełnij prawidłowo swój profil. W razie jakichkolwiek pytań
Poziom dostępu do funkcji: EASY DATA
Firma
Nie posiadasz jeszcze dostępu do tej funkcjonalności. Zapytaj o warunki pełnego dostępu.
Skontaktuj się z nami
Poziom dostępu do funkcji: EASY DATA
Firma
Skontaktuj się z nami, aby otrzymać dostęp do tej funkcjonalności. Jeżeli posiadasz już dostęp, funkcjonalność dostępna będzie po zalogowaniu.
Zaloguj się

Klasyfikacja GET MEDI
stanowisk i rekomendacji refundacyjnych


?
 
Poziom dostępu do funkcji: OPEN+
Dostęp do tej funkcji mają Użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.
Podstawa prawna
Filtruj
środek spożywczy s.p.ż.
1-10 z 88
Treść zlecenia:
Cholesterol Module proszek, puszka à 450 g
Wskazanie:
Zespół Smitha - Lemliego - Opitza
Dotyczy:
zbadania zasadności wydawania zgody na refundację środka spożywczego
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Ketocal 3:1, proszek, puszka á 300 g; Ketocal 4:1, proszek, puszka á 430 g; Ketocal 4:1 LQ, płyn, kartonik á 200 ml/ Ketocal 4:1 LQ Multifibre, płyn, kartonik á 200 ml; Ketocal 2,5:1 LQ MCT Multifibre, płyn, kartonik á 200 ml
Wskazanie:
padaczka lekooporna
Dotyczy:
zbadania zasadności wydawania zgód na refundację środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego
Dokumenty:
Treść zlecenia:
PKU GMPro (o smaku waniliowym), proszek, gram, 532,8 gram (33,3 x 16 saszetek), kod EAN: 8716900590252
Wskazanie:
we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku refundacyjnego
Dotyczy:
przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Fruiti Vits, proszek, saszetka á 6g, opakowanie po 30 saszetek
Wskazanie:
uzupełnienie diety o witaminy i składniki mineralne w acydurii metylomalonowej, padaczce lekoopornej, deficycie dehydrogenazy pirogronianowej, deficycie transportera glukozy typu I, homocystynurii, glikogenozie typu I, kwasicy glutarowej typu I, deficycie liazy adenylobursztynianowej, deficycie syntazy karbamylofosforanu (CPS1), LCHAD (niedobór dehydrogenazy długołańcuchowych kwasów tłuszczowych)
Dotyczy:
zbadania zasadności wydawania zgód na refundację środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego
Dokumenty:
Treść zlecenia:
L-Citrulline, proszek, saszetka á 100g
Wskazanie:
deficyt transkarbamylazy (transkarbamoilazy) ornitynowej, deficyt syntazy karbamylofosforanu 1 (CPS 1), lizynuryczna nietolerancja białka
Dotyczy:
zbadania zasadności wydawania zgód na refundację środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego
Dokumenty:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 3/2021 z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego L-Citrulline we wskazaniach: deficyt transkarbamylazy (transkarbamoilazy) ornitynowej, deficyt syntazy karbamylofosforanu 1 (CPS 1), lizynuryczna nietolerancja białka

Uzasadnienie:
Tytuł:

Rekomendacja nr 3/2021 z dnia 15 stycznia 2021 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację środka spożywczego specjalnego przeznaczenia medycznego L-Citrulline we wskazaniach: deficyt transkarbamylazy ornitynowej, deficyt syntazy karbamylofosforanu 1, lizynuryczna nietolerancja białka

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
UCD Trio, proszek, puszka á 400 g; UCD Anamix Infant, proszek, puszka á 400 g; UCD Anamix Junior, proszek, puszka á 400 g; UCD Amino 5, proszek, saszetki
Wskazanie:
deficyt transkarbamylazy (transkarbamoilazy) ornitynowej, deficyt syntazy karbamylofosforanu 1 (CPS 1), lizynuryczna nietolerancja białka
Dotyczy:
zbadania zasadności wydawania zgód na refundację środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego
Dokumenty:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 2/2021 z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego UCD Trio, UCD Anamix Infant, UCD Anamix Junior, UCD Amino 5

Uzasadnienie:
Tytuł:

Rekomendacja nr 2/2021 z dnia 15 stycznia 2021 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego: UCD Trio, UCD Anamix Infant, UCD Anamix Junior, UCD Amino 5, we wskazaniach: deficyt transkarbamylazy ornitynowej, deficyt syntazy karbamylofosforanu 1, lizynuryczna nietolerancja białka, cytrulinemia typu I

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Glycosade, saszetki á 60 g
Wskazanie:
glikogenoza oraz glikogenoza typu Ia, Ib, III, IV, VI, IX, XI, III-VI-IX
Dotyczy:
zbadania zasadności wydawania zgód na refundację środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Przygotowanie opinii przez Radę Przejrzystości w zakresie utworzenia odrębnej grupy limitowej dla produktu: Milupa PKU 2 mix, proszek, 400 g, kod EAN 4008976340287
Wskazanie:
-
Dotyczy:
przygotowania opinii przez Radę Przejrzystości
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Przygotowanie przez Radę Przejrzystości opinii w zakresie zasadności utworzenia odrębnej grupy limitowej dla każdego środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego dostępnego w aptece na receptę stosowanego w fenyloketonurii
Wskazanie:
-
Dotyczy:
przygotowanie opinii przez Radę Przejrzystości
Dokumenty:
Treść zlecenia:
SOS 10, proszek, saszetka á 21 g,SOS 15, proszek, saszetki á 31 g,SOS 20, proszek, saszetki á 42 g,SOS 25, proszek, saszetki á 52 g
Wskazanie:
uzupełnienie diety w acydurii propionowej, acydurii glutarowej, acydurii metylomalonowej, hiperamonemii pierwotnej, deficycie LCHADD, deficycie VLCAD
Dotyczy:
zbadania zasadności wydawania zgód na refundację środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego
Dokumenty:
1-10 z 88