GET MEDI - Zlecenia MZ - Refundacja - ivacaftorum
Poziom dostępu do funkcji: OPEN+
Dostęp do tej funkcji mają Użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.
Zaloguj się
Szanowny Użytkowniku, Twój dostęp do tej funkcji został tymczasowo wstrzymany.

Do bezpłatnego dostępu uprawnieni są Użytkownicy, którzy zgodnie z regulaminem serwisu w procesie rejestracji podali pełne i prawdziwe dane: imię, nazwisko, firma oraz służbowy adres e-mail.

W celu przywrócenia dostępu uzupełnij prawidłowo swój profil. W razie jakichkolwiek pytań
Poziom dostępu do funkcji: EASY DATA
Firma
Nie posiadasz jeszcze dostępu do tej funkcjonalności. Zapytaj o warunki pełnego dostępu.
Skontaktuj się z nami
Poziom dostępu do funkcji: EASY DATA
Firma
Skontaktuj się z nami, aby otrzymać dostęp do tej funkcjonalności. Jeżeli posiadasz już dostęp, funkcjonalność dostępna będzie po zalogowaniu.
Zaloguj się

Klasyfikacja GET MEDI
stanowisk i rekomendacji refundacyjnych


?
 
Poziom dostępu do funkcji: OPEN+
Dostęp do tej funkcji mają Użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.
Podstawa prawna
Filtruj
ivacaftorum
1-7 z 7
Treść zlecenia:
Kaftrio, ivacaftorum/tezacaftorum/elexacaftorum, tabletki powlekane 75 mg/50 mg/100 mg
Wskazanie:
leczenie mukowiscydozy u pacjentów powyżej 12 roku życia z mutacją F508del genu mukowiscydozowego
Dotyczy:
zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Kalydeco, ivacaftorum, granulat w saszetce, 75 mg, 56, saszetka; Kalydeco, ivacaftorum, granulat w saszetce, 50 mg, 56, saszetka; Kalydeco, ivacaftorum, tabletki powlekane, 150 mg, 56, tabl. w blistrze
Wskazanie:
w ramach programu lekowego: Leczenie mukowiscydozy (ICD-10: E84)
Dotyczy:
przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji
Dokumenty:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 88/2019 z dnia 14 października 2019 roku w sprawie oceny leku Kalydeco (ivacaftorum) w ramach programu lekowego „Leczenie mukowiscydozy (ICD-10 E84)”

Uzasadnienie:
Tytuł:

Rekomendacja nr 86/2019 z dnia 17 października 2019 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie objęcia refundacją produktu leczniczego Kalydeco (iwakaftor) w ramach programu lekowego: „Leczenie mukowiscydozy (ICD-10 E84)”

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Orkambi, lumacaftorum ivacaftorum, granulat, 150 188 mg, 56, sasz.; Orkambi, lumacaftorum ivacaftorum, granulat, 100 125 mg, 56, sasz.; Orkambi, lumacaftorum ivacaftorum, tabletki powlekane, 200 125 mg, 112, tabl.; Orkambi, lumacaftorum ivacaftorum, tabletki powlekane, 100 125 mg, 112, tabl.
Wskazanie:
w ramach programu lekowego: "Leczenie mukowiscydozy lumakaftorem w skojarzeniu z iwakaftorem (ICD-10 E84)"
Dotyczy:
przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji
Dokumenty:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 81/2019 z dnia 16 września 2019 roku w sprawie oceny leku Orkambi (lumakaftor+iwakaftor) w ramach programu lekowego „Leczenie mukowiscydozy lumakaftorem w skojarzeniu z iwakaftorem (ICD-10 E84)”

Uzasadnienie:
Tytuł:

Rekomendacja nr 79/2019 z dnia 20 września 2019 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie objęcia refundacją produktu leczniczego Orkambi (lumakaftor+iwakaftor) w ramach programu lekowego „Leczenie mukowiscydozy lumakaftorem w skojarzeniu z iwakaftorem (ICD-10 E84)”

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Orkambi, lumacaftor ivacaftor, tabletki à 200 125 mg
Wskazanie:
mukowiscydoza - mutacja homozygotyczna F508del
Dotyczy:
zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego
Dokumenty:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 107/2018 z dnia 29 października 2018 roku w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację leku Orkambi (lumakaftor+iwakaftor) we wskazaniu: mukowiscydoza – mutacja homozygotyczna F508del

Uzasadnienie:
Tytuł:

Rekomendacja nr 105/2018 z dnia 9 listopada 2018 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego Orkambi (lumakaftor+iwakaftor), we wskazaniu: mukowiscydoza – mutacja homozygotyczna F508del

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Orkambi (lumacaftorum ivacafrorum) tabletki 200 mg 125 mg
Wskazanie:
mukowiscydoza, przy potwierdzonej badaniami genetycznymi, mutacji genu CFTR typy F508del/F508del
Dotyczy:
przygotowania skróconego raportu oceny technologii medycznych i opinii prezesa Agencji
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Kalydeco; ivacaftor; tabl. powl.; 150 mg; 56 tabl.; EAN 5909991200725
Wskazanie:
w ramach programu lekowego "Leczenie iwakaftorem mukowiscydozy ICD-10 E84"
Dotyczy:
przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego
Dokumenty:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 92/2015 z dnia 22 czerwca 2015 roku w sprawie oceny leku Kalydeco (iwakaftor), EAN: 5909991200725, w ramach programu lekowego „Leczenie iwakaftorem mukowiscydozy ICD-10 E84”

Uzasadnienie:
Tytuł:

Rekomendacja nr 54/2015 z dnia 22 czerwca 2015 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie objęcia refundacją produktu leczniczego Kalydeco; iwacaftor; tabl. powl.; 150 mg; 56 tabl., w ramach programu lekowego "Leczenie iwakaftorem mukowiscydozy ICD-10 E84"

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Kalydeco (ivacaftor), tabletki po 150 mg
Wskazanie:
mukowiscydoza
Dotyczy:
zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego
Status zlecenia:
zlecenie wycofane pismem MZ-PL-460-14444-63/GB/14 z dn.25.03.2014
Dokumenty:
1-7 z 7