GET MEDI - Zlecenia MZ - Refundacja - Xalkori
Poziom dostępu do funkcji: OPEN+
Dostęp do tej funkcji mają Użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.
Zaloguj się
Szanowny Użytkowniku, Twój dostęp do tej funkcji został tymczasowo wstrzymany.

Do bezpłatnego dostępu uprawnieni są Użytkownicy, którzy zgodnie z regulaminem serwisu w procesie rejestracji podali pełne i prawdziwe dane: imię, nazwisko, firma oraz służbowy adres e-mail.

W celu przywrócenia dostępu uzupełnij prawidłowo swój profil. W razie jakichkolwiek pytań
Poziom dostępu do funkcji: EASY DATA
Firma
Nie posiadasz jeszcze dostępu do tej funkcjonalności. Zapytaj o warunki pełnego dostępu.
Skontaktuj się z nami
Poziom dostępu do funkcji: EASY DATA
Firma
Skontaktuj się z nami, aby otrzymać dostęp do tej funkcjonalności. Jeżeli posiadasz już dostęp, funkcjonalność dostępna będzie po zalogowaniu.
Zaloguj się

Klasyfikacja GET MEDI
stanowisk i rekomendacji refundacyjnych


?
 
Poziom dostępu do funkcji: OPEN+
Dostęp do tej funkcji mają Użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.
Podstawa prawna
Filtruj
Xalkori
1-5 z 5
Treść zlecenia:
Xalkori, kryzotynib, kapsułki twarde 250 mg
Wskazanie:
miofibroblastyczny guz zapalny ALK z rearanżacją genu ALK (ICD10: C49.9)
Dotyczy:
zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
Dokumenty:
Tytuł:

Opinia Rady Przejrzystości nr 15/2021 z dnia 18 stycznia 2021 roku w sprawie oceny zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku Xalkori (kryzotinib) we wskazaniu: miofibroblastyczny guz zapalny ALK+ z rearanżacją genu ALK (ICD-10: C49.9)

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Xalkori, kryzotynib, kapsułki twarde à 250 mg
Wskazanie:
chłoniak anaplastyczny z dużych komórek ALK-dodatni (ICD-10: C84)
Dotyczy:
zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
Dokumenty:
Tytuł:

Opinia Rady Przejrzystości nr 25/2018 z dnia 5 lutego 2018 roku w sprawie oceny zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych leku Xalkori (kryzotynib) we wskazaniu: chłoniak anaplastyczny z dużych komórek ALK-dodatni (ICD-10: C84)

Uzasadnienie:
Tytuł:

Opinia nr 4/2018 z dnia 8 lutego 2018 r. Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych leku Xalkori (kryzotynib) we wskazaniu: chłoniak anaplastyczny z dużych komórek ALK-dodatni (ICD-10: C84), w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Xalkori, crizotinibum, kapsułki twarde, 250 mg, 60 tabl. w blistrze EAN 5909991004507;Xalkori, crizotinibum, kapsułki twarde, 200 mg, 60 tabl. w blistrze EAN 5909991004484
Wskazanie:
w ramach programu lekowego "Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10 C34)"
Dotyczy:
przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji
Dokumenty:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 11/2018 z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie oceny leku Xalkori (kryzotynib), w ramach programu lekowego „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10 C34)”

Uzasadnienie:
Tytuł:

Rekomendacja nr 10/2018 z dnia 18 stycznia 2018r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie objęcia refundacją produktu leczniczego: Xalkori (kryzotynib), kapsułki twarde, 250 mg, 60 tabl. w blistrze, Xalkori (kryzotynib), kapsułki twarde, 200 mg, 60 tabl. w blistrze, w ramach programu lekowego: „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10 C34)”

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Xalcori, crizotinibum, kapsułki twarde, 250 mg, 60 kaps. twardych, EAN 5909991004507; Xalcori, crizotinibum, kapsułki twarde, 200 mg, 60 kaps. twardych, EAN 5909991004484
Wskazanie:
w ramach programu lekowego "Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10 C34)" w pierwszej linii leczenia
Dotyczy:
przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji
Dokumenty:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 73/2017 z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie oceny leku Xalkori (crizotinibum) kod EAN: 5909991004484, we wskazaniu: leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca z zastosowaniem kryzotynibu w pierwszej linii leczenia zgodnie z zapisami programu lekowego „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10 C34)”

Uzasadnienie:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 74/2017 z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie oceny leku Xalkori (crizotinibum) kod EAN: 5909991004507, we wskazaniu: leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca z zastosowaniem kryzotynibu w pierwszej linii leczenia zgodnie z zapisami programu lekowego "Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10 C34)"

Uzasadnienie:
Tytuł:

Rekomendacja nr 45/2017 z dnia 19 lipca 2017r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie objęcia refundacją produktu leczniczego: Xalkori, Crizotinibum, kapsułki twarde, 250 mg, 60 kapsułek twardych, Xalkori, Crizotinibum, kapsułki twarde, 200 mg, 60 kapsułek twardych, we wskazaniu: Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca z zastosowaniem kryzotynibu w pierwszej linii leczenia zgodnie z zapisami programu lekowego "Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10 C34)"

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Xalkori, kryzotynib, kapsułki twarde, 250 mg, 60 kapsułek, EAN 5909991004507; Xalkori, kryzotynib, kapsułki twarde, 200 mg, 60 kapsułek, EAN 5909991004484
Wskazanie:
w ramach programu lekowego: leczenie niedrobnokoórkowego raka płuca alk-dodatniego (ICD-10 C 34)
Dotyczy:
przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją i ustalenie ceny urzędowej produktu leczniczego
Dokumenty:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 180/2013 z dnia 9 września 2013 r. w sprawie oceny leku Xalkori (kryzotynib) kod EAN: 5909991004484 we wskazaniu „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca ALKdodatniego (ICD-10 C 34)”

Uzasadnienie:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 181/2013 z dnia 9 września 2013 r. w sprawie oceny leku Xalkori (kryzotynib) kod EAN: 5909991004507 we wskazaniu „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca ALKdodatniego (ICD-10 C 34)”

Uzasadnienie:
Tytuł:

Rekomendacja nr 114/2013 z dnia 9 września 2013 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych w sprawie objęcia refundacją produktu leczniczego Xalkori, kryzotynib, kapsułki twarde, 250 mg, 60 kapsułek; Xalkori, kryzotynib, kapsułki twarde, 200 mg, 60 kapsułek, we wskazaniu: leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca ALKdodatniego (ICD-10 C 34), w ramach programu lekowego

Uzasadnienie:
1-5 z 5