GET MEDI - Zlecenia MZ - Refundacja - Nutramigen 2 LGG
Poziom dostępu do funkcji: OPEN+
Dostęp do tej funkcji mają Użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.
Zaloguj się
Szanowny Użytkowniku, Twój dostęp do tej funkcji został tymczasowo wstrzymany.

Do bezpłatnego dostępu uprawnieni są Użytkownicy, którzy zgodnie z regulaminem serwisu w procesie rejestracji podali pełne i prawdziwe dane: imię, nazwisko, firma oraz służbowy adres e-mail.

W celu przywrócenia dostępu uzupełnij prawidłowo swój profil. W razie jakichkolwiek pytań
Poziom dostępu do funkcji: EASY DATA
Firma
Nie posiadasz jeszcze dostępu do tej funkcjonalności. Zapytaj o warunki pełnego dostępu.
Skontaktuj się z nami
Poziom dostępu do funkcji: EASY DATA
Firma
Skontaktuj się z nami, aby otrzymać dostęp do tej funkcjonalności. Jeżeli posiadasz już dostęp, funkcjonalność dostępna będzie po zalogowaniu.
Zaloguj się

Klasyfikacja GET MEDI
stanowisk i rekomendacji refundacyjnych


?
 
Poziom dostępu do funkcji: OPEN+
Dostęp do tej funkcji mają Użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.
Podstawa prawna
Filtruj
Nutramigen 2 LGG
1-4 z 4
Treść zlecenia:
Przygotowanie oceny, czy dla procedowanych wniosków dopuszcza się utworzenie odrębnej grupy limitowej, czy zawartość składników odżywczych w istotny sposób wpływa na efekt zdrowotny lub dodatkowy efekt zdrowotny w związku z procedowaniem wniosków dla środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego: Nutramigen 1 LGG Complete, EAN: 8712045038819; Nutramigen 2 LGG Complete, EAN: 8712045038826; Nutramigen 3 LGG Complete, EAN: 8712045038833, we wskazaniu "Alergia na białka mleka krowiego (BMK), objawy alergii na BMK lub podejrzenie alergii na BMK ze względu na występujące objawy, jak również nietolerancja laktozy, nietolerancja sacharozy, a także nadwrażliwość na inne białka (np. białka sojowe)"
Wskazanie:
Alergia na białka mleka krowiego (BMK), objawy alergii na BMK lub podejrzenie alergii na BMK ze względu na występujące objawy, jak również nietolerancja laktozy, nietolerancja sacharozy, a także nadwrażliwość na inne białka (np. białka sojowe)
Dotyczy:
przygotowania oceny
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Nutramigen 1 LGG, preparat złożony, 400 g w puszce, proszek do sporządzania roztworu doustnego; we wskazaniu: w diagnostyce i leczeniu niemowląt od urodzenia, gdy nie są one karmione piersią, w następujących przypadkach: alergia na białka mleka krowiego, inne alergie pokarmowe, np. na białko sojowe; objawy związane z alergią pokarmową takie jak: objawy skórne (atopowe zapalenie skóry, wyprysk, wysypka, pokrzywka); zaburzenia żołądkowo-jelitowe (biegunki, kolka); objawy ze strony układu oddechowego (nieżyt nosa, astma); nietolerancja laktozy; wtórna nietolerancja sacharozy; dodatni wywiad rodzinny w kierunku chorób alergicznych (wysokie ryzyko alergii). Nutramigen 2 LGG, preparat złożony, 400 g w puszce, proszek do sporządzania roztworu doustnego; we wskazaniu: w diagnostyce i leczeniu niemowląt niekarmionych piersią od 6. miesiąca życia oraz dzieci, w następujących przypadkach: alergia na białko mleka krowiego; inne alergie pokarmowe, np. alergia na białko sojowe; objawy związane z alergią pokarmową takie jak: objawy skórne (atopowe zapalenie skóry, wyprysk, wysypka, pokrzywka); zaburzenia żołądkowo-jelitowe (biegunki, kolka); objawy ze strony układu oddechowego (nieżyt nosa, astma); nietolerancja laktozy; wtórna nietolerancja sacharozy; dodatni wywiad rodzinny w kierunku chorób alergicznych (wysokie ryzyko alergii).
Wskazanie:
alergie pokarmowe
Dotyczy:
przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją
Dokumenty:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 29/2012 z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie zasadności finansowania środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego Nutramigen 1 LGG, preparat złożony, 400 g w puszce, we wskazaniach: alergia na białko mleka krowiego, inne alergie pokarmowe, objawy związane z alergią pokarmową, nietolerancja laktozy, wtórna nietolerancja sacharozy, dodatni wywiad rodzinny w kierunku chorób alergicznych

Uzasadnienie:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 30/2012 z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie zasadności finansowania środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego Nutramigen 2 LGG, preparat złożony, 400 g w puszce, we wskazaniach: alergia na białko mleka krowiego, inne alergie pokarmowe, objawy związane z alergią pokarmową, nietolerancja laktozy, wtórna nietolerancja sacharozy, dodatni wywiad rodzinny w kierunku chorób alergicznych

Uzasadnienie:
Tytuł:

Rekomendacja nr 21/2012 Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych z dnia 11 czerwca 2011 r. w sprawie objęcia refundacją środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego Nutramigen 1 LGG, preparat złożony, 400 g w puszce, we wskazaniach: alergia na białko mleka krowiego, inne alergie pokarmowe, objawy związane z alergią pokarmową, nietolerancja laktozy, wtórna nietolerancja sacharozy, dodatni wywiad rodzinny w kierunku chorób alergicznych

Uzasadnienie:
Tytuł:

Rekomendacja nr 22/2012 Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych z dnia 11 czerwca 2011 r. w sprawie objęcia refundacją środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego Nutramigen 2 LGG, preparat złożony, 400 g w puszce, we wskazaniach: alergia na białko mleka krowiego, inne alergie pokarmowe, objawy związane z alergią pokarmową, nietolerancja laktozy, wtórna nietolerancja sacharozy, dodatni wywiad rodzinny w kierunku chorób alergicznych

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Utworzenie odrębnej grupy limitowej dla środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego zawierających hydrolizat kazeiny: Nutramigen 1 i 2, Nutramigen LGG 1 i 2 we wskazaniu refundacyjnym: zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergie pokarmowe i biegunki przewlekłe
Wskazanie:
zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergie pokarmowe i biegunki przewlekłe
Dotyczy:
wydania opinii w przedmiocie zasadności utworzenia odrębnych grup limitowych dla środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Nutramigen LGG 1; Nutramigen LGG 2 we wskazaniu refundacyjnym: zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergie pokarmowe i biegunki przewlekłe (odpłatność ryczałtowa)
Wskazanie:
zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergie pokarmowe i biegunki przewlekłe
Dotyczy:
wydanie opinii w przedmiocie zasadności utworzenia odrębnej grupy limitowej dla środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, zawierających hydrolizat kazeiny, tj.: Nutramigen LGG 1; Nutramigen LGG 2
Dokumenty:
1-4 z 4