GET MEDI - Zlecenia MZ - Refundacja
Poziom dostępu do funkcji: OPEN+
Dostęp do tej funkcji mają Użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.
Zaloguj się
Szanowny Użytkowniku, Twój dostęp do tej funkcji został tymczasowo wstrzymany.

Do bezpłatnego dostępu uprawnieni są Użytkownicy, którzy zgodnie z regulaminem serwisu w procesie rejestracji podali pełne i prawdziwe dane: imię, nazwisko, firma oraz służbowy adres e-mail.

W celu przywrócenia dostępu uzupełnij prawidłowo swój profil. W razie jakichkolwiek pytań
Poziom dostępu do funkcji: EASY DATA
Firma
Nie posiadasz jeszcze dostępu do tej funkcjonalności. Zapytaj o warunki pełnego dostępu.
Skontaktuj się z nami
Poziom dostępu do funkcji: EASY DATA
Firma
Skontaktuj się z nami, aby otrzymać dostęp do tej funkcjonalności. Jeżeli posiadasz już dostęp, funkcjonalność dostępna będzie po zalogowaniu.
Zaloguj się

Klasyfikacja GET MEDI
stanowisk i rekomendacji refundacyjnych


?
 
Poziom dostępu do funkcji: OPEN+
Dostęp do tej funkcji mają Użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.
Podstawa prawna
Filtruj
1-10 z 2713
Treść zlecenia:
Nerlynx, neratynib, tabletki powlekane á 40 mg
Wskazanie:
wczesny rak piersi HR, HER2 (ICD10: C50.9)
Dotyczy:
zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Tagrisso, ozymertynib, tabletki powlekane á 80 mg
Wskazanie:
rak gruczołowy płuca w stadium IV (ICD10: C34.8) z obecnością mutacji c2307-2308 ins GCCAGCGTG
Dotyczy:
zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Cabometyx, kabozantynib, tabletki á 60 mg
Wskazanie:
zaawansowany rak brodawkowaty nerki z przerzutami (ICD-10: C64.9)
Dotyczy:
zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Opdivo, nivolumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, fiolki 10 mg/ml
Wskazanie:
zespół Sezary’ego (ICD-10: C84.1)
Dotyczy:
zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Leukine, sargramostim, fiolki á 250 mcg
Wskazanie:
autoimmunologiczna proteinoza pęcherzyków płucnych (APAP)
Dotyczy:
zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Vosevi, sofosbuvirum + velpatasvirum + voxilaprevirum, tabletki powlekane, 400 mg + 100 mg + 100 mg, 28 tabl., EAN: 05391507143303
Wskazanie:
w ramach programu lekowego: „Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową (ICD-10 B 18.2)”
Dotyczy:
przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Cabometyx, kabozantynib, tabletki á 40 mg; Cabometyx, kabozantynib, tabletki á 20 mg
Wskazanie:
rak nerki (ICD10: C64) – II linia leczenia
Dotyczy:
zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
Dokumenty:
Treść zlecenia:
MCT Oil, płyn, butelka á 500 ml
Wskazanie:
padaczka lekooporna, deficyt transportera glukozy GLUT – 1
Dotyczy:
zbadania zasadności wydawania zgód na refundację środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Tagrisso, ozymertynib, tabletki powlekane
Wskazanie:
rak niedrobnokomórkowy płuca (ICD-10: C34) z mutacją kierującą EGFR: p.Gly719Ala (c.2156G>C); p.Gly719Ser (c.2155G>A); p.Gly719Cys (c.2155G>T) w eksonie 18
Dotyczy:
zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
Dokumenty:
Tytuł:

Opinia nr 80/2020 z dnia 8 lipca 2020 r. Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych leku Tagrisso (ozymertynib) we wskazaniu: rak niedrobnokomórkowy płuca (ICD-10: C34) z mutacją kierującą EGFR: p.Gly719Ala (c.2156G>C); p.Gly719Ser (c.2155G>A); p.Gly719Cys (c.2155G>T) w eksonie 18 w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Captimer, tioproninum, tabletki á 250 mg Captimer, tioproninum, tabletki á 100 mg
Wskazanie:
cystynuria, nawrotowa kamica nerkowa i moczowodowa oraz kamica nerkowa obustronna uwarunkowana genetycznie
Dotyczy:
zbadanie zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego
Dokumenty:
1-10 z 2713