GET MEDI - Zlecenia MZ - Refundacja
Poziom dostępu do funkcji: OPEN+
Dostęp do tej funkcji mają Użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.
Zaloguj się
Szanowny Użytkowniku, Twój dostęp do tej funkcji został tymczasowo wstrzymany.

Do bezpłatnego dostępu uprawnieni są Użytkownicy, którzy zgodnie z regulaminem serwisu w procesie rejestracji podali pełne i prawdziwe dane: imię, nazwisko, firma oraz służbowy adres e-mail.

W celu przywrócenia dostępu uzupełnij prawidłowo swój profil. W razie jakichkolwiek pytań
Poziom dostępu do funkcji: EASY DATA
Firma
Nie posiadasz jeszcze dostępu do tej funkcjonalności. Zapytaj o warunki pełnego dostępu.
Skontaktuj się z nami
Poziom dostępu do funkcji: EASY DATA
Firma
Skontaktuj się z nami, aby otrzymać dostęp do tej funkcjonalności. Jeżeli posiadasz już dostęp, funkcjonalność dostępna będzie po zalogowaniu.
Zaloguj się

Klasyfikacja GET MEDI
stanowisk i rekomendacji refundacyjnych


?
 
Poziom dostępu do funkcji: OPEN+
Dostęp do tej funkcji mają Użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.
Podstawa prawna
Filtruj
1-10 z 2426
Treść zlecenia:
Imfinzi, durvalumabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 50 mg/ml, 1, fiol. 2,4; Imfinzi, durvalumabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 50 mg/ml, 1, fiol. 10 w ramach programu lekowego: Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10 C34)
Wskazanie:
Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10 C34)
Dotyczy:
przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Sandostatin LAR, octreotide, proszek i i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, ampułkostrzykawka à 20 mg, we wskazaniu: makrogruczolak przysadki (ICD-10: D43.0) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
Wskazanie:
makrogruczolak przysadki (ICD-10: D43.0)
Dotyczy:
zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Nexavar, sorafenib, tabletki à 200 mg, we wskazaniu: niskozróżnicowany rak tarczycy (ICD-10: C73) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
Wskazanie:
niskozróżnicowany rak tarczycy (ICD-10: C73)
Dotyczy:
zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Opdivo, niwolumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka à 100 mg, we wskazaniu: rak krtani - rozsiew do płuc (ICD-10: C32.9) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
Wskazanie:
rak krtani - rozsiew do płuc (ICD-10: C32.9)
Dotyczy:
zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Nucala, mepolizumab, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, fiolka à 100 mg, we wskazaniu: eozynofilowe zapalenie tkanki podskórnej (choroba Wellsa) (kod ICD-10: L98.3) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
Wskazanie:
eozynofilowe zapalenie tkanki podskórnej (choroba Wellsa) (kod ICD-10: L98.3)
Dotyczy:
zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Mozobil (plerixafor), koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji u pacjentów przed autotransplantacją krwiotwórczych komórek macierzystych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych niezależnie od jednostki choroby stanowiącej podstawę do przeszczepu
Wskazanie:
u pacjentów przed autotransplantacją krwiotwórczych komórek macierzystych niezależnie od jednostki choroby stanowiącej podstawę do przeszczepu
Dotyczy:
PLD.46434.4109.2019.AK
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Kalydeco, ivacaftorum, granulat w saszetce, 75 mg, 56, saszetka; Kalydeco, ivacaftorum, granulat w saszetce, 50 mg, 56, saszetka; Kalydeco, ivacaftorum, tabletki powlekane, 150 mg, 56, tabl. w blistrze, w ramach programu lekowego: Leczenie mukowiscydozy (ICD-10: E84)
Wskazanie:
Leczenie mukowiscydozy (ICD-10: E84)
Dotyczy:
przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Kyprolis, karfilzomib, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka à 60 mg, we wskazaniu: szpiczak plazmocytowy (ICD-10: C90.0) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
Wskazanie:
szpiczak plazmocytowy (ICD-10: C90.0)
Dotyczy:
zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Brineura, cerliponase alfa, roztwór do infuzji, fiolka à 150 mg, we wskazaniu: ceroidolipofuscynoza typu 2 (ICD-10: E75.4), w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
Wskazanie:
ceroidolipofuscynoza typu 2 (ICD-10: E75.4)
Dotyczy:
zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Przygotowanie opinii w zakresie analizy skutków finansowych związanych z włączeniem do programu polityki zdrowotnej pn.: "Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2017-2021", produktów leczniczych Pifeltro (doravirine) oraz Delstrigo (doravirine/ lamivudine/ tenofovir disoproxil fumarate), które dotychczas nie były stosowane w leczeniu ARV w ramach realizacji programu
Wskazanie:
leczenie antyretrowirusowe osób z wirusem HIV
Dotyczy:
przygotowania opinii
Dokumenty:
1-10 z 2426