GET MEDI - Zlecenia MZ - Refundacja
Poziom dostępu do funkcji: OPEN+
Dostęp do tej funkcji mają Użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.
Zaloguj się
Szanowny Użytkowniku, Twój dostęp do tej funkcji został tymczasowo wstrzymany.

Do bezpłatnego dostępu uprawnieni są Użytkownicy, którzy zgodnie z regulaminem serwisu w procesie rejestracji podali pełne i prawdziwe dane: imię, nazwisko, firma oraz służbowy adres e-mail.

W celu przywrócenia dostępu uzupełnij prawidłowo swój profil. W razie jakichkolwiek pytań
Poziom dostępu do funkcji: EASY DATA
Firma
Nie posiadasz jeszcze dostępu do tej funkcjonalności. Zapytaj o warunki pełnego dostępu.
Skontaktuj się z nami
Poziom dostępu do funkcji: EASY DATA
Firma
Skontaktuj się z nami, aby otrzymać dostęp do tej funkcjonalności. Jeżeli posiadasz już dostęp, funkcjonalność dostępna będzie po zalogowaniu.
Zaloguj się

Klasyfikacja GET MEDI
stanowisk i rekomendacji refundacyjnych


?
 
Poziom dostępu do funkcji: OPEN+
Dostęp do tej funkcji mają Użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.
Podstawa prawna
Filtruj
1-10 z 2536
Treść zlecenia:
Opdivo, niwolumabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10mg/ml, jedna fiolka 4 ml zawiera 40 mg niwolumabu
Wskazanie:
leczenie raka urotelialnego miedniczki nerkowej w stadium uogólnienia u pacjentów w II linii leczenia (ICD-10: C65)
Dotyczy:
zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Kiovig, immunoglobulinum humanum, roztwór do infuzji, fiolka 30g / 300 ml
Wskazanie:
zespół Guillaine-Barré (ICD-10: G61.0)
Dotyczy:
zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Intuniv, guanafacinum, tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Wskazanie:
zespół Tourette'a; zespół Tourette'a ze współtowarzyszącym zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi
Dotyczy:
zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Wilzin, octan cynku, tabletki, 25 mg
Wskazanie:
choroba Wilsona
Dotyczy:
zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Kisqali, rybocyclib, tabletki powlekane, 200 mg, 63 tabl., kod EAN: 05909991336769
Wskazanie:
w ramach programu lekowego B.9. Leczenie raka piersi (ICD-10: C50)
Dotyczy:
przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Darzalex, daratumumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka à 20mg/ml (5ml); Darzalex, daratumumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka à 20mg/ml (20ml)
Wskazanie:
białaczka plazmatycznokomórkowa (ICD-10: C90.1)
Dotyczy:
zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Lynparza, olaparib, tabletki powlekane à 150 mg
Wskazanie:
zaawansowany rak jajnika o niskim stopniu zróżnicowania (ICD-10: C56)
Dotyczy:
zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Opdivo, nivolumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka à 10 mg/ml
Wskazanie:
przerzuty raka płaskonabłonkowego do węzłów chłonnych szyi z nieznanego ogniska pierwotnego (ICD-10: C77.0)
Dotyczy:
zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Przygotowanie materiałów analitycznych, zgodnych z wytycznymi HTA, dotyczących istnienia dowodów naukowych na szkodliwość oddziaływania na zdrowie człowieka pola elektromagnetycznego w zakresie częstotliwości odpowiadającym częstotliwościom granicznym zalecanym przez International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) dla ogółu społeczeństwa oraz wydanie opinii Prezesa Agencji.
Wskazanie:
szkodliwość oddziaływania na zdrowie człowieka pola elektromagnetycznego
Dotyczy:
przygotowania materiałów analitycznych, opinii Prezesa Agencji
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Przygotowanie opinii w sprawie substancji czynnej: peginterferon alfa 2a
Wskazanie:
nowotwór złośliwy nerki, z wyjątkiem miedniczki nerkowej (ICD-10: C64)
Dotyczy:
przygotowania opinii Rady Przejrzystości
Dokumenty:
Tytuł:

Opinia Rady Przejrzystości nr 393/2019 z dnia 2 grudnia 2019 roku w sprawie substancji czynnej peginterferon alfa 2a we wskazaniach pozarejestracyjnych

Uzasadnienie:
1-10 z 2536