GET MEDI - Zlecenia MZ - Refundacja
Poziom dostępu do funkcji: OPEN+
Dostęp do tej funkcji mają Użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.
Zaloguj się
Szanowny Użytkowniku, Twój dostęp do tej funkcji został tymczasowo wstrzymany.

Do bezpłatnego dostępu uprawnieni są Użytkownicy, którzy zgodnie z regulaminem serwisu w procesie rejestracji podali pełne i prawdziwe dane: imię, nazwisko, firma oraz służbowy adres e-mail.

W celu przywrócenia dostępu uzupełnij prawidłowo swój profil. W razie jakichkolwiek pytań
Poziom dostępu do funkcji: EASY DATA
Firma
Nie posiadasz jeszcze dostępu do tej funkcjonalności. Zapytaj o warunki pełnego dostępu.
Skontaktuj się z nami
Poziom dostępu do funkcji: EASY DATA
Firma
Skontaktuj się z nami, aby otrzymać dostęp do tej funkcjonalności. Jeżeli posiadasz już dostęp, funkcjonalność dostępna będzie po zalogowaniu.
Zaloguj się

Klasyfikacja GET MEDI
stanowisk i rekomendacji refundacyjnych


?
 
Poziom dostępu do funkcji: OPEN+
Dostęp do tej funkcji mają Użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.
Podstawa prawna
Filtruj
1-10 z 2913
Treść zlecenia:
Herceptin, trastuzumab, roztwór do wstrzykiwań, fiolka 600 mg
Wskazanie:
rak piersi (ICD10: C50.9) – nawrót miejscowy wyleczony operacyjnie bez obecności przerzutów odległych
Dotyczy:
zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Lorviqua, lorlatinib, tabletki powlekane á 25 mg
Wskazanie:
nerwiak zarodkowy współczulny z obecną mutacją genu ALK, (ICD-10: C47.9), grupa bardzo wysokiego ryzyka, druga wznowa choroby
Dotyczy:
zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Stivarga, regorafenib, tabletki powlekane á 40 mg
Wskazanie:
rak wątrobowokomórkowy (ICD10: C22.0)
Dotyczy:
zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Aranesp, darbepoetinum alfa, ampułkostrzykawka, 500 μg
Wskazanie:
przewlekła nabyta czysta aplazja czerwonokrwinkowa (ICD-10: D60.0)
Dotyczy:
zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Rupaller, rupatadinum, Tabletki, 10 mg, 100 tabl., GTIN: 05909991429881
Wskazanie:
wynikające ze złożonego wniosku refundacyjnego
Dotyczy:
przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Cabometyx, kabozantynib, kapsułki twarde
Wskazanie:
rak kory nadnerczy (ICD10: C74.0)
Dotyczy:
zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Trandate (labetalol) tabletki á 100 mg i 200 mg
Wskazanie:
nadciśnienie tętnicze u kobiet w ciąży
Dotyczy:
zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Ultomiris, ravulizumabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 300mg, 1 fiol., GTIN: 05391527743552
Wskazanie:
w ramach wnioskowanego programu lekowego: „Leczenie nocnej napadowej hemoglobinurii (PNH) (ICD-10 D59.5)”
Dotyczy:
przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Chenodeoxycholic acid Leadiant, acidum chenodeoxycholicum, kapsułki twarde á 250 mg
Wskazanie:
żółtakowatość mózgowo-ścięgnista
Dotyczy:
zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Zbadanie zasadności wydawania zgody na refundację produktów leczniczych: zawierających substancję czynną flecainidum: Apocard Retard, kapsułki à 150 mg; Flecaine, kapsułki à 100 mg; Flecaine LP, kapsułki à 150 m; Flecainid Hexal, kapsułki à 100 mg; Tambocor,kapsułki à 100 mg; Tambocor Mite, kapsułki à 50 mg
Wskazanie:
arytmie nadkomorowe (migotanie przedsionków, trzepotanie przedsionków, częstoskurcz przedsionkowy, przedwczesne pobudzenie przedsionkowe); arytmie komorowe (przedwczesne pobudzenie komorowe, częstoskurcz komorowy)
Dotyczy:
Zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktów leczniczych zawierających substancję czynną flecainidum
Dokumenty:
1-10 z 2913