GET MEDI - Zlecenia MZ - Refundacja
Poziom dostępu do funkcji: OPEN+
Dostęp do tej funkcji mają Użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.
Zaloguj się
Szanowny Użytkowniku, Twój dostęp do tej funkcji został tymczasowo wstrzymany.

Do bezpłatnego dostępu uprawnieni są Użytkownicy, którzy zgodnie z regulaminem serwisu w procesie rejestracji podali pełne i prawdziwe dane: imię, nazwisko, firma oraz służbowy adres e-mail.

W celu przywrócenia dostępu uzupełnij prawidłowo swój profil. W razie jakichkolwiek pytań
Poziom dostępu do funkcji: EASY DATA
Firma
Nie posiadasz jeszcze dostępu do tej funkcjonalności. Zapytaj o warunki pełnego dostępu.
Skontaktuj się z nami
Poziom dostępu do funkcji: EASY DATA
Firma
Skontaktuj się z nami, aby otrzymać dostęp do tej funkcjonalności. Jeżeli posiadasz już dostęp, funkcjonalność dostępna będzie po zalogowaniu.
Zaloguj się

Klasyfikacja GET MEDI
stanowisk i rekomendacji refundacyjnych


?
 
Poziom dostępu do funkcji: OPEN+
Dostęp do tej funkcji mają Użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.
Podstawa prawna
Filtruj
1-10 z 1651
Treść zlecenia:
Projekt programu polityki zdrowotnej pn.: "Ogólnopolski program profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa"
Wskazanie:
-
Dotyczy:
zaopiniowania programu polityki zdrowotnej
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Projekt programu polityki zdrowotnej pn.: "Ogólnopolski program profilaktyki obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi"
Wskazanie:
-
Dotyczy:
zaopiniowania programu polityki zdrowotnej
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Kwalifikacja świadczenia opieki zdrowotnej "Repozycja i unieruchomienie zwichniętego zęba lub grupy zębów oraz zdjęcie szyny nazębnej przy wymianie lub zakończeniu leczenia" jako świadczenia gwarantowanego
Wskazanie:
-
Dotyczy:
przygotowania rekomendacji Prezesa Agencji dla zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnego, jako świadczenia gwarantowanego
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Kwalifikacja świadczenia opieki zdrowotnej "Obturator w dwuetapowym leczeniu torbieli i guzów torbielowatych szczęki i/lub żuchwy z uwzględnieniem koniecznych elementów utrzymujących (klamry)" jako świadczenia gwarantowanego
Wskazanie:
-
Dotyczy:
przygotowania rekomendacji Prezesa Agencji dla zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnego, jako świadczenia gwarantowanego
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Kwalifikacja świadczenia opieki zdrowotnej "Ponowne leczenie endodontyczne zębów u osób dorosłych (powyżej 18 r.ż.)" jako świadczenia gwarantowanego
Wskazanie:
-
Dotyczy:
przygotowania rekomendacji Prezesa Agencji dla zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnego, jako świadczenia gwarantowanego
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Kwalifikacja świadczenia opieki zdrowotnej "Zdjęcie pantomograficzne z opisem wykonywane na podstawie skierowania wraz z uzasadnieniem wykonania badania, w połaczeniu z innym świadczeniem stomatologicznym, 1 zdjęcie raz na 2 lata (na potrzeby leczenia endodontycznego dorosłych)" jako świadczenia gwarantowanego
Wskazanie:
-
Dotyczy:
przygotowania rekomendacji Prezesa Agencji dla zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnego, jako świadczenia gwarantowanego
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Kwalifikacja świadczenia opieki zdrowotnej "Zamykanie perforacji dna komory lub ściany kanału korzeniowego jako powikłania leczenia endodontycznego (osoby w wieku powyżej 18 r.ż.)" jako świadczenia gwarantowanego
Wskazanie:
-
Dotyczy:
przygotowania rekomendacji Prezesa Agencji dla zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnego, jako świadczenia gwarantowanego
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Kwalifikacja świadczenia opieki zdrowotnej "Leczenie endodontyczne zębów trzonowych i przedtrzonowych u osób dorosłych (powyżej 18 r.ż.) z biomechanicznym opracowaniem kanałów korzeniowych i ostatecznym ich wypełnieniem" jako świadczenia gwarantowanego
Wskazanie:
-
Dotyczy:
przygotowania rekomendacji Prezesa Agencji dla zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnego, jako świadczenia gwarantowanego
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Przygotowanie materiałów analitycznych, zgodnych z HTA, dotyczących zasadności wprowadzenia zmian w grupach limitowych dla produktów leczniczych zwierających substancje czynne: octreotidum i lanreotidum. Wydanie opinii Prezesa Agencji poprzedzonej opinią Rady Przejrzystosci oceniającej zasadność: - utworzenia odrębnych grup limitowych dla produktów leczniczych zawierających substancje czynne: ocreotidum i lanreotidum stosowanych w ramach chemioterapii oraz utrzymania odrębnych grup limitowych dla powyższych substancji stosowanych we wszystkich wskazaniach objętych refundacją w ramach listy aptecznej; - utrzymania wspólnej grupy limitowej dla produktów leczniczych zawierających substancje czynne: ocreotidum i lanreotidum stosowanych w ramach chemioterapii oraz wyodrębnienia odrębnych grup limitowych dla powyższych substancji stosowanych we wszystkich wskazaniach objętych refundacją w ramach listy aptecznej; - utrzymania wspólnej grupy limitowej dla produktów leczniczych zawierających substancje czynne: ocreotidum i lanreotidum stosowanych w ramach chemioterapii oraz odrębnych grup limitowych dla powyższych substancji stosowanych we wszystkich wskazaniach objętych refundacją w ramach listy aptecznej.
Wskazanie:
-
Dotyczy:
przygotowania materiałów analitycznych,opinii Prezesa Agencji, opinii Rady Przejrzystości
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Prevymis, letermovir, tabletki powlekane, 480 mg, 28 tabletek, EAN: 0191778018899; Prevymis, letermovir, tabletki powlekane, 240 mg, 28 tabletek, EAN: 0191778018905 w aptece na receptę w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń
Wskazanie:
w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń (zapobieganie reaktywacji cytomegalowirusa i rozwojowi choroby u dorosłych, seropozytywnych względem CMV pacjentów [R+], którzy byli poddani zabiegowi allogenicznego przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych)
Dotyczy:
przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji
Dokumenty:
1-10 z 1651