Poziom dostępu do funkcji: OPEN+
Dostęp do tej funkcji mają Użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.
Zaloguj się
Szanowny Użytkowniku, Twój dostęp do tej funkcji został tymczasowo wstrzymany.

Do bezpłatnego dostępu uprawnieni są Użytkownicy, którzy zgodnie z regulaminem serwisu w procesie rejestracji podali pełne i prawdziwe dane: imię, nazwisko, firma oraz służbowy adres e-mail.

W celu przywrócenia dostępu uzupełnij prawidłowo swój profil. W razie jakichkolwiek pytań
Poziom dostępu do funkcji: EASY DATA
Firma
Nie posiadasz jeszcze dostępu do tej funkcjonalności. Zapytaj o warunki pełnego dostępu.
Skontaktuj się z nami
Poziom dostępu do funkcji: EASY DATA
Firma
Skontaktuj się z nami, aby otrzymać dostęp do tej funkcjonalności. Jeżeli posiadasz już dostęp, funkcjonalność dostępna będzie po zalogowaniu.
Zaloguj się

Klasyfikacja GET MEDI
stanowisk i rekomendacji refundacyjnych


?
 
Poziom dostępu do funkcji: OPEN+
Dostęp do tej funkcji mają Użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.


Bezpłatne leki dla seniorów od marca 2017
Jaskra oraz choroba Parkinsona z szerszymi opcjami terapeutycznymi

27 Lut 2017
Kategoria: Zmiany w wykazie
Od marca 2017 roku poszerzy się zakres bezpłatnych dla seniorów opcji terapeutycznych w leczeniu jaskry oraz choroby Parkinsona. Do listy 75+ włączono bowiem kolejne grupy cząsteczek: przeciwjaskrowe z grupy limitowej 212.2 (inhibitory anhydrazy węglanowej) i 214.0 (analogi prostaglandyn) oraz stosowane w chorobie Parkinsona z grupy limitowej 168.0 (lewodopa z inhibitorem dekarboksylazy) i 171.0 (selegilina).

Lista leków refundowanych: zmiany od marca 2017 r.

24 Lut 2017
Kategoria: Zmiany w wykazie
W związku z publikacją obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 marca 2017 r. prezentujemy raporty wprowadzonych zmian w poszczególnych trybach dostępności refundacyjnej: wykaz otwarty, programy lekowe, chemioterapia oraz raport zmian wysokości dopłaty świadczeniobiorcy do ceny refundowanego produktu.
1-2 z 2