GET MEDI - Zlecenia MZ - Refundacja - padaczka
Poziom dostępu do funkcji: OPEN+
Dostęp do tej funkcji mają Użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.
Zaloguj się
Szanowny Użytkowniku, Twój dostęp do tej funkcji został tymczasowo wstrzymany.

Do bezpłatnego dostępu uprawnieni są Użytkownicy, którzy zgodnie z regulaminem serwisu w procesie rejestracji podali pełne i prawdziwe dane: imię, nazwisko, firma oraz służbowy adres e-mail.

W celu przywrócenia dostępu uzupełnij prawidłowo swój profil. W razie jakichkolwiek pytań
Poziom dostępu do funkcji: EASY DATA
Firma
Nie posiadasz jeszcze dostępu do tej funkcjonalności. Zapytaj o warunki pełnego dostępu.
Skontaktuj się z nami
Poziom dostępu do funkcji: EASY DATA
Firma
Skontaktuj się z nami, aby otrzymać dostęp do tej funkcjonalności. Jeżeli posiadasz już dostęp, funkcjonalność dostępna będzie po zalogowaniu.
Zaloguj się

Klasyfikacja GET MEDI
stanowisk i rekomendacji refundacyjnych


?
 
Poziom dostępu do funkcji: OPEN+
Dostęp do tej funkcji mają Użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.
Podstawa prawna
Filtruj
padaczka
1-10 z 55
Treść zlecenia:
Ketocal 3:1, proszek, puszka á 300 g; Ketocal 4:1, proszek, puszka á 430 g; Ketocal 4:1 LQ, płyn, kartonik á 200 ml/ Ketocal 4:1 LQ Multifibre, płyn, kartonik á 200 ml; Ketocal 2,5:1 LQ MCT Multifibre, płyn, kartonik á 200 ml
Wskazanie:
padaczka lekooporna
Dotyczy:
zbadania zasadności wydawania zgód na refundację środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Petnidan Saft (ethosuximidum), syrop, à 50 mg/ml; Petinimid (ethosuximidum), syrop, à 50 mg/ml; Zarontin (ethosuximidum), syrop, à 50 mg/ml;
Wskazanie:
padaczka lekooporna (w tym padaczka z napadami nieświadomości)
Dotyczy:
zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Fruiti Vits, proszek, saszetka á 6g, opakowanie po 30 saszetek
Wskazanie:
uzupełnienie diety o witaminy i składniki mineralne w acydurii metylomalonowej, padaczce lekoopornej, deficycie dehydrogenazy pirogronianowej, deficycie transportera glukozy typu I, homocystynurii, glikogenozie typu I, kwasicy glutarowej typu I, deficycie liazy adenylobursztynianowej, deficycie syntazy karbamylofosforanu (CPS1), LCHAD (niedobór dehydrogenazy długołańcuchowych kwasów tłuszczowych)
Dotyczy:
zbadania zasadności wydawania zgód na refundację środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Synacthen (tetracosactidum) roztwór do iniekcji á 0,25 mg/ml; Synacthen Depot (tetracosactidum) roztwór do iniekcji á 1 mg/ml
Wskazanie:
padaczka lekooporna; padaczka lekooporna pod postacią zespołu Westa; padaczka lekooporna pod postacią zespołu Lennoxa-Gastauta; zespół Kinsbourne’a – zespół opsoklonie-mioklonie; zespół Landaua Kleffnera – zespół nabytej afazji z padaczką
Dotyczy:
zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktów leczniczych
Dokumenty:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 99/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację produktów leczniczych Synacthen, Synacthen Depot (tetrakozaktyd) w wielu wskazaniach

Uzasadnienie:
Tytuł:

Rekomendacja nr 99/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację produktów leczniczych Synacthen, Synacthen Depot (tetrakozaktyd) we wskazaniach: padaczka lekooporna, padaczka lekooporna pod postacią zespołu Westa, padaczka lekooporna pod postacią zespołu Lennoxa-Gastauta, zespół Kinsbourne’a – zespół opsoklonie-mioklonie, zespół Landaua Kleffnera – zespół nabytej afazji z padaczką

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Przygotowanie opinii przez Radę Przejrzystości w sprawie substancji czynnej brivaracetamum
Wskazanie:
terapia dodana po co najmniej trzech nieudanych próbach leczenia u dzieci i młodzieży poniżej 16. roku życia z encefalopatiami padaczkowymi pod postacią zespołu Lennoxa-Gastauta, Zespołu Dravet, zespołu Westa i innych rzadkich genetycznie uwarunkowanych encefalopatii padaczkowych
Dotyczy:
przygotowania opinii przez Radę Przejrzystości
Dokumenty:
Tytuł:

Opinia Rady Przejrzystości nr 258/2020 z dnia 5 października 2020 roku w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancję czynną brivaracetamum w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
MCT Oil, płyn, butelka á 500 ml
Wskazanie:
padaczka lekooporna, deficyt transportera glukozy GLUT – 1
Dotyczy:
zbadania zasadności wydawania zgód na refundację środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego
Dokumenty:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 71/2020 z dnia 5 października 2020 roku w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego MCT Oil we wskazaniach: padaczka lekooporna w deficycie transportera GLUT-1

Uzasadnienie:
Tytuł:

Rekomendacja nr 71/2020 z dnia 13 października 2020 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego MCT Oil, we wskazaniach: padaczka lekooporna, deficyt transportera glukozy GLUT-1

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Bedrolite, CBD 9% + THC <1%, granulat á 5 g
Wskazanie:
padaczka i jaskra w przebiegu zespołu Sturge’a-Webera
Dotyczy:
zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu
Dokumenty:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 39/2020 z dnia 6 lipca 2020 roku w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego Bedrolite (Cannabis flos Bedrolit) we wskazaniach: padaczka i jaskra w przebiegu zespołu Sturge’a-Webera

Uzasadnienie:
Tytuł:

Rekomendacja nr 39/2020 z dnia 4 sierpnia 2020 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację produktu Bedrolite (Cannabis flos Bedrolit), CBD 9% + THC <1%, opakowanie á 5 g, we wskazaniu: padaczka i jaskra w przebiegu zespołu Sturge’a-Webera

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Liquigen, płyn, butelka à 250 ml
Wskazanie:
deficyt dehydrogenazy pirogronianowej, padaczka lekooporna, deficyt transportera glukozy GLUT - 1, deficyt LCHAD, deficyt VLCAD, naczyniakowatość limfatyczna jelita cienkiego
Dotyczy:
zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego
Dokumenty:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 26/2020 z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego Liquigen we wskazaniach: deficyt dehydrogenazy pirogronianowej, padaczka lekooporna, deficyt transportera glukozy GLUT-1, deficyt LCHAD, deficyt VLCAD, naczyniakowatość limfatyczna jelita cienkiego

Uzasadnienie:
Tytuł:

Rekomendacja nr 26/2020 z dnia 27 marca 2020 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego: Liquigen we wskazaniach: deficyt dehydrogenazy pirogronianowej, padaczka lekooporna, deficyt transportera glukozy GLUT-1, deficyt LCHAD, deficyt VLCAD, naczyniakowatość limfatyczna jelita cienkiego

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Pedanios, susz z konopi, 22% THC
Wskazanie:
fibromialgia u pacjenta po nieskutecznym leczeniu lekami przeciwdepresyjnymi, przeciwpadaczkowymi, sterydami, lekami przeciwbólowymi w tym opioidami
Dotyczy:
zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego
Dokumenty:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 2/2020 z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego Pedanios (susz z konopi, 22% THC, <1% CBD), sprowadzanego z zagranicy w ramach importu docelowego we wskazaniu: fibromialgia u pacjenta po nieskutecznym leczeniu lekami przeciwdepresyjnymi, przeciwpadaczkowymi, sterydami, lekami przeciwbólowymi w tym opioidami

Uzasadnienie:
Tytuł:

Rekomendacja nr 2/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację produktu Pedanios, susz z konopi, 22% THC, <1% CBD, we wskazaniu: fibromialgia u pacjenta po nieskutecznym leczeniu lekami przeciwdepresyjnymi, przeciwpadaczkowymi, sterydami, lekami przeciwbólowymi w tym opioidami

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Wydanie opinii Rady Przejrzystości w sprawie utworzenia oddzielnej grupy limitowej dla leku: Vimpat, syrop, 10 mg/ml, lakozamid, 200 ml (but.), kod EAN: 05909990935505,
Wskazanie:
1) w zakresie wskazań (odmiennym niż aktualnie obowiązujący): terapia dodana u chorych powyżej 16 roku życia z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej dwóch terapii dodanej w przypadku udokumentowanych przeciwwskazań do leczenia w formie stałych doustnych postaci farmaceutycznych
2) w zakresie wskazań pozarejestracyjnych: terapia dodana u chorych poniżej 16 roku życia z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej trzech prób terapii dodanej w przypadku udokumentowanych przeciwwskazań do leczenia w formie stałych doustnych postaci farmaceutycznych
Dotyczy:
przygotowania opinii Rady Przejrzystości
Dokumenty:
1-10 z 55