GET MEDI - Zlecenia MZ - Refundacja - choroby serca
Poziom dostępu do funkcji: OPEN+
Dostęp do tej funkcji mają Użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.
Zaloguj się
Szanowny Użytkowniku, Twój dostęp do tej funkcji został tymczasowo wstrzymany.

Do bezpłatnego dostępu uprawnieni są Użytkownicy, którzy zgodnie z regulaminem serwisu w procesie rejestracji podali pełne i prawdziwe dane: imię, nazwisko, firma oraz służbowy adres e-mail.

W celu przywrócenia dostępu uzupełnij prawidłowo swój profil. W razie jakichkolwiek pytań
Poziom dostępu do funkcji: EASY DATA
Firma
Nie posiadasz jeszcze dostępu do tej funkcjonalności. Zapytaj o warunki pełnego dostępu.
Skontaktuj się z nami
Poziom dostępu do funkcji: EASY DATA
Firma
Skontaktuj się z nami, aby otrzymać dostęp do tej funkcjonalności. Jeżeli posiadasz już dostęp, funkcjonalność dostępna będzie po zalogowaniu.
Zaloguj się

Klasyfikacja GET MEDI
stanowisk i rekomendacji refundacyjnych


?
 
Poziom dostępu do funkcji: OPEN+
Dostęp do tej funkcji mają Użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.
Podstawa prawna
Filtruj
choroby serca
1-10 z 12
Treść zlecenia:
Repatha, ewolokumab, roztwór do wstrzykiwań, wstrzykiwacz á 140 mg
Wskazanie:
choroba serca i naczyń krwionośnych w przebiegu miażdżycy (ICD-10:I25.0) – stan po przebytym zawale
Dotyczy:
zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Praluent (alirocumabum), roztwór do wstrzykiwań, 150 mg, 2 wstrzykiwacze, kod EAN: 05909991236618
Wskazanie:
w ramach programu lekowego „Leczenie pacjentów z bardzo wysokim ryzykiem chorób układu sercowonaczyniowego”
Dotyczy:
przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji
Dokumenty:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 46/2020 z dnia 27 lipca 2020 roku w sprawie oceny leku Praluent (alirocumabum) w ramach programu lekowego „Leczenie pacjentów z bardzo wysokim ryzykiem chorób układu sercowo-naczyniowego”

Uzasadnienie:
Tytuł:

Rekomendacja nr 46/2020 z dnia 7 sierpnia 2020 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie objęcia refundacją produktu leczniczego: Praluent (alirokumab) w ramach programu lekowego „Leczenie pacjentów z bardzo wysokim ryzykiem chorób układu sercowo-naczyniowego”

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Orcibest, orciprenaline sulfate, tabletki
Wskazanie:
blok przedsionkowo-komorowy, dysfunkcja węzła zatokowego, zaburzenia rytmu serca w postaci rytmu węzłowego
Dotyczy:
zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego
Dokumenty:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 115/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację leku Orcibest (orciprenaline sulfate) we wskazaniach: blok przedsionkowo-komorowy, dysfunkcja węzła zatokowego, zaburzenia rytmu serca w postaci rytmu węzłowego

Uzasadnienie:
Tytuł:

Rekomendacja nr 113/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego: Orcibest, siarczan orcyprenaliny, w postaci tabletek oraz syropu we wskazaniach: blok przedsionkowo-komorowy, dysfunkcja węzła zatokowego, zaburzenia rytmu serca w postaci rytmu węzłowego

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Przygotowanie rekomendacji, o których mowa w art. 48aa ust. 5 i 6 ustawy z 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresach zgodnych z przygotowanymi przez Ministerstwo Zdrowia programami profilaktycznymi: "Ogólnopolski program profilaktyki w zakresie miażdżycy tętnic i chorób serca poprzez edukację osób z podwyższonymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego (KORDIAN)".
Wskazanie:
hipercholesterolemia rodzinna, nadciśnienie tętnicze, choroby układu sercowo-naczyniowego
Dotyczy:
przygotowania rekomendacji Prezesa Agencji
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Lipistart, proszek, puszka à 400 g
Wskazanie:
deficyt LCHAD, deficyt VLCAD, deficyt CPT1, chłonkobrzusze, wada serca - stan po leczeniu kardiochirurgicznym
Dotyczy:
zbadania zasadności wydawania zgody na refundację środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego
Dokumenty:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 83/2019 z dnia 23 września 2019 roku w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację żywności specjalnego przeznaczenia medycznego Lipistart we wskazaniach: deficyt LCHAD, deficyt VLCAD, deficyt CPT1, chłonkobrzusze, wada serca – stan po leczeniu kardiochirurgicznym

Uzasadnienie:
Tytuł:

Rekomendacja nr 81/2019 z dnia 4 października 2019 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego Lipistart we wskazaniach: deficyt LCHAD, deficyt VLCAD, deficyt CPT1, chłonkobrzusze, wada serca – stan po leczeniu kardiochirurgicznym

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Przygotowanie rekomendacji, o których mowa w art. 48aa ust. 5 ustawy z 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresach zgodnych z realizowanymi przez Ministerstwo Zdrowia programami: "Ogólnopolski program profilaktyki w zakresie miażdżycy tętnic i chorób serca poprzez edukację osób z podwyższonymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego (KORDIAN)". Problem zdrowotny: hipercholesterolemia rodzinna, nadciśnienie tętnicze, choroby układu sercowo-naczyniowego.
Wskazanie:
hipercholesterolemia rodzinna, nadciśnienie tętnicze, choroby układu sercowo-naczyniowego
Dotyczy:
przygotowania rekomendacji Prezesa Agencji
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Ezehron Duo, rosuvastatinum ezetimibum, tabletki, 20 mg 10 mg, 56 tabl., EAN 5906414003390; Ezehron Duo, rosuvastatinum ezetimibum, tabletki, 20 mg 10 mg, 28 tabl., EAN 5906414003383; Ezehron Duo, rosuvastatinum ezetimibum, tabletki, 10 mg 10 mg, 56 tabl., EAN 5906414003369; Ezehron Duo, rosuvastatinum ezetimibum, tabletki, 10 mg 10 mg, 28 tabl., EAN 5906414003352; Ezehron Duo, rosuvastatinum ezetimibum, tabletki, 5 mg 10 mg, 56 tabl., EAN 5906414003338; Ezehron Duo, rosuvastatinum ezetimibum, tabletki, 5 mg 10 mg, 28 tabl., EAN 5906414003321
Wskazanie:
zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym, leczenie substytucyjne pierwotnej hipercholesterolemii
Dotyczy:
przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji
Dokumenty:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 121/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie oceny leku Ezehron Duo (rozuwastatyna + ezetymib) we wskazaniach: leczenie substytucyjne pierwotnej hipercholesterolemii, zapobieganie zdarzeniom sercowonaczyniowym

Uzasadnienie:
Tytuł:

Rekomendacja nr 119/2018 z dnia 23 listopada 2018 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie oceny leku Ezehron Duo (rozuwastatyna + ezetymib) we wskazaniach: leczenie substytucyjne pierwotnej hipercholesterolemii, zapobieganie zdarzeniom sercowonaczyniowym

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Corgard, nadololum, tabletki à 80 mg
Wskazanie:
zespół wydłużonego QT; polimorficzny częstoskurcz komorowy; nadciśnienie tętnicze; komorowe zaburzenia rytmu serca; zespół Andersen-Tawila
Dotyczy:
zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego
Dokumenty:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 126/2018 z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację leku Corgard (nadololum) we wskazaniach: zespół wydłużonego QT, polimorficzny częstokurcz komorowy, nadciśnienie tętnicze, komorowe zaburzenia rytmu serca, zespół Andersen-Tawila

Uzasadnienie:
Tytuł:

Rekomendacja nr 124/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego: Corgard, nadolol, tabletki à 80 mg; we wskazaniach: zespół wydłużonego QT; polimorficzny częstoskurcz komorowy; nadciśnienie tętnicze; komorowe zaburzenia rytmu serca; zespół Andersen-Tawila

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Synagis, palivizumabum, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml, 1 fiol. 0,5 ml, kod EAN: 8054083006093; Synagis, palivizumabum, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml, 1 fiol. 1 ml, kod EAN: 8054083006109
Wskazanie:
w ramach programu lekowego "Zapobieganie ciężkiej chorobie dolnych dróg oddechowych wywołanej wirusem RS u dzieci z istotną hemodynamicznie, wrodzoną wadą serca (ICD-10: Q20-Q24)"
Dotyczy:
przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji
Dokumenty:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 79/2018 z dnia 6 sierpnia 2018 roku w sprawie oceny leku Synagis (paliwizumab) w ramach programu lekowego: „Zapobieganie ciężkiej chorobie dolnych dróg oddechowych wywołanej wirusem RS u dzieci z istotną hemodynamicznie, wrodzoną wadą serca (ICD-10 Q20-Q24)”

Uzasadnienie:
Tytuł:

Rekomendacja nr 77/2018 z dnia 9 sierpnia 2018 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie objęcia refundacją produktu Synagis (paliwizumab), 100 mg, roztwór do wstrzykiwań, 1 fiolka 1 ml, (100mg/ml), Synagis (paliwizumab), 50 mg, roztwór do wstrzykiwań, 1 fiolka 0,5 ml, (100mg/ml), w ramach programu lekowego „Zapobieganie ciężkiej chorobie dolnych dróg oddechowych wywołanej wirusem RS u dzieci z istotną hemodynamicznie, wrodzoną wadą serca (ICD-10 Q20-Q24)”

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Metoda diagnostyczna SATRO ECG polegająca na analizie EKG i wczesnym wykrywaniu chorób serca jako świadczenie gwarantowane z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej
Wskazanie:
choroby serca
Dotyczy:
przygotowania rekomendacji Prezesa Agencji dla zakwalifikowania świadczenia, jako świadczenia gwarantowanego z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej
Dokumenty:
1-10 z 12