GET MEDI - Zlecenia MZ - Refundacja - stwardnienie zanikowe boczne (SLA)
Poziom dostępu do funkcji: OPEN+
Dostęp do tej funkcji mają Użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.
Zaloguj się
Szanowny Użytkowniku, Twój dostęp do tej funkcji został tymczasowo wstrzymany.

Do bezpłatnego dostępu uprawnieni są Użytkownicy, którzy zgodnie z regulaminem serwisu w procesie rejestracji podali pełne i prawdziwe dane: imię, nazwisko, firma oraz służbowy adres e-mail.

W celu przywrócenia dostępu uzupełnij prawidłowo swój profil. W razie jakichkolwiek pytań
Poziom dostępu do funkcji: EASY DATA
Firma
Nie posiadasz jeszcze dostępu do tej funkcjonalności. Zapytaj o warunki pełnego dostępu.
Skontaktuj się z nami
Poziom dostępu do funkcji: EASY DATA
Firma
Skontaktuj się z nami, aby otrzymać dostęp do tej funkcjonalności. Jeżeli posiadasz już dostęp, funkcjonalność dostępna będzie po zalogowaniu.
Zaloguj się

Klasyfikacja GET MEDI
stanowisk i rekomendacji refundacyjnych


?
 
Poziom dostępu do funkcji: OPEN+
Dostęp do tej funkcji mają Użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.
Podstawa prawna
Filtruj
stwardnienie zanikowe boczne (SLA)
1-5 z 5
Treść zlecenia:
Edarabid, edaravonum, fiolka á 1,5 mg/ml
Wskazanie:
stwardnienie zanikowe boczne
Dotyczy:
zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Nuedexta, dextromethorphani hydrobromidum quinidini sulfas, kapsułki à 20 10 mg
Wskazanie:
zespół opuszkowo-rzekomoopuszkowy w przebiegu stwardnienia zanikowego bocznego
Dotyczy:
zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego
Dokumenty:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 24/2020 z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację leku Nuedexta (dextromethorphani hydrobromidum + quinidini sulfas) we wskazaniach: zespół opuszkowo-rzekomoopuszkowy w przebiegu stwardnienia zanikowego bocznego, zespół rzekomoopuszkowy w przebiegu choroby neuronu ruchowego

Uzasadnienie:
Tytuł:

Rekomendacja nr 24/2020 z dnia 20 marca 2020 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego: Nuedexta (dekstrometorfan + chinidyna) we wskazaniach: zespół opuszkowo-rzekomoopuszkowy w przebiegu stwardnienia zanikowego bocznego oraz zespół rzekomoopuszkowy w przebiegu choroby neuronu ruchowego

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Nuedexta, dextromethorphani hydrobromidum quinidini sulfas, kapsułki à 20 mg/ 10 mg
Wskazanie:
stwardnienie zanikowe boczne
Dotyczy:
zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego
Dokumenty:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 5/2019 z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację leku Nuedexta (dextromethorphani hydrobromidum + quinidini sulfas) we wskazaniu: stwardnienie zanikowe boczne

Uzasadnienie:
Tytuł:

Rekomendacja nr 4/2019 z dnia 1 lutego 2019 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego: Nuedexta (dextromethorphani hydrobromidum + quinidini sulfas), kapsułki à 20mg/10mg, we wskazaniu stwardnienie zanikowe boczne

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Radicut, Edaravonum, roztwór do wstrzykiwań 30mg/20 ml
Wskazanie:
stwardnienie zanikowe boczne
Dotyczy:
zbadania zasadności wydawania zgód na refundację dla produktu leczniczego
Dokumenty:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 146/2017 z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację Radicut (edaravonum) we wskazaniu: stwardnienie zanikowe boczne

Uzasadnienie:
Tytuł:

Rekomendacja nr 80/2017 z dnia 1 grudnia 2017 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego Radicut (edaravonum), roztwór do wstrzykiwań á 30 mg / 20 ml we wskazaniu: stwardnienie zanikowe boczne

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Gammalon (kwas gamma-aminomasłowy), tabletki a 250 mg
Wskazanie:
SLA-stwardnienie zanikowe boczne
Dotyczy:
zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego
Dokumenty:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 178/2013 z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego Gammalon (kwas gamma-aminomasłowy) we wskazaniach: porażenie dziecięce, postać móżdżkowa, brak rozwoju mowy, niedosłuch obustronny; stwardnienie zanikowe boczne; brak lub opóźniony rozwój mowy; opóźniony rozwój psychoruchowy, głównie mowy i funkcji poznawczych; autyzm dziecięcy, opóźniony rozwój psycho-ruchowy, znaczne opóźnienie mowy; Zespół PotockiLupski; brak rozwoju mowy czynnej oraz pełnego rozumienia; Zespół łamliwego chromosomu X – brak rozwoju mowy

Uzasadnienie:
Tytuł:

Rekomendacja nr 112/2013 z dnia 26 sierpnia 2013 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego Gammalon (kwas gamma-aminomasłowy), tabletki á 250 mg we wskazaniach: mózgowe porażenie dziecięce, postać móżdżkowa, brak rozwoju mowy, niedosłuch obustronny; SLA – stwardnienie zanikowe boczne; brak lub opóźniony rozwój mowy; opóźniony rozwój psychoruchowy, głównie mowy i funkcji poznawczych; autyzm dziecięcy, opóźniony rozwój psycho-ruchowy, znaczne opóźnienie mowy; Zespół Potocki-Lupski; brak rozwoju mowy czynnej oraz pełnego rozumienia; Zespół łamliwego chromosomu X – brak rozwoju mowy, przy założeniu, że wykorzystano u pacjenta dostępne alternatywne metody leczenia lub istnieją przeciwwskazania do prowadzenia terapii z użyciem takich metod

Uzasadnienie:
1-5 z 5