GET MEDI - Zlecenia MZ - Refundacja - alergia pokarmowa
Poziom dostępu do funkcji: OPEN+
Dostęp do tej funkcji mają Użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.
Zaloguj się
Szanowny Użytkowniku, Twój dostęp do tej funkcji został tymczasowo wstrzymany.

Do bezpłatnego dostępu uprawnieni są Użytkownicy, którzy zgodnie z regulaminem serwisu w procesie rejestracji podali pełne i prawdziwe dane: imię, nazwisko, firma oraz służbowy adres e-mail.

W celu przywrócenia dostępu uzupełnij prawidłowo swój profil. W razie jakichkolwiek pytań
Poziom dostępu do funkcji: EASY DATA
Firma
Nie posiadasz jeszcze dostępu do tej funkcjonalności. Zapytaj o warunki pełnego dostępu.
Skontaktuj się z nami
Poziom dostępu do funkcji: EASY DATA
Firma
Skontaktuj się z nami, aby otrzymać dostęp do tej funkcjonalności. Jeżeli posiadasz już dostęp, funkcjonalność dostępna będzie po zalogowaniu.
Zaloguj się

Klasyfikacja GET MEDI
stanowisk i rekomendacji refundacyjnych


?
 
Poziom dostępu do funkcji: OPEN+
Dostęp do tej funkcji mają Użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.
Podstawa prawna
Filtruj
alergia pokarmowa
1-10 z 17
Treść zlecenia:
Przygotowanie oceny, czy dla procedowanych wniosków dopuszcza się utworzenie odrębnej grupy limitowej, czy zawartość składników odżywczych w istotny sposób wpływa na efekt zdrowotny lub dodatkowy efekt zdrowotny w związku z procedowaniem wniosków dla środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego: Nutramigen 1 LGG Complete, EAN: 8712045038819; Nutramigen 2 LGG Complete, EAN: 8712045038826; Nutramigen 3 LGG Complete, EAN: 8712045038833, we wskazaniu "Alergia na białka mleka krowiego (BMK), objawy alergii na BMK lub podejrzenie alergii na BMK ze względu na występujące objawy, jak również nietolerancja laktozy, nietolerancja sacharozy, a także nadwrażliwość na inne białka (np. białka sojowe)"
Wskazanie:
Alergia na białka mleka krowiego (BMK), objawy alergii na BMK lub podejrzenie alergii na BMK ze względu na występujące objawy, jak również nietolerancja laktozy, nietolerancja sacharozy, a także nadwrażliwość na inne białka (np. białka sojowe)
Dotyczy:
przygotowania oceny
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Bebilon Pepti 2 Syneo, proszek, 400 g, kod EAN: 5900852033971
Wskazanie:
zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergie pokarmowe i biegunki przewlekłe
Dotyczy:
przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji
Dokumenty:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 72/2018 z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie oceny środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego Bebilon Pepti 2 Syneo we wskazaniach: zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergie pokarmowe i biegunki przewlekłe

Uzasadnienie:
Tytuł:

Rekomendacja nr 70/2018 z dnia 27 lipca 2018r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie objęcia refundacją środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego Bebilon Pepti 1 Syneo, proszek, 400g, Bebilon Pepti 2 Syneo, proszek, 400g we wskazaniach: zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergie pokarmowe i biegunki przewlekłe

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Bebilon Pepti 1 Syneo, proszek, 400 g, kod EAN: 5900852033957
Wskazanie:
zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergie pokarmowe i biegunki przewlekłe
Dotyczy:
przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji
Dokumenty:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 71/2018 z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie oceny środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego Bebilon Pepti 1 Syneo we wskazaniach: zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergie pokarmowe i biegunki przewlekłe

Uzasadnienie:
Tytuł:

Rekomendacja nr 70/2018 z dnia 27 lipca 2018r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie objęcia refundacją środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego Bebilon Pepti 1 Syneo, proszek, 400g, Bebilon Pepti 2 Syneo, proszek, 400g we wskazaniach: zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergie pokarmowe i biegunki przewlekłe

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Nalcrom, natrii cromogicas, kapsułki ana 100 mg
Wskazanie:
alergia pokarmowa, atopowe zapalenie skóry (AZS), zapalenie jelit
Dotyczy:
-
Dokumenty:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 108/2017 z dnia 23 października 2017 roku w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację w ramach importu docelowego leku Nalcrom (natrii cromoglicas) we wskazaniach: alergia pokarmowa, atopowe zapalenie skóry (AZS), zapalenie jelit

Uzasadnienie:
Tytuł:

Rekomendacja nr 63/2017 z dnia 27 października 2017r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego Nalcrom (Natrii cromoglicas), kapsułki á 100 mg, we wskazaniach: alergia pokarmowa, atopowe zapalenie skóry, zapalenie jelit

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Aleric Lora Claritine Flonidan Loratadyna Galena Loratan, Loratadinum
Wskazanie:
atopowe zapalenie skóry - u pacjentów od 2 roku życia; alergia pokarmowa - u pacjentów od 2 roku życia; reakcja anafilaktyczna objawiająca się pokrzywką lub obrzękiem naczynioruchowym Quinckego - u pacjentów od 2 roku życia
Dotyczy:
przygotowania opinii Rady Przejrzystości w sprawie wydania z urzędu decyzji MZ o objęciu refundacją leków wymienionych w załączniku do pisma, przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego
Dokumenty:
Tytuł:

Opinia Rady Przejrzystości nr 272/2014 z dnia 15 września 2014 r. w sprawie zasadności finansowania produktów leczniczych zawierających substancję czynną loratadinum w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Ahist Cezera Contrahist Lecetax Nossin Votrezin Xyzal Zenaro Zyx, Levocetirizini dihydrochloridum
Wskazanie:
atopowe zapalenie skóry; alergia pokarmowa - u pacjentów od 6 miesiąca życia; reakcja anafilaktyczna objawiająca się pokrzywką lub obrzękiem naczynioruchowym Quinckego - u pacjentów od 6 miesiąca życia
Dotyczy:
przygotowania opinii Rady Przejrzystości w sprawie wydania z urzędu decyzji MZ o objęciu refundacją leków wymienionych w załączniku do pisma, przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego
Dokumenty:
Tytuł:

Opinia Rady Przejrzystości nr 271/2014 z dnia 15 września 2014 r. w sprawie zasadności finansowania produktów leczniczych zawierających substancję czynną levocetirizini dihydrochloridum w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Alermed, Allertec, Amertil, CetAlergin, Cetigran, Cetirizine, Genoptim, Letizen, Zyrtec, Cetirizinum
Wskazanie:
atopowe zapalenie skóry; alergia pokarmowa - u pacjentów od 6 miesiąca życia; reakcja anafilaktyczna objawiająca się pokrzywką lub obrzękiem naczynioruchowym Quinckego - u pacjentów od 6 miesiąca życia
Dotyczy:
przygotowania opinii Rady Przejrzystości w sprawie wydania z urzędu decyzji MZ o objęciu refundacją leków wymienionych w załączniku do pisma, przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego
Dokumenty:
Tytuł:

Opinia Rady Przejrzystości nr 265/2014 z dnia 15 września 2014 r. w sprawie zasadności finansowania produktów leczniczych zawierających substancję czynną cetirizinum w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Mutaflor, kapsułki 2,5 - 25 x 10 do 9 potęgi KBE Escherichia coli (Szczep Nissle 1917)
Wskazanie:
alergia pokarmowa
Dotyczy:
zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego
Dokumenty:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 208/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego Mutaflor Escherichia coli (Szczep Nissle 1917) we wskazaniach: zapalenie jelita grubego, celiakia, alergia pokarmowa

Uzasadnienie:
Tytuł:

Rekomendacja nr 135/2013 z dnia 30 września 2013 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego Mutaflor, 2,5-25 x 109 KBE Escherichia coli (szczep Nissle 1917) we wskazaniach: zapalenie jelita grubego, celiakia, alergia pokarmowa

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Nalcrom (acidum cromoglicicum), kapsułki a 100 mg
Wskazanie:
alergia pokarmowa, wieloważna oraz atopowe zapalenie skóry o ciężkim przebiegu
Dotyczy:
zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego
Dokumenty:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 301/2014 z dnia 13 października 2014 r. w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego Nalcrom (acidum cromoglicicum) we wskazaniach: alergia pokarmowa wieloważna oraz atopowe zapalenie skóry o ciężkim przebiegu

Uzasadnienie:
Tytuł:

Rekomendacja nr 229/2014 z dnia 13 października 2014 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego Nalcrom (acidum cromoglicicum), kapsułki a 100 mg, we wskazaniu: alergia pokarmowa, wieloważna oraz atopowe zapalenie skóry o ciężkim przebiegu

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Ponowna pogłębiona analiza wskazań pozarejestracyjnych dotychczas objętych refundacją:  1.określenie populacji docelowej i szacowanych kosztów dla podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń ze środków publicznych w odniesieniu do każdego z takich wskazań;  2.zebranie jak największej ilości dowodów naukowych uzasadniających refundację każdego z takich wskazań;  3.analizę warunków i sposobu refundacji każdego z takich wskazań w innych krajach;  4.dokonanie pogłębionej analizyzasadności utrzymania refundacji każdego z takich wskazań;  5.wydanie opinii, o których mowa na wstępie, w tym zgłoszenie uwag do obecnego brzmienia refundowanych wskazań pozarejestracyjnych
Wskazanie:
-
Dotyczy:
wydania opinii Prezesa Agencji poprzedzonej opinią Rady Przejrzystości odnośnie zasadności dalszego finansowania ze środków publicznych leków we wskazaniach innych niż ujęte w charakterystyce produktu leczniczego, dla których wydano decyzje o objęciu refundacją na podstawie art. 40 ustawy o refundacji leków (...)
Dokumenty:
1-10 z 17