GET MEDI - Zlecenia MZ - Refundacja - rak płuca
Poziom dostępu do funkcji: OPEN+
Dostęp do tej funkcji mają Użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.
Zaloguj się
Szanowny Użytkowniku, Twój dostęp do tej funkcji został tymczasowo wstrzymany.

Do bezpłatnego dostępu uprawnieni są Użytkownicy, którzy zgodnie z regulaminem serwisu w procesie rejestracji podali pełne i prawdziwe dane: imię, nazwisko, firma oraz służbowy adres e-mail.

W celu przywrócenia dostępu uzupełnij prawidłowo swój profil. W razie jakichkolwiek pytań
Poziom dostępu do funkcji: EASY DATA
Firma
Nie posiadasz jeszcze dostępu do tej funkcjonalności. Zapytaj o warunki pełnego dostępu.
Skontaktuj się z nami
Poziom dostępu do funkcji: EASY DATA
Firma
Skontaktuj się z nami, aby otrzymać dostęp do tej funkcjonalności. Jeżeli posiadasz już dostęp, funkcjonalność dostępna będzie po zalogowaniu.
Zaloguj się

Klasyfikacja GET MEDI
stanowisk i rekomendacji refundacyjnych


?
 
Poziom dostępu do funkcji: OPEN+
Dostęp do tej funkcji mają Użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.
Podstawa prawna
Filtruj
rak płuca
1-10 z 71
Treść zlecenia:
Tagrisso, ozymertynib, tabletki powlekane
Wskazanie:
rak gruczołowy płuca (ICD-10:C34.8) - mutacja w genie EGFR (L858R w eksonie 21)
Dotyczy:
zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Tagrisso, ozymertynib, tabletki powlekane
Wskazanie:
rak gruczołowy płuca (ICD-10:C34.8) - mutacja w genie EGFR (D770delinsASVE – c.2309_2310 delinsCCAGCGTGGAA w eksonie 20)
Dotyczy:
zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Opdivo, nivolumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 10 mg/ml
Wskazanie:
rak drobnokomórkowy płuca prawego (ICD-10: C34.9) w IV stopniu zaawansowania
Dotyczy:
zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Tagrisso, ozymertynib, tabletki powlekane
Wskazanie:
rak gruczołowy płuca (ICD-10: C34.8) - z mutacją w genie EGFR (insercja GGT/CAC w eksonie 20) w stadium rozsiewu
Dotyczy:
zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Alunbrig, brigatinibum, tabletki powlekane 90 mg; 180 mg, 28, tabl. (7 tabl. 90 mg 21 tabl. 180 mg) EAN: 07038319119987; Alunbrig, brigatinibum, tabletki powlekane, 30 mg, 28, tabl. EAN: 07038319119970
Wskazanie:
w ramach programu lekowego: Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca
Dotyczy:
przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Tecentriq, atezolizumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1200 mg
Wskazanie:
drobnokomórkowy rak płuca - choroba rozległa (ICD-10; C34) leczenie w skojarzeniu z karboplatyną i etopozydem
Dotyczy:
zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
Dokumenty:
Tytuł:

Opinia Rady Przejrzystości nr 65/2020 z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie oceny zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku Tecentriq (atezolizumab) we wskazaniu: drobnokomórkowy rak płuca – choroba rozległa (ICD-10: C34) – leczenie w skojarzeniu z karboplatyną i etopozydem

Uzasadnienie:
Tytuł:

Opinia nr 31/2020 z dnia 25 marca 2020 r. Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych leku Tecentriq (atezolizumab) we wskazaniu: drobnokomórkowy rak płuca – choroba rozległa (ICD10: C34), w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Vizimpro, Dacomitinibum, tabletki powlekane, 15 mg, 30, tabl., kod EAN: 05415062343951; Vizimpro, Dacomitinibum, tabletki powlekane, 30 mg, 30, tabl., kod EAN: 05415062343968; Vizimpro, Dacomitinibum, tabletki powlekane, 45 mg, 30, tabl., kod EAN: 05415062343975
Wskazanie:
we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego
Dotyczy:
przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Imfinzi, durwalumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 50 mg/ml
Wskazanie:
niedrobnokomórkowy, nieoperacyjny, rak płuca PD-L1 pozytywny (ICD-10: C34)
Dotyczy:
zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
Dokumenty:
Tytuł:

Opinia Rady Przejrzystości nr 41/2020 z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie oceny zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku Imfinzi (durwalumab) we wskazaniu: nieoperacyjny, niedrobnokomórkowy rak płuca PD-L1 pozytywny (ICD-10: C34)

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Przygotowanie opinii Prezesa Agencji w sprawie zmiany treści załącznika C.49. Pemetreksed
Wskazanie:
nowotwory złośliwe oskrzeli i płuc
Dotyczy:
przygotowania opinii Prezesa Agencji
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Keytruda, pembrolizumabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 25 mg/ml, 1, fiol. 4 ml, kod EAN: 05901549325126
Wskazanie:
zgodnie z zapisami programu lekowego „Leczenie pierwszego rzutu niedrobnokomórkowego raka płuca o typie płaskonabłonkowym pembrolizumabem w skojarzeniu z chemioterapią (ICD-10 C34)”
Dotyczy:
przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji
Dokumenty:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 7/2020 z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie oceny leku Keytruda (pembrolizumab) w ramach programu lekowego „Leczenie pierwszego rzutu niedrobnokomórkowego raka płuca o typie płaskonabłonkowym pembrolizumabem w skojarzeniu z chemioterapią (ICD-10 C34)”

Uzasadnienie:
Tytuł:

Rekomendacja nr 7/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie objęcia refundacją produktu leczniczego: Keytruda (pembrolizumab) w ramach programu lekowego: „Leczenie pierwszego rzutu niedrobnokomórkowego raka płuca o typie płaskonabłonkowym pembrolizumabem w skojarzeniu z chemioterapią (ICD-10 C34)”

Uzasadnienie:
1-10 z 71