GET MEDI - Zlecenia MZ - Refundacja - rak płuca
Poziom dostępu do funkcji: OPEN+
Dostęp do tej funkcji mają Użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.
Zaloguj się
Szanowny Użytkowniku, Twój dostęp do tej funkcji został tymczasowo wstrzymany.

Do bezpłatnego dostępu uprawnieni są Użytkownicy, którzy zgodnie z regulaminem serwisu w procesie rejestracji podali pełne i prawdziwe dane: imię, nazwisko, firma oraz służbowy adres e-mail.

W celu przywrócenia dostępu uzupełnij prawidłowo swój profil. W razie jakichkolwiek pytań
Poziom dostępu do funkcji: EASY DATA
Firma
Nie posiadasz jeszcze dostępu do tej funkcjonalności. Zapytaj o warunki pełnego dostępu.
Skontaktuj się z nami
Poziom dostępu do funkcji: EASY DATA
Firma
Skontaktuj się z nami, aby otrzymać dostęp do tej funkcjonalności. Jeżeli posiadasz już dostęp, funkcjonalność dostępna będzie po zalogowaniu.
Zaloguj się

Klasyfikacja GET MEDI
stanowisk i rekomendacji refundacyjnych


?
 
Poziom dostępu do funkcji: OPEN+
Dostęp do tej funkcji mają Użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.
Podstawa prawna
Filtruj
rak płuca
1-10 z 91
Treść zlecenia:
Xalkori, kryzotynib, kapsułki twarde 250 mg
Wskazanie:
miofibroblastyczny guz zapalny ALK z rearanżacją genu ALK (ICD10: C49.9)
Dotyczy:
zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Tagrisso, ozymertynib, tabletki powlekane
Wskazanie:
rak gruczołowy płuca (ICD-10: C34.8) z mutacją aktywującą L861Q w eksonie 21 genu EGFR
Dotyczy:
zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
Dokumenty:
Tytuł:

Opinia Rady Przejrzystości nr 288/2020 z dnia 2 listopada 2020 roku w sprawie oceny zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku Tagrisso (ozymertynib) we wskazaniu: rak gruczołowy płuca (ICD-10: C34.8) z mutacją aktywującą L861Q w eksonie 21 genu EGFR

Uzasadnienie:
Tytuł:

Opinia nr 141/2020 z dnia 4 listopada 2020 r. Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych leku Tagrisso (ozymertynib) we wskazaniu: rak gruczołowy płuca (ICD-10: C34.8) z mutacją aktywującą L861Q w eksonie 21 genu EGFR w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Opdivo, nivolumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka á 10 mg/ml
Wskazanie:
rak gruczołowy płuca w IV stadium zaawansowania (T4N2M1) – leczenie podtrzymujące (ICD-10: C34)
Dotyczy:
zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
Dokumenty:
Tytuł:

Opinia Rady Przejrzystości nr 276/2020 z dnia 19 października 2020 roku w sprawie oceny zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku Opdivo (niwolumab) we wskazaniu rak gruczołowy płuca w IV stadium zaawansowania (T4N2M1) – leczenie podtrzymujące (ICD-10: C34)

Uzasadnienie:
Tytuł:

Opinia nr 133/2020 z dnia 19 października 2020 r. Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych leku Opdivo (niwolumab) we wskazaniu: rak gruczołowy płuca w IV stadium zaawansowania (T4N2M1) – leczenie podtrzymujące (ICD-10: C34) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Tagrisso, ozymertynib, tabletki powlekane
Wskazanie:
rak gruczołowy płuca (ICD-10: C34.8) z mutacją aktywującą L858R w eksonie 21 genu EGFR u pacjentów z tamponadą serca
Dotyczy:
zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
Dokumenty:
Tytuł:

Opinia Rady Przejrzystości nr 282/2020 z dnia 26 października 2020 roku w sprawie oceny zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku Tagrisso (ozymertynib) we wskazaniu: rak gruczołowy płuca (ICD-10: C34.8) z mutacją aktywującą L858R w eksonie 21 genu EGFR u pacjentów z tamponadą serca

Uzasadnienie:
Tytuł:

Opinia nr 139/2020 z dnia 30 października 2020 r. Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych leku Tagrisso (ozymertynib) we wskazaniu: rak gruczołowy płuca (ICD-10: C34.8) z mutacją aktywującą L858R w eksonie 21 genu EGFR u pacjentów z tamponadą serca w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Tagrisso, ozymertynib, tabletki powlekane á 80 mg
Wskazanie:
rak gruczołowy płuca z przerzutami (ICD-10: C34.8) z mutacją w eksonie 20 genu EGFR [p.H773_V774insH (c2319_2320insCAC)]
Dotyczy:
zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
Dokumenty:
Tytuł:

Opinia Rady Przejrzystości nr 248/2020 z dnia 28 września 2020 roku w sprawie oceny zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku Tagrisso (ozymertynib) we wskazaniu: rak gruczołowy płuca z przerzutami (ICD-10: C34.8) z mutacją w eksonie 20 genu EGFR [p.H773_V774insH (c2319_2320insCAC)]

Uzasadnienie:
Tytuł:

Opinia nr 122/2020 z dnia 2 października 2020 r. Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych leku Tagrisso (ozymertynib) we wskazaniu: rak gruczołowy płuca z przerzutami (ICD-10: C34.8) z mutacją w eksonie 20 genu EGFR [p.H773_V774insH (c2319_2320insCAC)] w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Tafinlar, dabrafenib, kapsułki twarde á 75 mg
Wskazanie:
rak niedrobnokomórkowy płuca (ICD-10: C34) w ramach II linii leczenia
Dotyczy:
zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
Dokumenty:
Tytuł:

Opinia Rady Przejrzystości nr 212/2020 z dnia 7 września 2020 roku w sprawie oceny zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku Tafinlar (dabrafenib) we wskazaniu: rak niedrobnokomórkowy płuca (ICD-10: C34) w ramach II linii leczenia

Uzasadnienie:
Tytuł:

Opinia nr 102/2020 z dnia 9 września 2020 r. Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych leku Tafinlar (dabrafenib) we wskazaniu: rak niedrobnokomórkowy płuca (ICD-10: C34) w II linii leczenia, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Mekinist, trametynib, tabletki powlekane á 2 mg
Wskazanie:
rak niedrobnokomórkowy płuca (ICD-10: C34) w ramach II linii leczenia
Dotyczy:
zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
Dokumenty:
Tytuł:

Opinia Rady Przejrzystości nr 213/2020 z dnia 7 września 2020 roku w sprawie oceny zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku Mekinist (trametynib) we wskazaniu: rak niedrobnokomórkowy płuca (ICD-10: C34) w ramach II linii leczenia

Uzasadnienie:
Tytuł:

Opinia nr 103/2020 z dnia 9 września 2020 r. Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych leku Mekinist (trametynib) we wskazaniu: rak niedrobnokomórkowy płuca (ICD-10: C34) w II linii leczenia, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Tabrecta, capmatinib, tabletki á 200 mg
Wskazanie:
nieoperacyjny nowotwór złośliwy oskrzela i płuca z mutacją del14 MET
Dotyczy:
zbadanie zasadności wydawania zgody na refundację środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego
Dokumenty:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 54/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 roku w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację leku Tabrecta (capmatinib) we wskazaniu: nieoperacyjny nowotwór złośliwy oskrzela i płuca z mutacją del14 MET

Uzasadnienie:
Tytuł:

Rekomendacja nr 54/2020 z dnia 12 sierpnia 2020 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego Tabrecta (capmatinib), tabletki á 200 mg, we wskazaniu: nieoperacyjny nowotwór złośliwy oskrzela i płuca z mutacją del14 MET

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Tagrisso, ozymertynib, tabletki powlekane á 80 mg
Wskazanie:
rak gruczołowy płuca w stadium IV (ICD10: C34.8) z obecnością mutacji c2307-2308 ins GCCAGCGTG
Dotyczy:
zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
Dokumenty:
Tytuł:

Opinia Rady Przejrzystości nr 189/2020 z dnia 5 sierpnia 2020 roku w sprawie oceny zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku Tagrisso (ozymertynib) we wskazaniu: rak gruczołowy płuca w stadium IV (ICD-10: C34.8) z obecnością mutacji c2307-2308 ins GCCAGCGTG

Uzasadnienie:
Tytuł:

Opinia nr 88/2020 z dnia 5 sierpnia 2020 r. Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych leku Tagrisso (ozymertynib) we wskazaniu: rak gruczołowy płuca w stadium IV (ICD-10: C34.8) z obecnością mutacji c2307-2308 ins GCCAGCGTG w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Tagrisso, ozymertynib, tabletki powlekane
Wskazanie:
rak niedrobnokomórkowy płuca (ICD-10: C34) z mutacją kierującą EGFR: p.Gly719Ala (c.2156G>C); p.Gly719Ser (c.2155G>A); p.Gly719Cys (c.2155G>T) w eksonie 18
Dotyczy:
zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
Dokumenty:
Tytuł:

Opinia Rady Przejrzystości nr 164/2020 z dnia 6 lipca 2020 roku w sprawie oceny zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku Tagrisso (ozymertynib) we wskazaniu: rak niedrobnokomórkowy płuca (ICD - 10: C34) z mutacją kierującą EGFR: p.Gly719Ala (c.2156G>C); p.Gly719Ser (c.2155G>A); p.Gly719Cys (c.2155G>T) w eksonie 18

Uzasadnienie:
Tytuł:

Opinia nr 80/2020 z dnia 8 lipca 2020 r. Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych leku Tagrisso (ozymertynib) we wskazaniu: rak niedrobnokomórkowy płuca (ICD-10: C34) z mutacją kierującą EGFR: p.Gly719Ala (c.2156G>C); p.Gly719Ser (c.2155G>A); p.Gly719Cys (c.2155G>T) w eksonie 18 w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Uzasadnienie:
1-10 z 91