GET MEDI - Zlecenia MZ - Refundacja - rak jelita grubego
Poziom dostępu do funkcji: OPEN+
Dostęp do tej funkcji mają Użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.
Zaloguj się
Szanowny Użytkowniku, Twój dostęp do tej funkcji został tymczasowo wstrzymany.

Do bezpłatnego dostępu uprawnieni są Użytkownicy, którzy zgodnie z regulaminem serwisu w procesie rejestracji podali pełne i prawdziwe dane: imię, nazwisko, firma oraz służbowy adres e-mail.

W celu przywrócenia dostępu uzupełnij prawidłowo swój profil. W razie jakichkolwiek pytań
Poziom dostępu do funkcji: EASY DATA
Firma
Nie posiadasz jeszcze dostępu do tej funkcjonalności. Zapytaj o warunki pełnego dostępu.
Skontaktuj się z nami
Poziom dostępu do funkcji: EASY DATA
Firma
Skontaktuj się z nami, aby otrzymać dostęp do tej funkcjonalności. Jeżeli posiadasz już dostęp, funkcjonalność dostępna będzie po zalogowaniu.
Zaloguj się

Klasyfikacja GET MEDI
stanowisk i rekomendacji refundacyjnych


?
 
Poziom dostępu do funkcji: OPEN+
Dostęp do tej funkcji mają Użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.
Podstawa prawna
Filtruj
rak jelita grubego
1-10 z 43
Treść zlecenia:
Perjeta, pertuzumabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka á 420 mg
Wskazanie:
rak jelita grubego z amplifikacją ERBB2 w stadium choroby rozsianej (ICD-10: C118)
Dotyczy:
zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Braftovi, enkorafenib, kapsułki twarde á 75 mg
Wskazanie:
rak esicy (ICD10: C18.8) – terapia skojarzona z cetuximabem
Dotyczy:
zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
Dokumenty:
Tytuł:

Opinia Rady Przejrzystości nr 17/2021 z dnia 18 stycznia 2021 roku w sprawie oceny zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku Braftovi (enkorafenib) we wskazaniu: rak esicy CS IV (ICD-10: C18.8) – terapia skojarzona z cetuksymabem

Uzasadnienie:
Tytuł:

Opinia nr 11/2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych leku Braftovi (enkorafenib) we wskazaniu: rak esicy CS IV (ICD-10: C18.8) – terapia skojarzona z cetuksymabem, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Erbitux, cetuximab, roztwór do infuzji, fiolka á 5 mg/ml (100ml)
Wskazanie:
rak wstępnicy CS IV (ICD10: C18.2) – leczenie skojarzone z enkorafenibem
Dotyczy:
zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
Dokumenty:
Tytuł:

Opinia Rady Przejrzystości nr 18/2021 z dnia 18 stycznia 2021 roku w sprawie oceny zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku Erbitux (cetuksymab) we wskazaniu: rak wstępnicy CS IV (ICD-10: C18.2) – terapia skojarzona z enkorafenibem

Uzasadnienie:
Tytuł:

Opinia nr 12/2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych leku Erbitux (cetuksymab) we wskazaniu: rak wstępnicy CS IV (ICD10: C18.2) – terapia skojarzona z enkorafenibem, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Erbitux, cetuximab, roztwór do infuzji, fiolka á 5 mg/ml (100ml)
Wskazanie:
rak esicy (ICD10: C18.8) – leczenie skojarzone z enkorafenibem
Dotyczy:
zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
Dokumenty:
Tytuł:

Opinia Rady Przejrzystości nr 16/2021 z dnia 18 stycznia 2021 roku w sprawie oceny zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku Erbitux (cetuksymab) we wskazaniu: rak esicy CS IV (ICD-10: C18.8) – terapia skojarzona z enkorafenibem

Uzasadnienie:
Tytuł:

Opinia nr 10/2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych leku Erbitux (cetuksymab) we wskazaniu: rak esicy CS IV (ICD10: C18.8) – terapia skojarzona z enkorafenibem, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Erbitux, cetuximab, roztwór do infuzji, fiolka
Wskazanie:
rak esicy CSIV (zmiany wtórne w wątrobie) (ICD-10: C18)
Dotyczy:
zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
Dokumenty:
Tytuł:

Opinia Rady Przejrzystości nr 352/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie oceny zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku Erbitux (cetuximab) we wskazaniu: rak esicy CSIV (zmiany wtórne w wątrobie) (ICD-10: C18)

Uzasadnienie:
Tytuł:

Opinia nr 175/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r. Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych leku Erbitux (cetuksymab), we wskazaniu: rak esicy CSIV (zmiany wtórne w wątrobie) (ICD-10: C18), w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Lonsurf, trifluridine/tipiracil, tabletki á 20 + 8,19 mg
Wskazanie:
rak jelita grubego (ICD10: C20) w ramach V linii leczenia systemowego
Dotyczy:
zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
Dokumenty:
Tytuł:

Opinia Rady Przejrzystości nr 198/2020 z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie oceny zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku Lonsurf (trifluridine/tripiracyl) we wskazaniu: rak jelita grubego (ICD-10: C20) w ramach V linii leczenia systemowego

Uzasadnienie:
Tytuł:

Opinia nr 93/2020 z dnia 1 września 2020 r. Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych leku Lonsurf (triflurydyna/typiracyl) we wskazaniu rak jelita grubego (ICD-10 C20) w V linii leczenia systemowego w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Vectibix, Panitumumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, ampułka á 400 mg
Wskazanie:
nowotwór złośliwy jelita grubego - jelito ślepe (ICD10: C18.0)
Dotyczy:
zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
Dokumenty:
Tytuł:

Opinia Rady Przejrzystości nr 44/2020 z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie oceny zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku Vectibix (panitumumab) we wskazaniu: nowotwór złośliwy jelita grubego – jelito ślepe (ICD-10: C18.0)

Uzasadnienie:
Tytuł:

Opinia nr 19/2020 z dnia 3 marca 2020 r. Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych leku Vectibix (panitumumab) we wskazaniu: nowotwór złośliwy jelita grubego – jelito ślepe (ICD-10: C18.0), w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Avastin, bewacyzumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Wskazanie:
rak jelita grubego (ICD-10: C18)
Dotyczy:
zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
Dokumenty:
Tytuł:

Opinia Rady Przejrzystości nr 42/2020 z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie oceny zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku Avastin (bewacyzumab) we wskazaniu: rak jelita grubego (ICD-10: C18)

Uzasadnienie:
Tytuł:

Opinia nr 11/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych leku Avastin (bewacyzumab) we wskazaniu: rak jelita grubego (ICD-10: C18), w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Opdivo, nivolumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 10 mg/ml
Wskazanie:
rak jelita grubego (ICD-10: C18)
Dotyczy:
zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
Dokumenty:
Tytuł:

Opinia Rady Przejrzystości nr 31/2020 z dnia 17 lutego 2020 roku w sprawie oceny zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku Opdivo (niwolumb) we wskazaniu: rak jelita grubego (ICD-10 C18)

Uzasadnienie:
Tytuł:

Opinia nr 15/2020 z dnia 19 lutego 2020 r. Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych leku Opdivo (niwolumab) we wskazaniu rak jelita grubego (ICD-10 C18) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Vectibix, Panitumumabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml, 1, fiolka po 20 ml; Vectibix, Panitumumabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml, 1, fiolka po 5 ml
Wskazanie:
w ramach programu lekowego „Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego (ICD-10 C18–C20)” - w skojarzeniu z chemioterapią w schemacie FOLFIRI (fluorouracyl, folinian wapniowy, irynotekan)
Dotyczy:
przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji
Dokumenty:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 91/2019 z dnia 14 października 2019 roku w sprawie oceny leku Vectibix (panitumumab) w ramach programu lekowego „Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego (ICD 10: C18 – C20)”

Uzasadnienie:
Tytuł:

Rekomendacja nr 89/2019 z dnia 17 października 2019 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie objęcia refundacją produktu leczniczego: Vectibix (panitumumab) we wskazaniu: "Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego (ICD-10 C18-C20)”

Uzasadnienie:
1-10 z 43