GET MEDI - Zlecenia MZ - Refundacja - jaskra
Poziom dostępu do funkcji: OPEN+
Dostęp do tej funkcji mają Użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.
Zaloguj się
Szanowny Użytkowniku, Twój dostęp do tej funkcji został tymczasowo wstrzymany.

Do bezpłatnego dostępu uprawnieni są Użytkownicy, którzy zgodnie z regulaminem serwisu w procesie rejestracji podali pełne i prawdziwe dane: imię, nazwisko, firma oraz służbowy adres e-mail.

W celu przywrócenia dostępu uzupełnij prawidłowo swój profil. W razie jakichkolwiek pytań
Poziom dostępu do funkcji: EASY DATA
Firma
Nie posiadasz jeszcze dostępu do tej funkcjonalności. Zapytaj o warunki pełnego dostępu.
Skontaktuj się z nami
Poziom dostępu do funkcji: EASY DATA
Firma
Skontaktuj się z nami, aby otrzymać dostęp do tej funkcjonalności. Jeżeli posiadasz już dostęp, funkcjonalność dostępna będzie po zalogowaniu.
Zaloguj się

Klasyfikacja GET MEDI
stanowisk i rekomendacji refundacyjnych


?
 
Poziom dostępu do funkcji: OPEN+
Dostęp do tej funkcji mają Użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.
Podstawa prawna
Filtruj
jaskra
1-10 z 10
Treść zlecenia:
Taflotan Multi, tafluprostum, krople do oczu, roztwór, 15 mcg/ml, 1, butelka 3 ml, kod EAN: 05909991372927
Wskazanie:
we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji (wg ChPL "obniżanie podwyższonego ciśnienia śródgałkowego w leczeniu jaskry z otwartym kątem przesączania i nadciśnienia ocznego")
Dotyczy:
przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Bedrolite, CBD 9% + THC <1%, granulat á 5 g
Wskazanie:
padaczka i jaskra w przebiegu zespołu Sturge’a-Webera
Dotyczy:
zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Taflotan, tafluprostum, krople do oczu, roztwór, 15 mcg/ml, 30 sasz., EAN 5909990675944
Wskazanie:
w aptece na receptę we wskazaniu określonym stanem klinicznym: obniżanie podwyższonego ciśnienia śródgałkowego w leczeniu jaskry z otwartym kątem przesączania lub nadciśnienia ocznego:
1) w monoterapii u pacjentów, którzy: a) mogą odnieść korzyść ze stosowania kropli do oczu bez środka konserwującego, b) niewystarczająco reagują na leczenie pierwszego rzutu, c) nie tolerują lub nie mogą stosować leczenia pierwszego rzutu z uwagi na przeciwwskazania;
2) jako leczenie wspomagające do terapii beta-adrenolitykami u pacjentów, którzy: a) mogą odnieść korzyść ze stosowania kropli do oczu bez środka konserwującego, b) niewystarczająco reagują na leczenie pierwszego rzutu, c) nie tolerują lub nie mogą stosować leczenia pierwszego rzutu z uwagi na przeciwwskazania
Dotyczy:
przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji
Dokumenty:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 32/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie oceny leku Taflotan (tafluprost) we wskazaniu: obniżanie podwyższonego ciśnienia śródgałkowego w leczeniu jaskry z otwartym kątem przesączania i nadciśnienia ocznego

Uzasadnienie:
Tytuł:

Rekomendacja nr 28/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie oceny leku Taflotan (tafluprost) we wskazaniu: obniżanie podwyższonego ciśnienia śródgałkowego w leczeniu jaskry z otwartym kątem przesączania i nadciśnienia ocznego

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Simbrinza (Brinzolamidum Brimonidinum), 10 mg/ml 2 mg/ml, 1 butelka 5 ml, krople do oczu, zawiesina, EAN: 5909991142490
Wskazanie:
obniżenie podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego (IOP) u dorosłych pacjentów z jaskrą z otwartym kątem przesączania lub nadciśnieniem ocznym, u których stosując monoterapię nie osiągnięto wystarczającego obniżenia IOP
Dotyczy:
przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji.
Dokumenty:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 26/2016 z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie oceny leku Simbrinza (brynzolamid + brymonidyna) kod EAN: 5909991142490, we wskazaniu: obniżenie podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego (IOP, ang. intraocular pressure) u dorosłych pacjentów z jaskrą z otwartym kątem przesączania lub nadciśnieniem ocznym, u których stosując monoterapię nie osiągnięto wystarczającego obniżenia IOP

Uzasadnienie:
Tytuł:

Rekomendacja nr 14/2016 z dnia 25 marca 2016 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie objęcia refundacją produktu leczniczego Simbrinza (brynzolamid + brymonidyna), 10 mg/ml + 2 mg/ml, 1 butelka 5 ml, krople do oczu, zawiesina, we wskazaniu: obniżenie podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego (IOP) u dorosłych pacjentów z jaskrą z otwartym kątem przesączania lub nadciśnieniem ocznym, u których stosując monoterapię nie osiągnięto wystarczającego obniżenia IOP.

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Ophtasiloxane (dimethicone), krople do oczu
Wskazanie:
jaskra w zaawansowanym stadium
Dotyczy:
zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego
Dokumenty:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 194/2013 z dnia 16 września 2013 r. w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego Ophtasiloxane (Dimethicone), krople do oczu we wskazaniach: jaskra w zaawansowanym stadium, keratopatia oczna

Uzasadnienie:
Tytuł:

Rekomendacja nr 123/2013 z dnia 16 września 2013 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego Ophtasiloxane (Dimethicone), krople do oczu we wskazaniach: jaskra w zaawansowanym stadium, keratopatia oczna

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Azarga (Brinzolamidum+Timololum), 10 g/ml+5 mg/ml, krople do oczu, zawiesina, EAN 5909990673629
Wskazanie:
obniżanie ciśnienia wewnątrzgałkowego (ang. IOP) u dorosłych pacjentów z jaskrą otwartego kąta przesączania lub nadciśnieniem ocznym
Dotyczy:
przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego
Dokumenty:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 64/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie oceny leku Azarga (brynzolamid + tymolol) we wskazaniu: obniżanie ciśnienia wewnątrzgałkowego (ang. IOP) u dorosłych pacjentów z jaskrą otwartego kąta przesączania lub nadciśnieniem ocznym, u których stosując monoterapię nie uzyskano wystarczającego obniżenia IOP

Uzasadnienie:
Tytuł:

Rekomendacja nr 44/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych w sprawie objęcia refundacją produktu leczniczego Azarga (brinzolamidum+timololum), 10 mg/ml+5 mg/ml, krople do oczu, zawiesina, we wskazaniu: obniżanie ciśnienia wewnątrzgałkowego (ang. IOP) u dorosłych pacjentów z jaskrą otwartego kąta przesączania lub nadciśnieniem ocznym, u których stosując monoterapię nie uzyskano wystarczającego obniżenia IOP

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Taflotan® (tafluprost)
Wskazanie:
w leczeniu nadciśnienia ocznego bądź jaskry z otwartym kątem przesączania
Dotyczy:
dokonanie ponownej oceny na podstawie art. 8 ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2009 roku, nr 118 poz.989)
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Leczenie jaskry otwartego kąta przesączania przy wykorzystaniu produktów leczniczych:  a. zawierających substancję czynną bimatoprostum;  b. zawierających substancję czynną latanoprostum;  c. zawierających substancję czynną travoprostum
Wskazanie:
jaskra otwartego kąta przesączania
Dotyczy:
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu jego finansowania, lub warunków jego realizacji
Status zlecenia:
Zlecenie wycofano pismem MZ-PL-460-14444-29/GB/13 z dnia 7.01.2013 r.
Dokumenty:
Treść zlecenia:
tafluprosta (Taflotan®)
Wskazanie:
w leczeniu jaskry otwartego kąta przesączania oraz nadciśnienia ocznego
Dotyczy:
wniosek o wpisanie na wykazy leków refundowanych
Dokumenty:
Treść zlecenia:
trawoprost z timololem (DuoTrav®)
Wskazanie:
w obniżaniu ciśnienia wewnątrzgałkowego u pacjentów z jaskrą z otwartym kątem lub nadciśnieniem ocznym, u których nie uzyskuje się wystarczającej odpowiedzi po stosowaniu miejscowych leków ß-adrenolitycznych lub analogów prostaglandyn
Dotyczy:
wniosek o umieszczenie w wykazie leków refundowanych
Dokumenty:
1-10 z 10