GET MEDI - Zlecenia MZ - Refundacja - dasatynibum
Poziom dostępu do funkcji: OPEN+
Dostęp do tej funkcji mają Użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.
Zaloguj się
Szanowny Użytkowniku, Twój dostęp do tej funkcji został tymczasowo wstrzymany.

Do bezpłatnego dostępu uprawnieni są Użytkownicy, którzy zgodnie z regulaminem serwisu w procesie rejestracji podali pełne i prawdziwe dane: imię, nazwisko, firma oraz służbowy adres e-mail.

W celu przywrócenia dostępu uzupełnij prawidłowo swój profil. W razie jakichkolwiek pytań
Poziom dostępu do funkcji: EASY DATA
Firma
Nie posiadasz jeszcze dostępu do tej funkcjonalności. Zapytaj o warunki pełnego dostępu.
Skontaktuj się z nami
Poziom dostępu do funkcji: EASY DATA
Firma
Skontaktuj się z nami, aby otrzymać dostęp do tej funkcjonalności. Jeżeli posiadasz już dostęp, funkcjonalność dostępna będzie po zalogowaniu.
Zaloguj się

Klasyfikacja GET MEDI
stanowisk i rekomendacji refundacyjnych


?
 
Poziom dostępu do funkcji: OPEN+
Dostęp do tej funkcji mają Użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.
Podstawa prawna
Filtruj
dasatynibum
1-10 z 10
Treść zlecenia:
Sprycel, dasatinib, tabletki powlekane á 100 mg
Wskazanie:
wznowa ostrej białaczki limfoblastycznej po allogenicznym przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych (ICD-10: C91.0)
Dotyczy:
zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Sprycel, dazatynib, tabletki powlekane á 100 mg
Wskazanie:
przewlekła białaczka szpikowa Ph (ICD-10: C92.1) u pacjenta pediatrycznego z obecnością mutacji G250E
Dotyczy:
zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
Dokumenty:
Tytuł:

Opinia Rady Przejrzystości nr 149/2020 z dnia 22 czerwca 2020 roku w sprawie oceny zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku Sprycel (dazatynib) we wskazaniu: przewlekła białaczka szpikowa Ph+ (ICD-10: C92.1) u pacjenta pediatrycznego z obecnością mutacji G250E

Uzasadnienie:
Tytuł:

Opinia nr 72/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych leku Sprycel (dazatynib) we wskazaniu: przewlekła białaczka szpikowa Ph+ (ICD-10: C92.1) u pacjenta pediatrycznego z obecnością mutacji G250E, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Sprycel, dazatynib, tabletki powlekane, 80 mg
Wskazanie:
przewlekła białaczka szpikowa (ICD-10: C91.1) - u pacjentów, u których stwierdzono uszkodzenie wątroby w trakcie terapii imatynibem
Dotyczy:
zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
Status zlecenia:
Pismem znak PLD.46434.6484.2019.4.AB z dn. 24.12.2019 r. wycofano zlecenie.
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Sprycel, Dasatynibum, tabl. powl., 20 mg, 60 tabl., EAN 5909990621323; Sprycel, Dasatynibum, tabl. powl., 50 mg, 60 tabl., EAN 5909990621354; Sprycel, Dasatynibum, tabl. powl., 80 mg, 30 tabl., EAN 5909990818631; Sprycel, Dasatynibum, tabl. powl., 100 mg, 30 tabl., EAN 5909990671601; Sprycel, Dasatynibum, tabl. powl., 140 mg, 30 tabl., EAN 5909990818655
Wskazanie:
w ramach programu lekowego: Leczenie dazatynibem ostrej białaczki limfoblastycznej z chromosomem Filadelfia (PH+) (ICD-10 C91.0)
Dotyczy:
przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego
Dokumenty:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 291/2014 z dnia 6 października 2014 r. w sprawie oceny leku Sprycel (dasatynibum) (EAN: 5909990621323) we wskazaniu „Leczenie dazatynibem ostrej białaczki limfoblastycznej z chromosomem Filadelfia (Ph+) (ICD-10 C91.0)”

Uzasadnienie:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 292/2014 z dnia 6 października 2014 r. w sprawie oceny leku Sprycel (dasatynibum) (EAN: 5909990621354) we wskazaniu „Leczenie dazatynibem ostrej białaczki limfoblastycznej z chromosomem Filadelfia (Ph+) (ICD-10 C91.0)”

Uzasadnienie:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 293/2014 z dnia 6 października 2014 r. w sprawie oceny leku Sprycel (dasatynibum) (EAN: 5909990818631) we wskazaniu „Leczenie dazatynibem ostrej białaczki limfoblastycznej z chromosomem Filadelfia (Ph+) (ICD-10 C91.0)”

Uzasadnienie:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 294/2014 z dnia 6 października 2014 r. w sprawie oceny leku Sprycel (dasatynibum) (EAN: 5909990671601) we wskazaniu „Leczenie dazatynibem ostrej białaczki limfoblastycznej z chromosomem Filadelfia (Ph+) (ICD-10 C91.0)”

Uzasadnienie:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 295/2014 z dnia 6 października 2014 r. w sprawie oceny leku Sprycel (dasatynibum) (EAN: 5909990818655) we wskazaniu „Leczenie dazatynibem ostrej białaczki limfoblastycznej z chromosomem Filadelfia (Ph+) (ICD-10 C91.0)”

Uzasadnienie:
Tytuł:

Rekomendacja nr 221/2014 z dnia 6 października 2014 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych w sprawie objęcia refundacją produktu leczniczego Sprycel (dasatynibum), tab. powl., 20 mg, 60 tabl., kod EAN: 5909990621323; Sprycel (dasatynibum), tab. powl., 50 mg, 60 tabl., kod EAN: 5909990621354; Sprycel (dasatynibum), tab. powl., 80 mg, 30 tabl., kod EAN: 5909990818631; Sprycel (dasatynibum), tab. powl., 100 mg, 30 tabl., kod EAN: 5909990671601; Sprycel (dasatynibum), tab. powl., 140 mg, 30 tabl., kod EAN: 5909990818655 stosowanego w ramach programu lekowego: „Leczenie dazatynibem ostrej białaczki limfoblastycznej z chromosomem Filadelfia (Ph+) (ICD-10 C91.0)”

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Dasatynib
Wskazanie:
w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów ICD-10: C91.1 (Przewlekła białaczka limfocytowa) i C96.2 (Guzy złośliwe z komórek tucznych)
Dotyczy:
-
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Dasatynib
Wskazanie:
w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodu ICD-10: C92.0 (Ostra białaczka szpikowa)
Dotyczy:
wydania rekomendacji w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych rozumianych, jako wchodzących w skłąd programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze środków publicznych
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Sprycel (dazatynib), tabletka 50 mg, kod EAN 5909990621354; Sprycel (dazatynib), tabletka 80 mg, kod EAN 5909990818631; Sprycel (dazatynib), tabletka 100 mg, kod EAN 5909990671601; Sprycel (dazatynib), tabletka 140 mg, kod EAN 5909990818655;
Wskazanie:
przewlekła białaczka szpikowa
Dotyczy:
przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją
Dokumenty:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 72/2012 z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zasadności finansowania produktu leczniczego Sprycel (dazatynib) (EAN 5909990621354) we wskazaniu: leczenie nowo rozpoznanej przewlekłej białaczki szpikowej

Uzasadnienie:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 73/2012 z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zasadności finansowania produktu leczniczego Sprycel (dazatynib) (EAN 5909990818631) we wskazaniu: leczenie nowo rozpoznanej przewlekłej białaczki szpikowej

Uzasadnienie:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 74/2012 z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zasadności finansowania produktu leczniczego Sprycel (dazatynib) (EAN 5909990671601) we wskazaniu: leczenie nowo rozpoznanej przewlekłej białaczki szpikowej

Uzasadnienie:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 75/2012 z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zasadności finansowania produktu leczniczego Sprycel (dazatynib) (EAN 5909990818655) we wskazaniu: leczenie nowo rozpoznanej przewlekłej białaczki szpikowej

Uzasadnienie:
Tytuł:

Rekomendacja nr 63/2012 Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych z dnia 10 września 2012 r. w sprawie objęcia refundacją produktu leczniczego Sprycel® (dazatynib), tabletka 50 mg, kod EAN 5909990621354; w ramach programu lekowego: "Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej"

Uzasadnienie:
Tytuł:

Rekomendacja nr 65/2012 Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych z dnia 10 września 2012 r. w sprawie objęcia refundacją produktu leczniczego Sprycel® (dazatynib), tabletka 80 mg, kod EAN 5909990818631; w ramach programu lekowego: "Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej"

Uzasadnienie:
Tytuł:

Rekomendacja nr 66/2012 Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych z dnia 10 września 2012 r. w sprawie objęcia refundacją produktu leczniczego Sprycel® (dazatynib), tabletka 100 mg, kod EAN 5909990671601; w ramach programu lekowego: "Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej"

Uzasadnienie:
Tytuł:

Rekomendacja nr 67/2012 Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych z dnia 10 września 2012 r. w sprawie objęcia refundacją produktu leczniczego Sprycel® (dazatynib), tabletka 140 mg, kod EAN 5909990818655; w ramach programu lekowego: "Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej"

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Podanie dasatynibu
Wskazanie:
leczenie ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL) z chromosomem Phliadelphia (Ph+) oraz limfoblastycznej postaci przełomu blastycznego CML, w przypadku oporności lub nietolerancji wcześniejszej terapii
Dotyczy:
wydania rekomendacji w przedmiocie usunięcia z wykazu świadczeń gwarantowanych realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej lub dokonania zmiany sposobu finansowania świadczenia opieki zdrowotnej
Dokumenty:
Treść zlecenia:
SPRYCEL (Dasatinibum)
Wskazanie:
leczenie przewlekłej białaczki szpikowej
Dotyczy:
przygotowania rekomendacji w sprawie usunięcia przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany jego poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków jego realizacji
Dokumenty:
Treść zlecenia:
dazatynib (Sprycel®)
Wskazanie:
w leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej
Dotyczy:
wniosek o uruchomienie programu terapeutycznego
Dokumenty:
1-10 z 10