GET MEDI - Zlecenia MZ - Refundacja - Perjeta
Poziom dostępu do funkcji: OPEN+
Dostęp do tej funkcji mają Użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.
Zaloguj się
Szanowny Użytkowniku, Twój dostęp do tej funkcji został tymczasowo wstrzymany.

Do bezpłatnego dostępu uprawnieni są Użytkownicy, którzy zgodnie z regulaminem serwisu w procesie rejestracji podali pełne i prawdziwe dane: imię, nazwisko, firma oraz służbowy adres e-mail.

W celu przywrócenia dostępu uzupełnij prawidłowo swój profil. W razie jakichkolwiek pytań
Poziom dostępu do funkcji: EASY DATA
Firma
Nie posiadasz jeszcze dostępu do tej funkcjonalności. Zapytaj o warunki pełnego dostępu.
Skontaktuj się z nami
Poziom dostępu do funkcji: EASY DATA
Firma
Skontaktuj się z nami, aby otrzymać dostęp do tej funkcjonalności. Jeżeli posiadasz już dostęp, funkcjonalność dostępna będzie po zalogowaniu.
Zaloguj się

Klasyfikacja GET MEDI
stanowisk i rekomendacji refundacyjnych


?
 
Poziom dostępu do funkcji: OPEN+
Dostęp do tej funkcji mają Użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.
Podstawa prawna
Filtruj
Perjeta
1-10 z 12
Treść zlecenia:
Perjeta, pertuzumabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka á 420 mg
Wskazanie:
rak jelita grubego z amplifikacją ERBB2 w stadium choroby rozsianej (ICD-10: C118)
Dotyczy:
zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Perjeta, pertuzumabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka á 420 mg
Wskazanie:
rak piersi z nadekspresją receptora Her2 (ICD-10: C50)
Dotyczy:
zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Perjeta, pertuzumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Wskazanie:
surowiczy rak narządu rodnego (ICD10: C56)
Dotyczy:
zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
Dokumenty:
Tytuł:

Opinia Rady Przejrzystości nr 281/2020 z dnia 19 października 2020 roku w sprawie oceny zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku Perjeta (pertuzumab) we wskazaniu: surowiczy rak narządu rodnego (ICD10: C56)

Uzasadnienie:
Tytuł:

Opinia nr 138/2020 z dnia 23 października 2020 r. Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych leku Perjeta, pertuzumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, we wskazaniu: surowiczy rak narządu rodnego (ICD10: C56) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Perjeta, pertuzumabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 420 mg (30 mg/ml), 1, fiol. 14 ml, kod EAN: 05902768001006
Wskazanie:
w ramach programu lekowego "Pooperacyjne leczenie raka piersi pertuzumabem i trastuzumabem (ICD-10 C 50)"
Dotyczy:
przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Perjeta, pertuzumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka á 420 mg
Wskazanie:
rozsiany rak piersi (ICD-10: C50.9) – VII linia leczenia
Dotyczy:
zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
Dokumenty:
Tytuł:

Opinia Rady Przejrzystości nr 96/2020 z dnia 4 maja 2020 roku w sprawie oceny zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku Perjeta (pertuzumab), we wskazaniu: rozsiany rak piersi (ICD-10: C50.9) – VII linia leczenia

Uzasadnienie:
Tytuł:

Opinia nr 47/2020 z dnia 7 maja 2020 r. Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych leku Perjeta (pertuzumab), koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka á 420 mg we wskazaniu: rozsiany rak piersi (ICD-10: C50.9) – VII linia leczenia, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Perjeta, pertuzumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka à 420 mg
Wskazanie:
rak piersi HER2 z przerzutami (ICD-10: C50.8) jako I linii leczenia systemowego
Dotyczy:
zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
Dokumenty:
Tytuł:

Opinia Rady Przejrzystości nr 326/2019 z dnia 14 października 2019 roku w sprawie oceny zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku Perjeta (pertuzumab) we wskazaniu: rak piersi HER2+ z przerzutami (ICD-10: C50.8) jako I linia leczenia systemowego

Uzasadnienie:
Tytuł:

Opinia nr 87/2019 z dnia 17 października 2019 r. Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych leku Perjeta (pertuzumab) we wskazaniu: rak piersi HER2+ z przerzutami (ICD-10: C50.8) jako I linia leczenia systemowego, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Perjeta, pertuzumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka à 420 mg
Wskazanie:
rozsiany rak piersi (ICD-10: C50.9) u pacjentki leczonej wcześniej antracyklinami
Dotyczy:
zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
Dokumenty:
Tytuł:

Opinia Rady Przejrzystości nr 327/2019 z dnia 14 października 2019 roku w sprawie oceny zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku Perjeta (pertuzumab) we wskazaniu: rozsiany rak piersi (ICD-10: C50.9) u pacjentki leczonej wcześniej antracyklinami

Uzasadnienie:
Tytuł:

Opinia nr 88/2019 z dnia 17 października 2019 r. Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych leku Perjeta (pertuzumab) we wskazaniu: rozsiany rak piersi (ICD-10: C50.9) w populacji leczonej wcześniej antracyklinami, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Perjeta, pertuzumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 420 mg, fiolka à 14 ml
Wskazanie:
leczenie adjuwantowe HER2 dodatniego raka piersi po radykalnym zabiegu operacyjnym z wysokim ryzykiem wznowy
Dotyczy:
zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
Dokumenty:
Tytuł:

Opinia Rady Przejrzystości nr 53/2019 z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie oceny zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku Perjeta (pertuzumab) we wskazaniu: leczenie adjuwantowe HER2 dodatniego raka piersi po radykalnym zabiegu operacyjnym z wysokim ryzykiem wznowy

Uzasadnienie:
Tytuł:

Opinia nr 13/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych leku Perjeta (pertuzumab) we wskazaniu: leczenie adjuwantowe HER2 dodatniego raka piersi po radykalnym zabiegu operacyjnym z wysokim ryzykiem wznowy w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Perjeta, pertuzumabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 420 mg, 1 fiol. 14 ml, EAN 5902768001006; Herceptin, trastuzumabum, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 150 mg, 1 fiol. 150 mg, EAN 5909990855919; Herceptin, trastuzumabum, roztwór do wstrzykiwań, 600 mg, 1 fiol. 5 ml, EAN 5902768001037
Wskazanie:
w ramach programu lekowego "Przedoperacyjne leczenie raka piersi pertuzumabem i trastuzumabem (ICD-10 C50)"
Dotyczy:
przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji
Dokumenty:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 90/2017 z dnia 18 września 2017 roku w sprawie oceny leku Perjeta (pertuzumab) kod EAN: 5902768001006, w ramach programu lekowego: „Przedoperacyjne leczenie raka piersi Pertuzumabem i Trastuzumabem (ICD-10 C50)”

Uzasadnienie:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 91/2017 z dnia 18 września 2017 roku w sprawie oceny leku Herceptin (trastuzumab) kod EAN: 5902768001037, w ramach programu lekowego: „Przedoperacyjne leczenie raka piersi Pertuzumabem i Trastuzumabem (ICD-10 C50)”

Uzasadnienie:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 92/2017 z dnia 18 września 2017 roku w sprawie oceny leku Herceptin (trastuzumab) kod EAN: 5909990855919, w ramach programu lekowego: „Przedoperacyjne leczenie raka piersi Pertuzumabem i Trastuzumabem (ICD-10 C50)”

Uzasadnienie:
Tytuł:

Rekomendacja nr 55/2017 z dnia 18 września 2017 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie objęcia refundacją produktów leczniczych Perjeta, pertuzumabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 420 mg, 1 fiol. 14 ml; Herceptin, trastuzumabum, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 150 mg, 1 fiol. 150 mg; Herceptin, trastuzumabum, roztwór do wstrzykiwań, 600 mg, 1 fiol. 5 ml, w ramach programu lekowego "Przedoperacyjne leczenie raka piersi pertuzumabem i trastuzumabem (ICD-10 C50)"

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Perjeta, pertuzumab, 420 mg, 1 amp. a 14 ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, kod EAN: 5902768001006
Wskazanie:
w ramach programu lekowego „Leczenie zaawansowanego raka piersi (ICD-10 C50)”
Dotyczy:
przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przerzystości, rekomendacji Prezesa Agencji
Dokumenty:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 165/2015 z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie oceny leku Perjeta (pertuzumab), kod EAN 5902768001006, we wskazaniu: leczenie zaawansowanego raka piersi

Uzasadnienie:
Tytuł:

Rekomendacja nr 104/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie objęcia refundacją produktu leczniczego: Perjeta (pertuzumab) 420 mg, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji,1 fiolka 14 ml, stosowany w ramach programu lekowego „Leczenie zaawansowanego raka piersi (ICD-10 C50)”

Uzasadnienie:
1-10 z 12