GET MEDI - Zlecenia MZ - Refundacja - Lamzede
Poziom dostępu do funkcji: OPEN+
Dostęp do tej funkcji mają Użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.
Zaloguj się
Szanowny Użytkowniku, Twój dostęp do tej funkcji został tymczasowo wstrzymany.

Do bezpłatnego dostępu uprawnieni są Użytkownicy, którzy zgodnie z regulaminem serwisu w procesie rejestracji podali pełne i prawdziwe dane: imię, nazwisko, firma oraz służbowy adres e-mail.

W celu przywrócenia dostępu uzupełnij prawidłowo swój profil. W razie jakichkolwiek pytań
Poziom dostępu do funkcji: EASY DATA
Firma
Nie posiadasz jeszcze dostępu do tej funkcjonalności. Zapytaj o warunki pełnego dostępu.
Skontaktuj się z nami
Poziom dostępu do funkcji: EASY DATA
Firma
Skontaktuj się z nami, aby otrzymać dostęp do tej funkcjonalności. Jeżeli posiadasz już dostęp, funkcjonalność dostępna będzie po zalogowaniu.
Zaloguj się

Klasyfikacja GET MEDI
stanowisk i rekomendacji refundacyjnych


?
 
Poziom dostępu do funkcji: OPEN+
Dostęp do tej funkcji mają Użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.
Podstawa prawna
Filtruj
Lamzede
1-1 z 1
Treść zlecenia:
Lamzede, velmanase alfa, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg, 1 fiol. Proszku, EAN: 08025153000761

Pismem znak PLR.4604.1299.2019.PB z dn. 28.10.2019 r. wskazano, że zlecenie dotyczy wszystkich trzech prezentacji leku: Lamzede, velmanase alfa, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg, 1 fiol. proszku, EAN: 08025153000761; Lamzede, velmanase alfa, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg, 5 fiol. proszku, EAN: 08025153000754; Lamzede, velmanase alfa, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg, 10 fiol. proszku, EAN: 08025153000747
Wskazanie:
w ramach programu lekowego: Leczenie łagodnej do umiarkowanej alfa-mannozydozy (ICD-10: E77.1)
Dotyczy:
przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji
Status zlecenia:
Pismami znaki: PLR.4600.674.2019.12.ML, PLR.4600.675.2019.12.ML, PLR.4600.676.2019.12.ML z dn. 06.11.2019 r. zawieszono postępowanie
Dokumenty:
1-1 z 1