GET MEDI - Zlecenia MZ - Refundacja - Kadcyla
Poziom dostępu do funkcji: OPEN+
Dostęp do tej funkcji mają Użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.
Zaloguj się
Szanowny Użytkowniku, Twój dostęp do tej funkcji został tymczasowo wstrzymany.

Do bezpłatnego dostępu uprawnieni są Użytkownicy, którzy zgodnie z regulaminem serwisu w procesie rejestracji podali pełne i prawdziwe dane: imię, nazwisko, firma oraz służbowy adres e-mail.

W celu przywrócenia dostępu uzupełnij prawidłowo swój profil. W razie jakichkolwiek pytań
Poziom dostępu do funkcji: EASY DATA
Firma
Nie posiadasz jeszcze dostępu do tej funkcjonalności. Zapytaj o warunki pełnego dostępu.
Skontaktuj się z nami
Poziom dostępu do funkcji: EASY DATA
Firma
Skontaktuj się z nami, aby otrzymać dostęp do tej funkcjonalności. Jeżeli posiadasz już dostęp, funkcjonalność dostępna będzie po zalogowaniu.
Zaloguj się

Klasyfikacja GET MEDI
stanowisk i rekomendacji refundacyjnych


?
 
Poziom dostępu do funkcji: OPEN+
Dostęp do tej funkcji mają Użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.
Podstawa prawna
Filtruj
Kadcyla
1-4 z 4
Treść zlecenia:
Kadcyla, trastuzumab emtansine, proszek do sporządzania roztworu do wstrzyknięć, ampułka á 100 mg
Wskazanie:
rak piersi (ICD-10: C50.9) - leczenie adjuwantowe
Dotyczy:
zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Kadcyla, transtuzumab emtansine, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji
Wskazanie:
rak piersi z przerzutami do kości i OUN (ICD-10: C50.8) w populacji męskiej
Dotyczy:
zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
Dokumenty:
Tytuł:

Opinia Rady Przejrzystości nr 419/2019 z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie oceny zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku Kadcyla (trastuzumabum emtansinum) we wskazaniu: rak piersi z przerzutami do kości i OUN (ICD-10: C50.8) w populacji męskiej

Uzasadnienie:
Tytuł:

Opinia nr 113/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r. Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych leku Kadcyla (trastuzumab emtanzyna) we wskazaniu: rak piersi z przerzutami do kości i OUN (ICD-10: C50.8), w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Kadcyla (trastuzumab emtanzyny), proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 100 mg, 1 fiol. proszku, EAN: 5902768001044; Kadcyla (trastuzumab emtanzyny), proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 160 mg, 1 fiol. proszku, EAN: 5902768001051
Wskazanie:
w ramach programu lekowego "Leczenie chorych na zaawansowanego raka piersi (ICD-10: C50)"
Dotyczy:
przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji
Dokumenty:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 4/2019 z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie oceny leku Kadcyla (trastuzumabum emtansinum) w ramach programu lekowego: „Leczenie chorych na zaawansowanego raka piersi (ICD-10 C50)”

Uzasadnienie:
Tytuł:

Rekomendacja nr 3/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie oceny leku Kadcyla (trastuzumab emtanzyna) w ramach programu lekowego: „Leczenie chorych na zaawansowanego raka piersi (ICD-10 C50)”

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Kadcyla, trastuzumab emtansine, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji á 100 mg; Kadcyla, trastuzumab emtansine, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji á 160 mg
Wskazanie:
rozsiany rak piersi HER2 (ICD10: C50.9)
Dotyczy:
zbadanie zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
Dokumenty:
Tytuł:

Opinia Rady Przejrzystości nr 390/2017 z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie oceny zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku Kadcyla (trastuzumab emtansine) we wskazaniu: rozsiany rak piersi HER2+ (ICD10 C50.9)

Uzasadnienie:
Tytuł:

Opinia nr 15/2017 z dnia 1 grudnia 2017 r. Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych leku Kadcyla (trastuzumab emtansine) proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji á 100 mg; Kadcyla (trastuzumab emtansine) proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji á 160 mg), we wskazaniu rozsiany rak piersi HER2+ (ICD10: C50.9), w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej

Uzasadnienie:
1-4 z 4