GET MEDI - Zlecenia MZ - Refundacja - Afinitor
Poziom dostępu do funkcji: OPEN+
Dostęp do tej funkcji mają Użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.
Zaloguj się
Szanowny Użytkowniku, Twój dostęp do tej funkcji został tymczasowo wstrzymany.

Do bezpłatnego dostępu uprawnieni są Użytkownicy, którzy zgodnie z regulaminem serwisu w procesie rejestracji podali pełne i prawdziwe dane: imię, nazwisko, firma oraz służbowy adres e-mail.

W celu przywrócenia dostępu uzupełnij prawidłowo swój profil. W razie jakichkolwiek pytań
Poziom dostępu do funkcji: EASY DATA
Firma
Nie posiadasz jeszcze dostępu do tej funkcjonalności. Zapytaj o warunki pełnego dostępu.
Skontaktuj się z nami
Poziom dostępu do funkcji: EASY DATA
Firma
Skontaktuj się z nami, aby otrzymać dostęp do tej funkcjonalności. Jeżeli posiadasz już dostęp, funkcjonalność dostępna będzie po zalogowaniu.
Zaloguj się

Klasyfikacja GET MEDI
stanowisk i rekomendacji refundacyjnych


?
 
Poziom dostępu do funkcji: OPEN+
Dostęp do tej funkcji mają Użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.
Podstawa prawna
Filtruj
Afinitor
1-10 z 16
Treść zlecenia:
Afinitor, everolimus, tabletki á 10 mg
Wskazanie:
nowotwór złośliwy nerki (ICD10: C64) – II linia leczenia
Dotyczy:
zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Afinitor, Ewerolimus, tabletki á 10mg
Wskazanie:
nowotwór neuroendokrynny jelita krętego (ICD-10: C17.2)
Dotyczy:
zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego
Dokumenty:
Tytuł:

Opinia Rady Przejrzystości nr 128/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie oceny zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku Ewerolimus Stada (ewerolimus) we wskazaniu: rak neuroendokrynny jelita cienkiego (ICD-10: C75.9) z przerzutami do wątroby i węzłów chłonnych krezki

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Afinitor, ewerolimus, tabletki à 10 mg
Wskazanie:
jasnokomórkowy rak nerki w stadium rozsiewu w III i kolejnej linii leczenia (ICD-10: C64)
Dotyczy:
zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
Dokumenty:
Tytuł:

Opinia Rady Przejrzystości nr 249/2019 z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie oceny zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku Afinitor (ewerolimus) we wskazaniu: jasnokomórkowy rak nerki w stadium rozsiewu w III i kolejnej linii leczenia (ICD-10: C64)

Uzasadnienie:
Tytuł:

Opinia nr 67/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r. Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych leku Afinitor (ewerolimus), we wskazaniu: jasnokomórkowy rak nerki w stadium rozsiewu w III i kolejnej linii leczenia (ICD-10: C64), w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Przygotowanie opinii Rady Przejrzystości w zakresie zasadności wprowadzenia zmian kryteriów kwalifikacji do programu lekowego "Leczenie raka nerki". Ocena zasadności zmiany kryterium kwalifikacji w programie leczenia raka nerki (dla wszystkich leków w programie oprócz temsyrolimusu): "uprzednie wykonanie nefrektomii (radykalnej lub oszczędzającej)" poprzez następujące doprecyzowanie: uprzednie wykonanie nefrektomii (radykalnej lub oszczędzającej) z wyjątkiem sytuacji, gdy: a) śródoperacyjnie stwierdzono brak możliwości wykonania nefrektomii; b) w badaniach obrazowych wykonanych przed zabiegiem jednoznacznie wykazano niemożność wykonania nefrektomii z powodu znacznego zaaawansowania miejscowego nowotworu (wymagane szczegółowe uzasadnienie braku możłiwości wykonania nefrektomii przez urologa, potwierdzone opinią konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie urologii)
Wskazanie:
rak nerki
Dotyczy:
przygotowania opinii Rady Przejrzystości
Dokumenty:
Tytuł:

Opinia Rady Przejrzystości nr 223/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie oceny zasadności wprowadzenia zmian w zapisach programu lekowego: „Leczenie raka nerki (ICD-10 C 64)”

Uzasadnienie:
Tytuł:

Opinia Rady Przejrzystości nr 224/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie oceny zasadności zmiany kryterium kwalifikacji w zapisach programu lekowego: „Leczenie raka nerki (ICD-10 C 64)”

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Afinitor, ewerolimus, tabletki à 10 mg
Wskazanie:
nowotwór neuroendokrynny jelita krętego (ICD-10: C17.2)
Dotyczy:
zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
Dokumenty:
Tytuł:

Opinia Rady Przejrzystości nr 179/2018 z dnia 16 lipca 2018 roku w sprawie oceny zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku Afinitor (ewerolimus) we wskazaniu: nowotwór neuroendokrynny jelita krętego (ICD10: C17.2)

Uzasadnienie:
Tytuł:

Opinia nr 22/2018 z dnia 18 lipca 2018 r. Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych leku Afinitor (ewerolimus) we wskazaniu: nowotwór neuroendokrynny jelita krętego (ICD10: C17.2) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Afinitor, everolimus, tabletki à 10 mg
Wskazanie:
rozsiany rak piersi (ICD10: C50.9)
Dotyczy:
zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
Dokumenty:
Tytuł:

Opinia Rady Przejrzystości nr 14/2018 z dnia15 stycznia 2018 roku w sprawie oceny zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych leku Afinitor (ewerolimus) we wskazaniu: rozsiany rak piersi (ICD-10: C50.9)

Uzasadnienie:
Tytuł:

Opinia nr 2/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r. Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych leku Afinitor (ewerolimus) we wskazaniu: rozsiany rak piersi (ICD-10: C50.9), w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Wprowadzenie zmian do opisu programu lekowego określonych w załączniku do zlecenia
Wskazanie:
"Leczenie raka nerki (ICD-10 C64)"
Dotyczy:
przygotowania materiałów analitycznych uwzględniających skuteczność kliniczną i praktyczną, bezpieczeństwo stosowania, relację korzyści zdrowotnych do ryzyka stosowania, wpływ na wydatki podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń ze środków publicznych i świadczeniobiorców
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Afinitor (ewerolimus), tabl., 5 mg, 30 tabl., kod EAN: 5909990711567; Afinitor (ewerolimus), tabl., 10 mg, 30 tabl., kod EAN: 5909990177598
Wskazanie:
leczenie chorych na zaawansowanego raka piersi z ekspresją receptorów estrogenowych, bez nadmiernej ekspresji lub amplifikacji HER2, po menopauzie, bez objawowego zajęcia narządów miąższowych, u których występuje nawrót po leczeniu niesteroidowym inhibitorem aromatazy stosowanym w ramach terapii uzupełniającej, w ramach programu lekowego „Leczenie chorych na zaawansowanego raka piersi z wykorzystaniem ewerolimusu (ICD-10 C50)”
Dotyczy:
przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji
Dokumenty:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 46/2016 z dnia 16 maja 2016 roku w sprawie oceny leku Afinitor (ewerolimus) kod EAN: 5909990711567, w ramach programu lekowego „Leczenie chorych na zaawansowanego raka piersi z wykorzystaniem ewerolimusu (ICD-10 C50)”

Uzasadnienie:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 47/2016 z dnia 16 maja 2016 roku w sprawie oceny leku Afinitor (ewerolimus) kod EAN: 5909990711598, w ramach programu lekowego „Leczenie chorych na zaawansowanego raka piersi z wykorzystaniem ewerolimusu (ICD-10 C50)”

Uzasadnienie:
Tytuł:

Rekomendacja nr 30/2016 z dnia 24 maja 2016 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie objęcia refundacją produktu leczniczego: Afinitor (ewerolimus), tab., 5 mg, 30 tabl.; Afinitor (ewerolimus), tab., 10 mg, 30 tabl., w ramach programu lekowego „Leczenie chorych na zaawansowanego raka piersi z wykorzystaniem ewerolimusu (ICD10 C50)”

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Ewerolimus
Wskazanie:
we wskazaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10: C34 nowotwór złośliwy oskrzela i płuca
Dotyczy:
wydania rekomendacji w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych rozumianych, jako wchodzących w skłąd programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze środków publicznych
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Podanie ewerolimusu
Wskazanie:
w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów ICD-10: C17.2 (Nowotwór złośliwy jelita cienkiego - Jelito kręte); C20 (Nowotwór złośliwy odbytnicy); C21.0 (Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu)
Dotyczy:
wydania rekomendacji w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych rozumianych, jako wchodzących w skłąd programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze środków publicznych
Dokumenty:
1-10 z 16